.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Запобігання проявам корупції arrow Запобігання проявам корупції arrow Про міську програму запобігання і виявлення корупції на 2014-2015 роки
Про міську програму запобігання і виявлення корупції на 2014-2015 роки
05.02.14
 
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2014                                      м. Охтирка           № 987-МР
 
Про  міську програму запобігання і 
виявлення корупції на 2014-2015 роки 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року  № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та рішення Сумської обласної ради від 19.04.2013 «Про обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки», відповідно до   п. 40  ч. 1    ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації на території м. Охтирка механізмів зменшення рівня корупції міська рада вирішила:
1. Затвердити міську програму запобігання і виявлення корупції на 2014-2015 роки (додається).
2. Виконавчому комітету Охтирської міської ради забезпечити організацію роботи щодо виконання заходів міської програми запобігання і виявлення корупції на 2014-2015 роки.
3. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Цілуйка О.В. 


Секретар міської ради                      О.В.Цілуйко                                                                                         Додаток 
                                                                                         до рішення  міської ради 
                                                                                         від 28.01.2014  № 987-МР


МІСЬКА ПРОГРАМА 
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
НА 2014-2015  РОКИОхтирка – 2014
 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

з/п

Назва розділу програми

Стор.

1.

Паспорт міської програми запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки

4

2.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

5

3.

Мета програми

5

4.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми

5-6

5.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

6-7

6.

Напрямки діяльності та заходи Програми.

7

7.

Координація та контроль за ходом виконання програми.

7

8.

Ресурсне забезпечення Програми

8

9.

Напрямки діяльності та заходи Програми

9-20

 


ПАСПОРТ

міської програми запобігання і протидії корупції

на 2014-2015 роки  

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Охтирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення Сумської обласної ради шостого скликання двадцять четвертої сесії від 19.04.2013 «Про обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки»

3.

Розробник програми

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Охтирської міської ради

4.

Співрозробники програми

Охтирський МВ УМВС України в Сумській області, Охтирське МВ УСБУ в Сумській області, громадська рада при Виконавчому комітеті Охтирської міської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Охтирської міської ради

6.

Учасники програми

Виконавчим органам Охтирської міської ради;

Охтирський МВ УМВС України в Сумській області (за згодою);

Охтирське МВ УСБУ в Сумській області (за згодою);

Охтирська ОДПІ (за згодою)

7.

Термін реалізації програми

2014 - 2015 роки

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Корупція в суспільстві набула значного поширення, стала небезпекою як для держави, так і для громадян, чинником, що реально загрожує національній безпеці та конституційному ладу України. Крім того, це явище негативно впливає на економіку, політику, право, соціальні відносини, суспільну свідомість, у тому числі  вражає сферу взаємовідносин громадян з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, з якими найчастіше стикаються громадяни при реалізації своїх конституційних прав. 
Незважаючи на те, що добір і розстановка кадрів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування здійснюються на засадах неупередженого конкурентного відбору, вчинення корупційних правопорушень в цих органах практично не зменшується. Це, у свою чергу,свідчить про те, що заходи які вживаються, виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ. 
Ураховуючи те, що прийнятий 07 квітня 2011 року Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» набрав чинності з 01 липня 
2011 року, а в першому півріччі 2011 року спеціально уповноважені суб’єкти не мали законних підстав для складання адміністративних протоколів за вчинення корупційних правопорушень, статистичні дані наводяться за період дії вищезазначеного Закону.
За друге півріччя 2011 року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції направлено до суду 58 адміністративних протоколів за порушення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». За 9 місяців 2012 року таких адміністративних протоколів направлено до суду 73, з яких судами по 70 адміністративних справах прийнято рішення, з них: на 62 правопорушників накладено штраф, 8 адміністративних справ закрито.
Збитки, завдані корупційними правопорушеннями у другому півріччі 
2011 року, становили 37 818 гривень (з яких станом на кінець звітного періоду було відшкодовано 11 917 гривень) а сума накладеного штрафу – 
42 790 гривень; за 9 місяців 2012 року відповідно – 32 990 гривень, 
20 697 гривень, 62 125 гривень.
Аналіз кількісного складу осіб, яких протягом звітних періодів останніх років притягнуто до адміністративної відповідальності, дає змогу виявити сфери, де вчиняється найбільша кількість корупційних правопорушень.
У 2011 році до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення притягнуто 19 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 8 – юридичних осіб та фізичних осіб, 5 – інших органів державної влади, 4 – районних державних адміністрацій.
Протягом 9 місяців 2012 року за порушення норм антикорупційного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 18 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 8 – юридичних та фізичних осіб, по 6 – державних службовців, працівників державної кримінально-виконавчої служби та службових осіб інших органів державної влади, 5 – юридичних осіб публічного права тощо.
Вищезазначене засвідчує, що найбільше корупційних правопорушень вчиняється саме в органах місцевого самоврядування. 
Найбільш поширеними видами корупційних правопорушень у другому півріччі 2011 року були:
18 (за 9 місяців 2012 року – 43) – порушення встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання за це неправомірної вигоди;
11 (5) – порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення посад з іншими видами діяльності;
9 (8) – пропозицію або надання неправомірної вигоди.
Найбільше корупційних правопорушень, що підтверджено судом, за звітний період 2012 року вчинено в бюджетній сфері – 11 із 62. Це свідчить про те, що на сьогодні спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам державної влади, органам місцевого самоврядування особливу увагу необхідно звернути на цільове використання бюджетних коштів, дотримання  розпорядниками бюджетних коштів законодавства у сфері державних закупівель тощо.

