.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Державні закупівлі arrow Додаток до річного плану державних закупівель на 2015 рік КЗ "ОЦРЛ"
Додаток до річного плану державних закупівель на 2015 рік КЗ "ОЦРЛ"
31.03.15

Додаток

до річного плану державних закупівель на 2015 рік із змінами

Комунального закладу «Охтирська центральна районна лікарня», код ЄДРПОУ - 02007472

Додаток

до річного плану державних закупівель на 2015 рік із змінами

Комунального закладу «Охтирська центральна районна лікарня», код ЄДРПОУ - 02007472

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет

них коштів)

Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

Проце-дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Солі інших металів (вода дистильована)

ДК 016-2010 - 20.13.5

2220

1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Гази промислові (кисень медичний)

ДК 016-2010 - 20.11.1

2220

41 040,00 (сорок одна тисяча сорок грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати

ДК 016-2010 - 20.13.3

2220

30 000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини (рентген та флюороплівка)

ДК 016-2010 - 20.59.1

2220

64 000,00 (шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Волокна синтетичні

ДК 016-2010 - 20.60.1

2220

1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик

ДК 016-2010 - 26.51.5

 

2220

2 000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи  

ДК 016-2010 - 10.62.1

2220

15 000,00 (п'ятнад

цять тисяч грн. 00коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція

ДК 016-2010 - 17.22.1

2220

40 000,00 (сорок тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Пестициди та інші агрохімічні продукти (деззасоби)

ДК 016-2010 - 20.20.1

2220

40 000,00 (сорок тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Папір і картон оброблені

ДК 016-2010 - 17.12.7

2220

8 000,00 (вісім тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Тара пластмасова

ДК 016-2010 - 22.22.1

2220

35 000,00 (тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби з недорогоцінних металів, інші

ДК 016-2010 - 25.99.2

2220

6 000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Пелюшки і підгузники та подібні гігієнічні вироби, одяг і речі до одягу з целюлози (Вата)

ДК 016-2010 - 17.22.1

2220

9 000,00 (дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, інші (Креони)

ДК 016-2010 - 20.14.6

2220

99 000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Скло порожнисте

ДК 016-2010 - 23.13.1

 

2220

1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші ДК 016-2010 - 32.50.5

2220

50 000,00 (п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (слухові апарати)

ДК 016-2010 - 26.60.1

2220

15 000,00 (п'ятнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.;гума тверда; вироби з твердої гуми

ДК 016-2010 - 22.19.7

2220

20 000,00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, сульфо-,нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні ДК 016-10 - 20.14.2

2220

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Тканини бавовняні

ДК 016-10 - 13.20.2

 

 

2220

23 000,00 (двадцять три тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Тканини прогумовані (крім кодів до шин) ДК 016-10 - 22.19.5

 

2220

3 000,00 (три тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати (Рекормон)

ДК 016-10 - 20.13.4

2220

30 000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження (препарати крові людини) ДК 016-10 - 20.10.6

2220

30 000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин ДК 016-10 - 21.10.2

2220

32 000,00 (тридцять дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце ДК 016-10 - 21.10.3

2220

72 900,00 (сімдесят дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Препарати фармацевтичні, інші (антисироватки та вакцини, кетгут)

ДК 016-10 - 21.20.2

2220

99 000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2220: 776 940,00 (сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот сорок грн. 00 коп.)

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберіганняліб житньо - пшеничний) ДК 016-10 - 10.71.1

2230

85 000,00 (вісімдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сіль харчова ДК 016-2010 - 10.84.3

2230

1 500,00 (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Молоко та вершки рідинні,оброблені (молоко рідке) ДК 016-2010 - 10.51.1

2230

90 000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба заморожена) ДК 016-2010 - 10.20.1

2230

40 000,00 (сорок тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Супи,яйця,дріжджі та інші харові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (дріжджі) ДК 016-2010 - 10.89.1

2230

600,00 (шістсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Масло вершкове та молочні пасти (масло вершкове) ДК 016-2010 - 10.51.3

2230

38 000,00 (тридцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Продукти молочні інші (сметана) ДК 016-2010 - 10.51.5

2230

2 000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сир сичужний та кисломолочний сир (творог) ДК 016-2010 - 10.51.4

2230

28 000,00 (двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сир сичужний та кисломолочний сир (сир твердий) ДК 016-2010 - 10.51.4

2230

20 000,00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Яйця у шкаралупі свіжі (яйця курячі) ДК 016-2010 - 01.47.2

2230

38 000,00 (тридцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Олії сирі (олія соняшникова) ДК 016-2010 - 10.41.2

 

 

2230

16 000,00 (шістнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене ДК 016-2010 - 10.12.1

2230

26 100,00 (двадцять шість тисяч сто грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

М'ясо свійської птиці, заморожене ДК 016-2010 - 10.12.2

2230

99 000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (суміші сухі для дитячого харчування) ДК 016-2010 - 10.86.1

2230

77 400,00 (сімдесят сім тисяч чотириста грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  (томатна паста) ДК 016-2010 - 10.39.1

2230

4 000,00 (чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги шодо подавання страв, інші (набори харчування донорів) ДК 016-2010 - 56.10.1

2230

2 400,00 (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (вироби макаронні) ДК 016-2010 - 10.73.1

2230

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Борошно зернових та овочевих культур; їхні суміші (борошно пшеничне) ДК 016-2010 - 10.61.2

2230

5 000,00 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Чай і кава, оброблені (чай чорний) ДК 016-2010 - 10.83.1

2230

5 000,00 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані (сухофрукти) ДК 016-2010 - 10.39.2

