.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Бюджет міста на 2008 рік
Бюджет міста на 2008 рік
16.01.08

У К Р А Ї Н А

Охтирська міська рада

П’яте скликання

Сімнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 14.01.2008                                                             м. Охтирка                                                      № 439

Про бюджет міста на 2008 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Охтирської міської ради проект міського бюджету на 2008 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”, відповідно до п.п.23 п.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада вирішила :

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік у сумі 88078011 грн . , в тому числі надходження власних і закріплених доходів загального і спеціального фондів у сумі 47343110 грн., дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 19278200 грн., додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 320401 грн., субвенцій з державного бюджету у сумі 21082300 грн., субвенції з обласного бюджету – 54000 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 84046600 грн., спеціального фонду бюджету – 4031411 грн., у тому числі бюджету розвитку – 650000 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2008 рік у сумі 88078011 грн., із них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 84046600 грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 4031411 грн. за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 700000 грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та іншими бюджетами на 2008 рік (додаток 4).

5. З метою оперативного вирішення проблем фінансування субвенції з державного бюджету, дозволити управлінню фінансів Охтирської міської ради самостійно вносити зміни до функціонального розподілу бюджетних призначень з подальшим затвердженням змін Охтирською міською радою.

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

7. Затвердити перелік робіт, видатки на які будуть проводиться за рахунок коштів цільового фонду, утвореного міською радою (додаток 6).

8. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою відповідно статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів.

9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів і послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

10. Установити, що власні надходження бюджетних установ використовуються за напрямами згідно додатку 7. Плата за оренду майна бюджетних установ повністю зараховується на рахунки бюджетних установ.

11. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком 8 до цього рішення.

12. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 576100 грн. (додаток 9).

13. Затвердити розподіл обсягу капітальних видатків на забезпечення реалізації програми соціально-економічного розвитку міста в сумі 672600 грн. за напрямами: 190000 грн. – на реконструкцію теплових мереж дитячої консультації та педіатричного відділення Центральної районної лікарні, 482600 грн. - на реконструкцію системи теплозабезпечення загальноосвітньої школи I - III ступенів № 2 (із заміною котлів).

14. Розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

16. В процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів управління фінансів Охтирської міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією (за винятком кодів, затверджених рішенням ради) в межах загального обсягу бюджетних призначень загального та спеціального фондів міського бюджету.

17. Всім підприємствам, організаціям, філіям, незалежно від місця реєстрації, обов’язково сплачувати комунальний податок за працівників, які проживають на території міста, до бюджету міста.

18. Податок з власників транспортних засобів та плату за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів в сумі 1115000 грн. спрямувати на ремонт та утримання автомобільних доріг міста.

19. Кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 40100 грн. направити на оплату робіт по удосконаленню роботи полігону твердих побутових відходів .

20. Бюджетним установам та організаціям договори оренди майна і приміщень розраховувати не менше, ніж згідно пунктів 2-4 Методики, затвердженої в додатку 2 до рішення міської ради від 18.09.2007 № 360-МР „Про внесення змін і доповнень до рішення четвертої сесії двадцять четвертого скликання Охтирської міської ради від 17.09.2002 № 54-МР „Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста”.

21. На виконання п.9.1.2 ст.9 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 № 889 установити, що мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості становить Десять гривень.

22. Встановити, що господарські організації, які належать до комунальної власності, сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 20 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положенням (стандартами ) бухгалтерського обліку, відповідно до рішення міської ради від 08.06.2006 № 11-МР „Про затвердження Порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями, які належать до комунальної власності, частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році наростаючим підсумком до загального фонду міського бюджету м. Охтирка”. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

23. Виконавчому комітету Охтирської міської ради:

23.1. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у даному рішенні;

23.2. Не пізніше 10 днів з дня прийняття даного рішення забезпечити його публікацію у засобах масової інформації.

24. Рішення Охтирської міської ради двадцять четвертого скликання “Про бюджет міста на 2007 рік” від 05.01.2007 № 191-МР із змінами та доповненнями до нього з 01.01.2008 року вважати таким, що втратило чинність у зв’язку із закінченням терміну дії.