3. Визначення мети Програми

Метою цієї Програми є впровадження на території м. Охтирка механізмів зменшення рівня корупції, передбачених Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011, та Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240.
Від успішного розв’язання вищезазначених проблем значною мірою залежить стан реалізації соціально-економічних реформ як на території                 м. Охтирка, Сумської області, так і в Україні в цілому.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв’язання проблем цієї Програми є спільна та цілеспрямована робота Виконавчого комітету Охтирської міської ради, правоохоронних органів і громадськості з виконання державної антикорупційної політики, яка повинна бути спрямована на:
- наступальну протидію корупційним проявам шляхом ефективного застосування антикорупційного законодавства;
- обмін інформацією про методи запобігання і протидії корупції, виявлені корупційні схеми, забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
- зниження рівня корумпованості в органах місцевого самоврядування та правоохоронних органах;
- зменшення обсягу тіньової економіки;
- створення атмосфери суспільної нетерпимості та негативного ставлення до вчинення корупційних правопорушень, як суспільно небезпечного діяння;
- участь громадськості у заходах із реалізації антикорупційних заходів;
- забезпечення прозорості в роботі органів місцевого самоврядування;
- підвищення якості надання адміністративних послуг;
- впровадження механізмів зворотного зв’язку між громадськістю та органами місцевого самоврядування і правоохоронними органами.
Завдання і заходи Програми планується реалізувати протягом 2014-
2015 років. 
Обсяг коштів та джерел фінансування, необхідних для реалізації Програми, викладено в додатку 1, і становить 6 000 гривень:
2014 рік – 3 000 гривень;
2015 рік – 3 000 гривень.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями і заходами Програми та результативними показниками є:
1) забезпечення доброчесності на службі в органах місцевого самоврядування за рахунок системного вдосконалення служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення періодичного звітування посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про ситуацію у сфері запобігання і протидії корупції на території             м. Охтирка. 
У результаті планується вдосконалити антикорупційну діяльність на території м. Охтирка, підвищити рівень правових знань осіб, які претендують чи які працюють на посадах, пов’язаних із виконанням функцій органів місцевого самоврядування, забезпечити розстановку кадрів на засадах конкурентного та неупередженого добору у сферах, де існує високий ризик вчинення корупційних правопорушень, звільнення із займаних посад осіб, які вчинили корупційні правопорушення, зниження корупційних ризиків під час виконання функцій органів місцевого самоврядування;
2) поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування за рахунок продовження формування ефективного механізму доступу їх до відповідної інформації, удосконалення інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, громадянами, засобами масової інформації та органами місцевого самоврядування з антикорупційної тематики. 
Як наслідок, планується забезпечити прозорість у роботі органів місцевого самоврядування шляхом ознайомлення громадськості з проектами нормативно-правових актів, що готуються ними, участь представників громадськості під час прийняття рішень органами місцевого самоврядування, інтегрування існуючих систем обліку публічної інформації до єдиної системи обліку (реєстру публічної інформації);
3) удосконалення системи використання комунального майна та бюджетних коштів шляхом недопущення фактів одержання неправомірної вигоди особами, уповноваженими на виконання функцій органів місцевого самоврядування, або за їх сприяння іншими особами, забезпечення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.
За результатами планується підвищити інформованість громадськості у сфері використання бюджетних коштів та комунального майна;
4) удосконалення антикорупційної експертизи за рахунок запровадження оцінки можливої наявності корупційних ризиків у проектах нормативно-правових актів на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується, у тому числі і завдяки прозорій процедурі нормопроектування та доступності інформації для громадськості.
У результаті планується зменшити кількість корупціогенних чинників у проектах нормативно-правових документів органів місцевого самоврядування;
5) вжиття профілактичних та просвітницьких заходів, формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, зниження рівня корупції у приватному секторі шляхом формування антикорупційної правосвідомості громадян, підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, проведення соціологічного опитування населення  м. Охтирка з питань поширення на території міста корупції, з’ясування причин та умов, що їй сприяють.
Як наслідок, планується підвищити рівень правової освіти населення, залучити громадськість до участі в заходах із запобігання і протидії корупції, постійно інформувати громадян про вжиті антикорупційні заходи, формувати негативне ставлення громадян до проявів корупції, отримати оцінку громадян щодо ефективності здійснення заходів із запобігання і протидії корупції.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

Напрямки діяльності та заходи цієї Програми наведені в додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Охтирської міської ради.
Виконавцям цієї Програми необхідно щопівроку до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати про виконання відповідних пунктів виконавчий комітет Охтирської міської ради. 
Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Охтирської міської ради що півроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, забезпечити узагальнення наданих матеріалів та інформувати головного спеціаліста апарату Сумської обласної державної адміністрації (з питань запобігання та виявлення корупції). 


Секретар міської ради О.В.Цілуйко
 
 

Додаток 1

до Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

       тис. гривень

Обсяги коштів, що прогнозується залучити на виконання Програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання Програми

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього,

 

у тому числі:

3

3

6

міський бюджет

3

3

6

 

 

 


Додаток 2

до Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми

 

 

 

 

№ з/п

 

 

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

 

 

 

 

Перелік заходів Програми

Строк викона-ння заходу

 

 

 

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів,
тис. гривень

 

 

 

Очікуваний результат

 

Усього

у тому числі

по роках:

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

1.

Системне вдосконалення  служби в органах місцевого самоврядування

Забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і виявлення корупції в органах місцевого самоврядування

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій

-

-

-

 

-

Удосконалення антикорупційної діяльності на території міста

Забезпечення ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування, із обмеженнями, установленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»

2014-2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчі органи  міської ради

-

-

-

 

-

Підвищення рівня правових знань осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій органів місцевого самоврядування

 

 

 

  


      Продовження додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Організація в установленому порядку перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, у тому числі новопризначених та новообраних із питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

 

 

2014-2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчі органи  міської ради

-

-

-

 

-

Підвищення рівня правових знань службовців та працівників органів місцевого самоврядування

Забезпечення неухильного дотримання вимог статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині припинення перебування на службі осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Проведення щорічного аналізу стану виконання вимог статті 22 вищезазначеного Закону

2014-2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчі органи  міської ради

 

-

-

-

 

-

Звільнення із займаних посад осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Здійснення детального аналізу професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, сфері державних закупівель та на державній службі

2014-2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи, виконавчі органи  міської ради,

Охтирський  МВ УМВС України в Сумській області (за згодою),

-

-

-

 

-

Розстановка кадрів на засадах конкурентного та неупередженого добору у сферах, де існує високий ризик вчинення корупційних правопорушень

 

 

 

 

 

 Охтирське МВ УСБУ в Сумській

області (за згодою), Охтирська ОДПІ (за згодою), Охтирський міськрайонний суд (за згодою), КЗ «Охтирська ЦРЛ»

 

 

 

 

 

Своєчасне інформування правоохоронних органів про можливе вчинення посадовими особами органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень

2014-2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчі органи  міської ради

-

-

-

 

-

Участь  органів місцевого самоврядування в заходах щодо запобігання і виявлення корупції

Вивчення стану справ із запобігання і протидії корупції в підпорядкованих підрозділах

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради

-

-

-

 

-

Удосконалення антикорупційної діяльності на території міста

Проведення комплексу спільних заходів, спрямованих на виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень та їх організованим проявам з боку осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування.