2230

14 000,00 (чотирнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (печиво, кондитерські вироби, вафлі) ДК 016-2010 - 10.72.1

2230

4 000,00 (чотири тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур ДК 016-2010 - 10.61.3

2230

20 000,00 (двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений ДК 016-2010 - 10.61.1

2230

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор ДК 016-2010 - 10.81.1

2230

18 000,00 (вісімнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Крохмал і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи. н.в.і.у.(кисіль)  ДК 016-2010 - 10.62.1

2230

15 000,00 (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Культури овочеві плодоносні, інші (огірки, помідори) ДК 016-2010 - 01.13.3

2230

7 000,00 (сім тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля) ДК 016-2010 - 01.13.5

2230

55 000,00 (п'ятдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (буряк, морква) ДК 016-2010 - 01.13.4

 

2230

20 000,00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля) ДК 016-2010 - 01.13.4

 

2230

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Овочі листкові (капуста) ДК 016-2010 - 01.13.1

 

 

2230

25 000,00 (двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Овочі листкові (цикорій) ДК 016-2010 - 01.13.1

 

 

2230

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Оцет; соуси; суміші приправи; борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова (оцет) ДК 016-2010 - 10.84.1

2230

500,00 (п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані (повидло) ДК 016-2010 - 10.39.2

2230

3 500,00 (три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2230:   800 000,00 (вісімсот грн. 00 коп.)

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (обслуговування касових апаратів) ДК 016-10 - 33.12.1

2240

1 600,00 (одна тисяча шістсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші (заправка катриджів) ДК 016-10 - 62.09.2

2240

1 500,00 (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (ремонт медичної техніки, обладнання) ДК 016-10 - 33.13.1

2240

66 254,00 (шістдесят шість тисяч двісті п'ятдесят чотири грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо технічного випробування й аналізування (витрати на держповірку, ремонт та доукомплектування приладів обліку) ДК 016-10 - 71.20.1

2240

99 299,00 (дев'яносто дев'ять тисяч двісті дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні (витрати на лабораторні вимірювання та розробка технічної документації) ДК 016-10 - 74.90.1

2240

8 100,00 (вісім тисяч сто грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (телефонні розмови) ДК 016-10 - 61.10.1

2240

32 657,00 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят сім грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами (послуги інтернету) ДК 016-10 - 61.20.4

2240

1 920,00 (одна тисяча дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного устатковання (витрати на обслуговування технічних засобів сигналізації, централізованого спостереження технічних засобів сигналізації)  ДК 016-10 - 33.14.1

2240

47 140,00 (сорок сім тисяч сто сорок грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги лікувальних закладів (витрати на дослідження крові) ДК 016-10 - 86.10.1

2240

39 900,00 (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури (оплата послуг ТРК) ДК 016-10 - 61.10.5

2240

6 000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

 Послуги щодо страхування автотранспорту (страхування цивільної відповідальності) ДК 016-10 - 65.12.2

2240

4 339,00 (чотири тисячі триста тридцять дев'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

 Послуги різні, інші  ДК 016-10 - 96.09.1

2240

52 637,00 (п'ятдесят дві тисячі шістсот тридцять сім грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2240:  361 346,00 (триста шістдесят одна тисяча триста сорок шість грн. 00 коп.)

Шини та камери гумові нові (авторезина) ДК 016-10 - 22.11.1

2210

6 000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень  2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби канцелярські, паперові ДК 016-10 - 17.23.1

2210

1 022,00 (одна тисяча двадцять дві грн. 00 коп.)

 

Січень  2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Газети друковані (послуги з передплати та доставки газет) ДК 016-10 - 58.13.1

2210

3 558,00 (три тисячі п'ятсот п'ятдесят вісім грн. 00 коп.)

 

Січень  2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (продукти нафто перероблення рідкі 20 %) ДК 016-2010 - 19.20.2

2210

56 200,00 (п'ятдесят шість тисяч двісіті грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби канцелярські, паперові (бланки канцелярські) ДК 016-10 - 17.23.1

2210

38 685,00 (тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят п'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Господарчі та малоцінні товари

2210

12 240,00 (дванадцять тисяч двісті сорок грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2210:  117  705,00 (сто сімнадцять тисяч сімсот п'ять грн. 00 коп.)

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ: 2 055 991,00 (два мільйони п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна грн. 00 коп.)

 

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА 2014 рік

Мило, засоби мийні та засоби для чищення ДК 016-2010 - 20.41.3

2210

2 999,80 (дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 80 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби канцелярські, паперові (бланки типографські) ДК 016-10 - 17.23.1

2210

3 785,80 (три тисячі сімсот вісімдесят п'ять грн. 80 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Технічне обслуговування (заміна термо вентилятора) ДК 016-10 - 33.12.1

2240

6 088,62 (шість тисяч вісімдесят вісім грн. 62 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Поточний ремонт системних блоків, заправка катриджів ДК 016-10 - 33.12.1

2240

525,00 (п'ятсот двадцять п'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Навчання посадових осіб з охорони праці ДК 016-10 - 85.59.1

2282

750,00 (сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2015р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

ВСЬОГО КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: 14 149,22 (чотирнадцять тисяч сто сорок дев'ять грн. 22 коп.)

 

(Затверджений рішення комітету з конкурсних торгів від  19.01.2015р. № 9, від 27.03.2015р. № 27 )

 

Голова комітету з конкурсних торгів                ______________       Н.В. Бездрабко 

                М.П.                                                                                               (підпис)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів           ____________           Л.А. Ольвач  

                                                                        (підпис)

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік