.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Соціальна сфера arrow Структурні підрозділи соціальної сфери arrow Управління праці та соціального захисту населення
Управління праці та соціального захисту населення
10.07.06
Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Охтирської міської ради постійно забезпечується соціальний захист населення міста.
Материали від Управління праці та соціального захисту населення
 

Відповідно до постанови КМУ від 04.06.03р. № 863 „Про затвердження програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення прийнято рішення виконкому міської ради № 45 від 18.02. 04р. „Про заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей до об’єктів житлового та громадського призначення” та № 447 від 21.12.05р. „Про затвердження додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”. Даними рішеннями затверджені додаткові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями на період 2005-2010 роки та перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Для ефективного виконання вищезазначених заходів та відповідно до п.5 Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” від 01.06.2005 р. № 900/2005 рішенням виконкому міської ради 15.02.06 р. № 47 затверджений комітет доступності, положення та його склад .

Створені умови безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади і соціального захисту населення. Всього обладнано і пристосовано для безперешкодного доступу 52 об’єкти.

Проведена інвентаризація об’єктів соціальної інфраструктури та соціально – культурної сфери (закладів охорони здоров’я, культури, фізкультурно – спортивних, культових споруд та інші) у яких необхідно створити умови вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Безперешкодний доступ створюється з метою посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, дає можливість вільного доступу до об’єктів житлового та громадського призначення, сприяє інтеграції у суспільство значної частки населення, дає змогу створити умови для залучення їх в усі сфери суспільного життя.

Здійснюється організаційна робота, спрямована на підвищення рівня життя населення, зменшення масштабів бідності та її глибини, підтримки соціально вразливих верств населення, підвищення зайнятості населення на ринку праці, активізацію політики соціального партнерства, охорону праці та створення працівникам сприятливих умов праці.

На сьогодні одним із найважливіших завдань соціальної політики в Україні є підвищення рівня життя громадян. За останніх п'ять років середньомісячна заробітна плата по місту зросла у 2,6 рази і у 2005 році її розмір склав 955 грн., що в 2,1 рази перевищило розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (453 грн.) та майже в 3 рази розмір мінімальної заробітної плати.

У квітні поточного року заробітна плата в цілому по місту зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 74,5 % і склала 1515 грн. і має найвищій показник по Сумській області. За розміром вона перевищила прожитковий мінімум для працездатної особи у 3 рази та мінімальну заробітну плату у 4,3 рази. Впродовж 4 місяців 2006 року підвищення рівня заробітної плати у м. Охтирка відбулося на підприємствах майже усіх видів економічної діяльності. Найбільше у працівників зайнятих наданням колективних, громадських та особистих послуг - майже в 3 рази, у промисловості та виробництві електроенергії, газу і води – на 84,8%, державного управління – 77,6 %, діяльності у сфері здійснення операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам - на 63,9 %. Найнижчим рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності залишився у працівників готелів і ресторанів – 335,42 грн. (22,1% до середнього рівня по економіці міста), а найвищім – у працівників добувної та обробної промисловості 2032,81 грн. (1,3 рази). Коефіцієнт співвідношення між найвищім та найнижчим рівнями заробітної плати по видах економічної діяльності становить 6,1.

Продовжується робота щодо вирішення проблеми погашення заборгованості із заробітної плати у місті. За статистичними даними заборгованість із заробітної плати по місту станом на 01.06.06 р. склала 1734,2 тис.грн., у т.ч. на економічно – активних підприємствах – 1314,6 тис.грн. Заборгованість із заробітної плати в бюджетній сфері відсутня.

Питання своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї на підприємствах - боржниках міста у 2006 році розглядалось на засіданні постійної депутатської комісії, після чого у лютому винесено на розгляд сесії міської ради, у березні – на засідання виконкому та розглядалось на нараді при міському голові, засіданнях міської комісії з питань своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

Рішенням виконкому міської ради у березні 2006 року за кожним підприємством – боржником закріплені відповідальні особи із числа посадових осіб міськвиконкому, членів міської комісії з питань своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, якими щотижнево вивчається ситуація і здійснюється контроль за виплатою поточної заробітної плати та погашенням заборгованості з неї.

У 2006 році з метою захисту прав працівників в частині оплати праці, управлінням праці та соціального захисту населення виконкому міської ради направлені листи щодо вжиття заходів до керівників, які не виконують графіки погашення заборгованості, допускають її виникнення та зростання до органів прокуратури, Територіальної державної інспекції праці у Сумській області, СБУ, МРВ УМВС України у Сумській області, Охтирської МДПІ та до Сумського обласного сектору з питань банкрутства щодо сприяння у вирішенні даного питання на підприємствах - банкрутах.

На виконання плану обласних заходів на 2006 рік щодо сприяння погашенню заборгованості із заробітної плати, посилення бюджетно-фінансової дисципліни відповідно до доручення Президента України від 06.03.06 р. № 1-1/200 у березні 2006 року управлінням праці та соціального захисту населення виконкому міської ради розроблено і міським головою затверджено відповідний план заходів по місту, інформація про виконання щотижнево направляється до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.06 р. № 272 “Про посилення контролю за погашенням заборгованості по виплаті заробітної плати в області” та з метою забезпечення безумовного виконання доручень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємствах усіх форм власності управлінням праці та соціального захисту населення виконкому міської ради підготовлено проект відповідного рішення, який у червні 2006 року буде розглянуто на засіданні виконкому міської ради.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться певна робота по забезпеченню виконання міської програми зайнятості населення на 2006 -2007 роки в частині створення нових робочих місць.

Протягом січня – травня 2006 року в усіх сферах економічної діяльності міста створено 647 нових робочих місць, ліквідовано 282, план за п'ять місяців ( 446 н.р.м.) виконано на 145%, р ічний план - на 60,5 %. Абсолютне співвідношення новостворених та ліквідованих робочих місць становить 365. Фактичне виконання плану за п'ять місяців за балансовим показником становить 82% , річного - 34,1% .

З метою підвищення рівня балансового показнику створення нових робочих місць, зменшення кількості ліквідованих робочих місць в усіх галузях економіки міста та забезпечення виконання завдання щодо створення у 2006 році 1070 нових робочих місць продовжує діяльність робоча група по обстеженню суб’єктів підприємницької діяльності щодо виявлення можливості створення нових робочих місць. У 2006 році обстежено 73 суб'єкти підприємницької діяльності, у 40 з яких виявлено можливість створення 119 нових робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється постійний контроль за станом дотримання законодавства про укладання, реєстрацію та виконання колективних договорів на діючих та новостворених підприємствах, в установах та організаціях міста. Станом на 01.06.06р. по місту укладено 222 та зареєстровано 215 колективний договір. У 2006 уклали, внесли зміни та доповнення до діючого колективного договору 28 підприємств.

За даними обласної статистики станом на 01.01.06 р. по колу звітуючих підприємств укладено 73 колективних договори ( 100%), з них зареєстровано 72, сума витрачених коштів по колективних договорах на одного працівника складає 1368,01 грн.

З метою контролю за дотриманням законодавства про колективно - договірне регулювання трудових відносин спеціалісти управління праці та соціального захисту населення беруть участь в засіданнях (конференціях ) трудових колективів підприємств і організацій міста щодо укладання та виконання взаємних зобов’язань сторін, включених до колективного договору. У 2006 році прийнято участь у зборах (конференціях ) трудових колективів на 11 підприємствах і організаціях міста.

Закон України “Про охорону праці” формує принципи державної політики щодо реалізації конституційного права людини на безпечні та здорові умови праці в процесі трудової діяльності.

У 2006 році спостерігається тенденція до зменшення випадків виробничого травматизму на підприємствах міста, за 5 місяців 2006 року в місті трапилось 3 випадки, проте як за відповідний період 2005 р. - 5. Рівень смертельного травматизму в побуті за 5 місяців 2006 року до відповідного періоду 2005 р. знизився на 9 вип. (з 34 до 25), або на 26,5 %, але загальний рівень травматизму зріс на 10,5 %.

Станом на 01.06.06р. у місті нараховується 2216 робочих місць з несприятливими умовами праці, що підлягають атестації (37 підприємств), з них атестовано 2181 робоче місце (36 підприємств ), тобто це 98,4% від загальної чисельності робочих місць з несприятливими умовами праці.

Управлінням здійснюється постійний нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення, перерахунку та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в м. Охтирка.

За 5 місяців 2006 року проведено 15 планових перевірок. Перевірено:

- 200 вперше призначених пенсійних справ;

- 1172 перерахованих пенсійних справ;

- 254 разових доручення на суму 221,5 тис.грн. для виплати допомоги на поховання;

- 72 разових доручення на суму 30,2 тис.грн. для виплати недоотриманої пенсії в зв’ язку зі смертю пенсіонера;

- правильність проведення Пенсійним фондом утримань з пенсій на виплату боргів та аліментів (до 70 відрахувань щомісяця);

- правильність виплати пенсій особам, які проживають у будинку - інтернаті для престарілих та інвалідів (в середньому 150 особам щомісяця).

При перевірках спеціалістами підрозділу виявляються недоліки, порушення, більшість з яких усовується в ході перевірок.

Крім планових, спеціалістами підрозділу, при необхідності, здійснюються позапланові перевірки. З початку 2006 року:

- на виконання постанови КМУ від 27.12.05 № 1293 „Про збільшення розмірів пенсій деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”-перевірено 32 справи;

- ЗУ „Про державний бюджет України на 2006 рік”, щодо збільшення розміру пенсій інвалідам з числа солдатів, матросів строкової служби - перевірено 370 справ;

- постанови КМУ від 02.02.06 № 186 „Про поліпшення рівня пенсійного забезпечення осіб з числа дітей-сиріт” – виявлено, що доплати не встановлено 12 дітям-сиротам, які мають на них право.

Спеціалістами управління проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо основних положень пенсійної реформи на підприємствах міста. За період з 01.01.2006 р. по 31.05.2006 р. проведено зустрічі в 5 колективах міста, 1 зустріч з населенням, виступ на радіо, опубліковано 11 статей в засобах масової інформації. 100 осіб було прийнято спеціалістами підрозділу на особистому прийомі з питань роз'яснення щодо правильності обчислення їм пенсії.

Проводиться робота по прийому, оформленню, здачі на комісію та підготовку вихідної документації (протоколів рішень комісії, бюлетенів, переліків та витягів з протоколів) для призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною. З 1 січня 2006 року

- встановлено пенсію за особливі заслуги перед Україною - 48 особам

- перераховано пенсію за особливі заслуги перед Україною

в зв’ язку із змінами в законодавстві - 11 особам

Всього з початку дії ЗУ „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” спеціалістами управління прийнято та опрацьовано понад 2000 пенсійних справ для встановлення та перерахунку пенсій за особливі заслуги перед Україною громадянам міста.

В управлінні створено відділ персоніфікованого обліку, одним із основних завдань роботи відділу є створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Станом на 01.0 6 .200 6 р. на обліку в управлінні праці та соціального захисту перебуває 1 2519 осіб, які мають право на пільги. З них ветеранів війни – 3616, ветеранів військової служби та органів МВС – 479, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 786 , ветеранів праці – 6516, дітей війни – 7179, реабілітовані особи -14, та інші категорії -1609 осіб, а саме: пожежники на пенсії-7, дружина (чоловік) військовослужбовця , який пропав безвісти та їх діти - 23, батьки загиблого військовослужбовця – 9, міліціонер на пенсії -86, суддя у відставці -1, інваліди армії-16, інвалід інший -1468.

За 2005 рік від підприємств, які надають послуги, прийнято розрахунків для відшкодування пільг на суму 2239,6 тис. грн. (з урахуванням дебіторської заборгованості на початок минулого року -8,9 тис.грн.), перераховано коштів 2226,3 тис.грн., кредиторська заборгованості на початок 2006 року складає 4,4 тис.грн.

Згідно рішення міської ради „Про порядок виплати грошової компенсації сім’ям (особам), які здійснили поховання померлих учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні” за 2005 рік прийнято 57 заяв на суму 21,9 тис. грн., які відшкодовано повністю. З метою спрощення порядку відшкодування, у зазначене рішення внесені зміни з 1 березня 2006 року прийнято рішення про відшкодування в затвердженому граничному розмірі - 450 грн., без надання квитанцій про оплату ритуальних послуг. З початку року прийнято 24 заяви на загальну суму 9,6 т. грн., які відшкодовуються своєчасно за рахунок коштів з обласного бюджету.

На проведення капітального ремонту житла інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сім"ям загиблих військовослужбовців у 2005 році було затверджено 116,6 тис. грн.., проведено капітальний ремонт житла 6 особам на суму 46,2 тис. грн. За рахунок коштів, передбачених на проведення капітального ремонту, за висновками спеціалістів газового господарства проведено заміну газових приладів ( плит, колонок ) 21 інваліду на суму 18,1 тис. грн. Всього проведено робіт капітального характеру 27 інвалідам на загальну суму 64,3 тис. грн.. З початку року надійшло 25 заяв на проведення капітального ремонту, які будуть винесені на розгляд чергового засідання комісії.

Бюджетом міста на 2006 рік затверджені асигнування на відшкодування пільг на загальну суму 3950,3 тис. грн., в тому числі на житлово-комунальні послуги–3111,8 тис. грн, тверде паливо–45,4 тис. грн., інші пільги 330,3 тис. грн., з них послуги зв’язку–174,4 тис. грн. За 5 місяців поточного року прийнято розрахунків до відшкодування 1308,9 тис. грн, виплачено 1266,2 тис. грн., заборгованість на 1.06.2006 р. становить 47,2 тис. грн.

На виконання доручення уряду України щорічно проводиться виплата одноразової грошової допомоги до дня Перемоги ветеранам війни. За 2006 рік зазначену виплату одержали 3293 на суму 480,5 тис. грн.

Через управління проводиться виплата довічних державних стипендій двом особам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною –Шандибі Володимиру Даниловичу Кавалеру Ордена Слави трьох ступенів у сумі 332,грн.. та учаснику бойових дій Шевченку Павлу Григоровичу в сумі 232,00 грн. а також особі якій виповнилось 100- років –Пасечник Олександрі Іванівні в сумі 100,00 грн., починаючи з вересня 2005 року.

На відшкодування компенсаційних виплат громадянам, що постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС за 5 місяців 2006 ріку нараховано 276,7 тис.грн., профінансовано з урахуванням боргу минулого року (у сумі 108,2 тис.грн) - 369,4 тис.грн., борг на 1.06.2006 року становить 15,4 тис.грн,

З відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому до управління праці та соціального захисту населення по акту з 2004 року було передано 1373 справи учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалих. На даний час на обліку в управління перебуває та одержує компенсації та допомоги визначені Законом України «Про статус та соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 789 осіб.

Протягом минулого року було оздоровлено в закладах санаторно-курортного лікування 30 дорослих та 34 дитини ,надано 2 путівки матері та дитини громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З початку 2006 року оздоровлено 17 дітей та 6 дорослих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За 2005 р. та 5 місяців 2006 р. на комісію по зміні та визначенні статусу при Сумській ОДА звернулося 83 заявника, з них 3 отримали відмову.

З початку поточного року до управління звернулися 991 громадянин для отримання всіх видів державної соціальної допомоги, з яких призначено 1103.

На 2006 рік для надання населенню житлових субсидій кошторисом передбачено коштів у сумі 786,0 тис. грн., в т.ч. на житлово-комунальні послуги –750,0 тис. грн., на тверде паливо і скраплений газ– 36,0 тис.грн.. Для нарахування субсидії звернулося 266 громадян, з них призначено 211 субсидій малозабезпеченим сім’ям на загальну суму – 146,0 тис. грн., в тому числі для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 176 чол. на суму 139,3 тис. грн. Субсидію для придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою призначено 35 чол. на суму 6,7 тис. грн. Профінансовано всього – 179,2 тис. грн., в тому числі житлово-комунальні послуги – 172,5 тис. грн., скраплений газ і тверде паливо – 6,7 тис. грн. Заборгованості немає.

Середня субсидія за поточний період складає:

ЖКП – 30,12 грн.

ТП – 248,00 грн. – норма 2,2 т на домогосподарство, з них 1т пільгова, ціна 1т вугілля для розрахунку субсидій 404 грн.

СГ – 22,00 грн. – норма 2 балони на рік на домогосподарство, ціна 1 балона 50,00 грн.

За 5 місяців 2006 року зроблено 7446 перерахунків призначених субсидій при зміні тарифів, норм споживання та за поданням житлово-комунальних підприємств. Зроблено 14 перерахунків з урахуванням ненаданого доходу згідно запиту до ДПІ. По рішенням виконкому, як виняток отримали субсидію 32 чол., із них на збільшену норму житла – 21.

Відповідно до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 30.03.2006 року № 400 “Про роздрібні ціни на газ природний, що використовується для потреб населення” та № 401 від 30.03.06 р. “Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам” зроблені в травні 302 перерахунки діючих субсидій.

На 2006 рік для надання населенню соціальних допомог передбачено кошторисом коштів в сумі 3766,0 тис.грн.. Для отримання державної соціальної допомоги в 2006 році звернулось 725 громадян, яким призначено 892 допомоги. На 1 червня одержує різні види соціальних допомог 1707 чол. на суму 1418,2 тис. грн. Профінансовано в поточному році 1179,8 тис. грн.. Борг станом на 31.05.06 – 238,4 тис. грн.. В т.ч. за цей період:

- допомогу по вагітності та пологам призначено 105 чол. на суму 45,4 тис. грн., профінансовано 43,9 тис. грн., заборгованість 1,5 тис.грн.;

- допомогу при народженні дитини призначено 98 чол. на суму 351,7 тис. грн., профінансовано 288,5 тис. грн., заборгованість 63,2 тис.грн.;

- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначено 542 чол. на суму 292,0 тис. грн., профінансовано 215,6 тис. грн., заборгованість 76,4 тис.грн.;

- допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням призначено 34 чол., нараховано та профінансовано на суму 88,0 тис. грн., заборгованості немає;

- допомогу на дітей одиноким матерям призначено 383 чол. на суму 215,3 тис. грн., профінансовано 163,7 тис. грн., заборгованість 51,6 тис.грн.;

- тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме призначено 5 чол. на суму 0,6 тис. грн., заборгованість 0,6 тис. грн.;

- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям призначено 263 чол. на суму 269,2 тис. грн., профінансовано 224,7 тис. грн., заборгованість 44,5 тис.грн.;

- допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам призначено 48 чол. нараховано та профінансовано на суму 89,8 тис. грн., заборгованості немає;

- допомогу по догляду за інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу призначено 39 чол., нараховано та профінансовано на суму 12,0 тис. грн., заборгованості немає;

- компенсаційні виплати по наданню соціальних послуг призначені 191 чол. на суму 54,2 тис. грн., профінансовано 53,6 тис. грн., заборгованість 0,6 тис. грн. (Дана виплата відповідно до п. 14 постанови КМУ від 29.04.04 №558 „Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” провадиться за рахунок коштів місцевого бюджету.)

Відповідно до статті 65 Закону України „Про державний бюджет України на 2006 рік”, у зв’язку із зміною прожиткового гарантованого мінімуму, з 1 квітня зроблено 1679 перерахунків по всіх видах призначених допомог. Після проведеного аналізу фінансового забезпечення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, необхідно до затвердженого кошторису на 2006 рік додаткових коштів у розмірі 300 тис. грн.. По рішенням виконкому отримали допомогу, як виняток 18 чоловік. За єдиною заявою оформлено 146 справ отримувачів соціальної допомоги. Надано допомог у загальній кількості 324, у тому числі з урахуванням субсидії - 6.

Надається допомога інвалідам в їх працевлаштуванні. За поточний рік працевлаштовано 5 інвалідів.

Спеціалістами управління виявляються інваліди, бажаючі навчатися у закладах Міністерства праці та соціальної політики та Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів. В 2006 році оформлені документи на навчання одному інваліду.

На обліку в управлінні перебуває 2263 інвалідів всіх груп і категорій для яких створена єдина база даних програмно–технологічного комплексу АСОПД/КОМТЕХ.

Спеціалістами ведеться облік пенсіонерів і інвалідів, які потребують забезпечення протезно – ортопедичними виробами і засобами пересування. Всього забезпечено 25 чол.

За рахунок коштів обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів управлінням виплачується компенсація на бензин, ремонт, технічне і транспортне обслуговування автомобілів. За 2006 рік – 92 інвалідам виплачено 7,4 тис. грн.,. 10 ветеранам війни і інвалідам видано санаторно–курортні путівки, за невикористані путівки 71 інваліду Вітчизняної війни виплачена компенсація на суму 13,5 тис. грн., оформлено в будинок – інтернат 3 одиноких пенсіонера, видано 46 пільгових посвідчень і листів талонів на проїзд ветеранам війни.

Щорічно у місті проводиться Всеукраїнська благодійна акція „Милосердя” і затверджується план заходів по їх виконанню. Так за 2005 рік надано 145,0 тис. грн.. грошової та натуральної допомоги 1357 малозабезпеченим громадянам похилого віку і інвалідам та 8,7 тис. грн. одноразової грошової допомоги за рахунок коштів головного управління, обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів і місцевого бюджету 171 пенсіонеру і інваліду, за 2006 рік – 76 чол. на суму 3,9 тис. грн

Надання різних видів соціальних послуг, матеріальної допомоги, покращення соціально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян, а також реабілітувати та допомогти інтегруватися в суспільство дітям-інвалідам – є основними і постійними напрямками діяльності територіального центру

На обліку в територіальному центрі перебуває 1315 одиноких малозабезпечених громадян, з них 1157 – одиноких непрацездатних громадян, 158 чоловік – малозабезпечених сімей. В структуру територіального центру входять 6 відділень.

При територіальному центрі діє два відділення соціальної допомоги вдома, якими постійно проводиться робота по виявленню одиноких непрацездатних громадян похилого віку, що потребують сторонньої допомоги. Так за період з 1.07.05 по 1.07.06 виявлено 126 чол. і взято на обслуговування 111 чол., знято з обслуговування з різних причин 111 чол. Станом на 01.07.2006 року у двох відділеннях соціальної допомоги на дому перебуває на обслуговуванні 528 чол. Їх обслуговують 32 соціальних працівники.

З метою належного відзначення 61 річниці Перемоги в ВВв працівники територіального центру працювали над залученням благодійних внесків для придбання продуктів харчування і комплектування продуктових наборів вдовам загиблих воїнів міста у роки Великої Вітчизняної війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій, сім’ям загиблих воїнів, ветеранам війни. Так в цьому році до свята 9 травня привітали і вручили подарунки 528 ветеранам та праці на суму 2606 грн. на 01.07. 2006 року для вшанування ветеранів ВВв було затрачено коштів на суму 6006 грн. і надана допомога 358 ветеранам. До Дня Великої Перемоги територіальним центром були проведені святкові заходи, урочисті збори, підготовлена змістовна концертна програма не залишились поза увагою всіх 458 ветеранів.

Громадяни, які обслуговуються тер центром і проживають в будинках з пічним опаленням соціальні працівники оформляють документи на отримання грошової субсидії і всі потребуючі в 2006 році, 59 чол. забезпечені паливом на зиму.

Щоденно підопічні отримують хліб за пільговими цінами, що на 22% менше від собівартості, а це близько 1028 грн. в місяць.

Соціальними працівниками при кожному відвідуванні (2-3 рази на тиждень) надається 12-14 видів послуг, а також платні послуги тим громадянам, які мають працездатних родичів зобов’язаних за законом їх утримувати. В 2005-2006 рр. таких послуг надано 528 чоловікам.

З 1995 року активно діє відділення соціально-побутової реабілітації для громадян похилого віку, яке розраховане на 35 чоловік, які щоденно мають змогу отримувати кваліфіковану допомогу спеціалістів територіального центру, малозабезпечені отримують щоденно гарячі благодійні обіди. Щороку працівниками тер центру в достатній кількості для приготування щоденних благодійних обідів заготовляються та консервуються овочі на зиму, а також лікарські рослини для приготування цілющих напоїв та духмяного чаю.

При тер центрі соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян пенсіонерів щоденно працює медичний кабінет, який постійно надає медичну допомогу всім потребуючим пенсіонерам, які проживають в даній місцевості. Щоденно надається допомога 35-40 чол. Медпрацівник проводить профілактичну роботу, а також медичне обстеження та переобстеження громадян, які перебувають на обліку. Так за період з 1.07.05-01.07.06 р. обстежено та переобстежено 1315 чол.

Працівники відділення організації та надання натуральної та грошової допомоги постійно проводять роботу по залученню благодійних внесків від підприємств, організацій, комерційних структур, гуманітарної і спонсорської допомоги, благодійних пожертвувань для надання більш вагомої допомоги одиноким малозабезпеченим громадянам похилого віку, інвалідам і ветеранам війни. Так за період з 01.07.05 по 01.07.06 р. залучено благодійних внесків на загальну суму 105,3 тис. грн. і надано допомоги 1157 одиноким непрацездатним громадянам і 112 малозабезпеченим сім’ям міста.

Виходячи із фактичних потреб одиноким малозабезпеченим громадянам соціальними працівниками відділення надаються такі послуги, як ремонт житла, побутових приладів, предметів домашнього вжитку, сантехнічного обладнання, ремонт особистих речей та білизни, розпилювання та рубання дров. Взагалі такими послугами скористалися 253 чоловіки на суму 2817 грн.

В територіальному центрі працює пункт приймання поношеного одягу, взуття. Одержаний одяг розподіляється серед одиноких малозабезпечених громадян. Активну допомогу по збиранню поношеного одягу надають школи міста, а також кожного року школярі надають основну допомогу в забезпеченні територіального центру овочами на зиму для приготування щоденних гарячих обідів. Так в 2005 році було зібрано 5502кг овочів на суму 3439,5 грн. Нами було роздано підопічним 2951кг овочів на суму 1889,5 грн. Для приготування щоденних, благодійних обідів витрачено 2551кг овочів на суму 1550 грн..

Всього територіальним центром залучено від підприємств міста на загальну суму 170,1 тис. грн. і надано благодійної допомоги 1315 підопічним.

До кожного календарного та релігійного свята працівники терцентру готують цікаву культурну програму, за допомогою художніх колективів шкіл міста, міського центру культури та дозвілля „Кнєжа”, готують святкові обіди. Всім присутнім на таких заходах вручаються призи, сувеніри, подарунки. Для проведення цих заходів велику благодійну допомогу надають підприємства міста різних форм власності, а саме: ВАТ ”Охтирський хлібокомбінат”, ВАТ „Охтирський пивзавод”, ООО „Класік”, ПП Олондар, ПП Вініченко, ВАТ „Нафтопроммаш”, ПП „Тристан”, ПП Кривуша, ПП „Озеленювач”. За період з 01.07. 2005 по 01.07.2006 року було організовано 14 свят і витрачено коштів на загальну суму 15458 тис.грн.

В структуру територіального центру входять два реабілітаційних відділення для дітей – інвалідів. Це відділення соціально – побутової реабілітації і відділення ранньої соціальної реабілітації. Мета відділень – дати можливість дітям із різними фізичними та інтелектуальними вадами перебороти труднощі, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, інтегруватися в життя суспільства.

Всього в місті проживає 177 дітей – інвалідів .

З 1. 07. 2005 р. по 1. 07. 2006 року працівниками відділення було обстежено 49 дітей. З цих дітей 13 відвідує відділення.

Педагогами відділень розроблено індивідуальні програми психолого-педагогічної та соціально-побутової реабілітації. Діти, що готуються до школи отримують певні знання та вміння з навчальних дисциплін (вчаться писати, читати, рахувати); отримують елементарні знання з навчальних дисциплін.

За цей період 24 дітей відділення ранньої соціальної реабілітації засвоїли культурно – гігієнічні навички, 16 дітей навчилися пришивати ґудзики, 19 дітей працюють з пластиліном та картоном, уміють виготовляти нескладні аплікації, розрізняють кольори, 10 дітей вишивають картини за зразком, виконують прості шви. Для розвитку уваги, мислення, моторики рук та покращення психо - емоційного стану діти мають змогу працювати з комп’ютером. 9 дітей ранньої реабілітації ознайомилися з клавіатурою та комп’ютерними іграми. На заняттях з малювання вивчаємо та повторюємо назви кольорів. Знайомимося з живою та неживою природою. Для розвитку мовлення вивчаємо скоромовки та невеликі віршики, проводимо бесіди за малюнками, ілюстраціями до казок. До навчання в школі підготовлено 13 дітей. Педагогічний колектив відділення працює над розвитком фізичного, розумового, морального, естетичного , трудового виховання.

Першочергова увага приділяється підтриманню та забезпеченню фізичного здоров’я дітей – інвалідів, оздоровленню та дотриманню ними санітарно – гігієнічних норм. Медичний працівник щоденно проводить огляди санітарного стану дітей, слідкує за їх самопочуттям, надає необхідну допомогу при зверненні. Кожен день з дітьми проводиться ранкова зарядка, прогулянки на свіжому повітрі, заняття з лікувальної фізкультури з дітьми, що мають проблеми з опорно – руховим апаратом. Велику допомогу в поліпшенні стану здоров’я дітей, розвитку рухливості, грубої та дрібної моторики, тренування всіх груп м’язів надає спортивно, лікувально – оздоровче обладнання ТОВ Шкіргалантерея „Альма”

Відділення співпрацює з обласним центром медико – соціальної та трудової реабілітації. 24 дітей отримали путівки і оздоровилися в обласному центрі медико – соціальної та трудової реабілітації. Дітям надане кваліфіковане медикаментозне, вітамінозне та профілактичне лікування.

При міській дитячій лікарні оздоровилися 20 дітей. Проведено 16 бесід на медичні та профілактичні теми.

Приділяється увага народним традиціям та святам українського народу. Морально-етичне виховання - одне з важливих складових частин соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Проведено 22 бесіди на морально-етичні теми.

 
< Попередня

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Упродовж червня-липня 2019 року проводитиметься обласний конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – УКРАЇНЕЦЬ!» у двох номінаціях: відеоролик та соціальний макет,  ініційований управлінням молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації спільно із Сумським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України у рамках підготовки та відзначення на Сумщині 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві.
Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 17.06.2019 по 23.06.2019

Детальніше...
 
18 червня 2019 року о 14.00 годині в залі засідань міської відбудеться навчання депутатів з наступних питань:
-  Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
-  Про порядок продажу прав на земельні ділянки на земельних торгах.
 

22 червня - скорботний день в історії України. Щороку ми згадуємо його, як той рубіж, що у 1941 році розділив життя на мирне і воєнне. Розпочалася німецько-радянська війна.

Пам'ятаючи цю подію та, вшановуючи пам'ять тих, кому не судилося пережити страшну війну, 21 червня о 15.00 годині в міському парку біля Вічного вогню на площі Соборній буде проведено скорботний мітинг. Запрошуємо приєднуватися. 

 
Графік проведення засідань постійних комісій на червень 2019 року
Детальніше...
 

Організаційним комітетом виставки Dubai Expo 2020 оголошено початок відбору проектів, які можуть стати частиною програми Global Best Practice Programme (www.expo2020dubai.com/en/programmes/best-practice-programme ). 

Детальніше...