2014-2015 роки

Охтирське МВ УСБУ в Сумській

області (за згодою)

 

 

 

 

-

-

-

 

-

Зниження корупційних ризиків під час виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

2.

Визначення порядку періодичного звітування  органів місцевого самоврядування, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про ситуацію у сфері запобігання і протидії корупції

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Охтирської міської ради у рубриках «Запобігання проявам корупції», у друкованих засобах масової інформації відомостей про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції, інших новин з антикорупційної тематики

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради, відділ інформаційно-аналітичного та комп'ютерного забезпечення, виконавчі органи міської ради

-

-

-

 

-

Покращення інформованості громадян про антикорупційні заходи, що проводяться владою

Розгляд на засіданнях міської ради, нарадах, засіданнях у форматі «круглих столів» питань про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ефективності реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції в основних сферах суспільного життя, у тому числі заслуховування під час проведення вищезазначених заходів інформації керівників правоохоронних органів про вжиті заходи із реалізації державної антикорупційної політики

 

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради

Охтирський  МВ УМВС України в

-

-

-

 

-

Зниження рівня корупції в місті

 

 

 

 

Сумській області (за згодою), Охтирське МВ УСБУ в Сумській

області (за згодою)

 

 

 

 

 

ІІ. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи

до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування

1.

Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян (без статусу юридичної особи) до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування

Проведення аналізу та дієвого контролю за практичною реалізацією положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

2014-2015 роки

Загальний відділ 

-

-

-

 

-

Забезпечення прозорості в роботі органів місцевого самоврядування

Забезпечення подання проектів рішень міської ради та виконавчого комітету для їх розміщення на офіційному веб-сайті

Не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду

Виконавчі органи міської ради

-

-

-

 

-

Ознайомлення громадськості з проектами нормативно-правових актів

Забезпечення створення системи обліку публічної інформації, інтегрування існуючих систем обліку публічної інформації до єдиної системи обліку (реєстру публічної інформації), розпорядником якої є Охтирська міська рада відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету

До 01.06.
2013

Загальний відділ

-

-

-

 

-

Створення системи обліку публічної інформації та інтегрування існуючих систем обліку публічної

 

 

Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1277 та доступ до неї громадськості

 

 

 

 

 

 

інформації до єдиної системи обліку

Забезпечити доступ представників громадських організацій, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до роботи комісії з розгляду документів для видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконавчого комітету Роменської міської ради та до розподілу путівок, виділених для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2014-2015 роки

Заступник міського (згідно розподілу обов'язків) Управління соціального захисту населення міської ради

-

 

-

 

-

 

 

-

 

Участь громадськості під час прийняття відповідних рішень

 

 

2.

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, громадянами, засобами масової інформації та органами місцевого самоврядування

 

Забезпечення функціонування існуючих та надання пропозицій зі створення нових дієвих механізмів зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій,

Охтирський  МВ УМВС України в Сумській області (за згодою), Охтирське МВ УСБУ в Сумській

області (за згодою)

-

-

-

 

-

Активізація інформаційного обміну між громадськістю, засобами масової інформації та  органами місцевого самоврядування

ІІІ. Удосконалення системи використання комунального майна та бюджетних коштів

 

1.

Удосконалення системи недопущення фактів одержання неправомірної вигоди особами, уповноваженими на виконання функцій органів місцевого самоврядування або за їх сприяння іншими особами

Запровадження та здійснення системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, в установленому законодавством порядку

 

 

 

2014-2015 роки

Охтирська ОДПІ   (за згодою)

-

-

-

 

-

Зменшення рівня вчинення корупційних правопорушень

Посилення контролю за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері

2014-2015 роки

Охтирська ОДПІ    (за згодою)

-

-

-

 

-

Зменшення корупційних правопорушень у сфері використання бюджетних коштів

 

2.