25. Додатки 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Секретар міської ради                                                                                  В.І.Попович

Додаток 8

до рішення міської ради

від 14.01.2008

Перелік органів,

за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів

до бюджету м. Охтирка в 2008 році

Назва органу

Коди класифікації доходів міського бюджету

Охтирська міжрайонна державна податкова інспекція

11010000 , 11010100, 11010200, 11010300, 11010400,11010600, 11010800,11011100, 11011200, 11011300, 11011400; 11020000, 11020200; 12020000, 12020100, 12020200; 13050000, 13050100, 13050200, 13050300, 13050500; 14060000, 14060100, 14060300 (за актами перевірок), 14060900; 14070000, 14070100, 14070200, 14070500, 14070600, 14070700, 14070800, 14070900, 14071300, 14071400, 14071500, 14071700; 16010000, 16010100, 16010200, 16010500, 16010600, 16011600; 16050000, 16050100, 16050200; 21080000, 21081100; 22080000, 22080400 (за актами перевірок); 22090000, 22090100 (за актами перевірок), 22090400 (за актами перевірок); 24060000, 24060300, 24062100 (за актами перевірок); 50080000, 50080200, 50080300; 50110000 (за актами перевірок)

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

31030000

Охтирське управління Державного казначейства Головного управління Державного казначейства України у Сумській області

Здійснюється контроль операцій з коштами державного бюджету при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації.

Охтирський міськрайвідділ внутрішніх справ

22090400

Управління житлово-комунального господарства

22080400

Управління земельних ресурсів в м. Охтирка

33010101

Міськрайонне управління юстиції

22090100

Управління Національного банку України в Сумській області

21040000

Виконавчий комітет Охтирської міської ради

50110000

Секретар міської ради                                                                                                В.І.Попович

Додаток № 9

до рішення міської ради

від 14.01.2008

Перелік міських програм по бюджету м. Охтирка на 2008 рік

(грн.)

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування

КТКВ

Загальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Сума

006

Виконавчий комітет Охтирської міської ради

146900

146900

091102

Міська комплексна програма «Молодь Охтирщини» на 2006-2010 роки

4000

4000

091103

Міська комплексна програма «Молодь Охтирщини» на 2006-2010 роки

18300

18300

091103

Міська програма підтримки сім ’ ї на період до 2010 року

3000

3000

120100

Програма розвитку інформаційного простору міста Охтирки на 2007-2009 роки

70000

70000

130106

Програма розвитку олімпійського руху в місті на 2006-2012 роки

12200

12200

130106

Міська програма розвитку футболу на 2003-2008 роки

3500

5500

130106

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

9300

9300

250404

Програма запровадження системи управління якістю у виконавчих органах міської влади на 2007-2008 роки

20000

20000

250404

Програма сприяння створенню та розвитку органів самоорганізації населення в м. Охтирка на 2007-2010 роки

6600

6600

020

Відділ освіти Охтирської міської ради

99500

99500

91108

Міська програма оздоровлення дітей та учнівської молоді

99500

99500

050

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради

291300

291300

090412

090416

091207

Міська програма соціальної підтримки окремих категорій громадян

262600

262600

091209

Міська програма соціальної підтримки ветеранів і ветеранського руху

20000

20000

091209

Міська програма соціальної підтримки громадян, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС

2900

2900

091209

Міська програма соціальної підтримки Охтирської спілки воїнів-інтернаціоналістів «Солдати Афгану»

2900

2900

091209

Міська програма сприяння та допомоги інвалідам

2900

2900

104

Відділ культури і туризму Охтирської міської ради

8400

8400

110103

110502

Програма підтримки громадян міста, творчих особистостей та талановитих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на 2007-2009 роки

8400

8400

230

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

30000

30000

180404

Програма розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2007-2008 роки

30000

30000

Всього

576100

576100

Секретар міської ради                                                                               В.І. Попович

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 21.01.2019 по 27.01.2019

Детальніше...
 
За пропозицією голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та ігвестицій засідання комісії перенесено на 14.00 год. 23.01.2019 
 
25 січня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету
Детальніше...
 

23 січня 2019 о 15.00 в приміщенні районного будинку культури відділом молоді та спорту організовано міський конкурс КВН на "Кубок міського голови".

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до яскравого дійства від майстрів шкільного дотепного гумору, влучного слова та гарного настрою.

 
22 січня о 14.30 у сквері біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться маніфестація "Шлях до соборності", присвячена Дню Соборності України 
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради 3 14.01.2019 по 19.01.2019
 
Детальніше...