Забезпечення громадського контролю за діяльністю органів  місцевого самоврядування

Розгляд на засіданнях Охтирської міської ради, питань раціонального планування, використання та охорони земель в місті, забезпечення прав громадян на землю, запобігання корупційним проявам при використанні земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного, водного та земель сільськогосподарського призначення

 

2014-2015 роки

Управління Держкомземагенства у Охтирському  районі  Сумської області (за згодою), відділ  архітектури та містобудування та, управління фінансів міської ради

 

-

-

-

 

-

Зниження рівня корупційних проявів в місті

 

 

 

Висвітлення в засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна

 

 

 

 

 

 

2014-2015 роки

Охтирська  ОДПІ (за згодою)

-

-

-

 

-

Підвищення інформованості громадськості у сфері використання бюджетних коштів, комунального майна

ІV. Удосконалення антикорупційної експертизи

1.

Запровадження оцінки можливої наявності корупційних ризиків у проектах нормативно-правових актів на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується, у тому числі і завдяки прозорій процедурі нормо-проектування та доступності інформації для громадськості

 

 

Забезпечення постійного доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом розміщення їх на офіційних веб-сайтах розробників з метою проведення громадської антикорупційної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 роки

Виконавчі органи міської ради

-

-

-

 

-

Забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно- правових актів органів місцевого самоврядування

Сприяння громадській раді при виконавчому комітеті Охтирській міської ради в проведенні громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

 

2014-2015 роки

Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради

-

-

-

 

-

 

V. Профілактичні та просвітницькі заходи, формування громадської підтримки дій влади

в запобіганні і протидії корупції, зниження рівня корупції в приватному секторі

1.

Формування антикорупційної правосвідомості громадян

Підтримання розвитку діяльності в навчальних закладах міста учнівських та студентських рад щодо запобігання і протидії корупції

2014-2015 роки

Відділ освіти міської ради

-

-

-

 

-

Участь учнівської, студентської молоді в заходах із запобігання і протидії корупції

 

Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій семінарів, прес-конференцій, засідань у форматі «круглих столів», інших організаційних заходів із поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості, їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції та протидії чинникам, що її зумовлюють, особисту участь

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради, відділ інформаційно-аналітичного та комп'ютерного забезпечення, громадська рада при виконавчому комітеті Охтирської міської ради

 

-

-

-

 

-

Залучення громадськості до заходів із запобігання і протидії корупції

 

 

громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь, у тому числі в рамках роботи громадської ради при виконавчому комітеті Охтирської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Вжиття заходів із запровадження в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах системи антикорупційної освіти з метою формування негативного ставлення учнів та студентів до корупції.

 

2014-2015 роки

Відділ освіти  

-

-

-

 

-

Підвищення рівня правової освіти педагогічних працівників учнівської та студентської молоді

 

Запровадження проведення для посадових осіб органів місцевого самоврядування із залученням працівників правоохоронних органів спеціальних занять, спрямованих на формування знань в антикорупційному законодавстві

 

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради, юридичний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету

 

 

-

-

-

 

-

Підвищення рівня правової освіти

 

 

Розроблення, виготовлення та розповсюдження під час проведення відповідних засідань у форматі «круглих столів», навчань, соціологічних опитувань друкованої продукції антикорупційного

 спрямування

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради, юридичний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ інформаційно-аналітичного та комп'ютерного забезпечення

 

 

Місцевий  бюджет

6

3

3

Попередження фактів скоєння корупційних правопорушень

Розміщення на дошках оголошень, офіційному веб-сайті, у громадських місцях інформації з номерами телефонів та адресами спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

2014-2015 роки

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради

 

 

-

-

-

 

-

Підвищення рівня інформованості громадян

2.

Формування громадської підтримки дій влади в запобіганні і протидії корупції

Здійснення громадського контролю за дотриманням виконавчим комітетом Охтирської міської ради нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання і протидію корупції

 

 

2014-2015 роки

Громадська рада при виконавчому комітеті Охтирської міської ради (за згодою)

-

-

-

 

-

Забезпечення прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування

Усього за Програмою

     Місцевий бюджет

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік