.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Запобігання проявам корупції arrow Запобігання проявам корупції arrow Про заходи щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Охтирської міської ради н
Про заходи щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Охтирської міської ради н
30.01.13
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

10.12.2012                      Охтирка                     № 242-р 
 
Про заходи  щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Охтирської міської ради на 2013 рік

На виконання розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації  від 01.08.2011  № 522 «Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики на території Сумської області», від 17.01.2012      № 13-од «Про затвердження заходів із виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки»,             від 02.02.2012  № 36-од «Про відповідальних осіб за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», враховуючи план основних заходів Сумської обласної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік, затвердженого головою Сумської обласної державної адміністрації 03 грудня 2012 року, керуючись  п. 20 ч. 4. ст. 42 та п. 1 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити заходи щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Охтирської міської ради на 2013 рік (додається).
2. Визначити відповідальним за координацію, розроблення та організацію виконання заходів з питань виявлення корупційних проявів, запобігання та усунення наслідків корупції начальника сектору по взаємодії з правоохоронними органами та режимно-секретної роботи виконавчого комітету міської ради Шульженка В.В.
3. Структурним підрозділам Охтирської міської ради інформувати щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом,  про виконання заходів начальника сектору по взаємодії з правоохоронними органами та режимно-секретної роботи виконавчого комітету міської ради       Шульженка В.В.
4. Начальнику сектору по взаємодії з правоохоронними органами та режимно-секретної роботи виконавчого комітету міської ради        Шульженку В.В. узагальнити надану інформацію та інформувати облдержадміністрацію про результати виконання заходів щокварталу до        5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Розпорядження міського голови від 11.07.2012 № 148-р «Про
заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики в структурних підрозділах Охтирської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
6. Розпорядження вступає в дію з 01січня 2013 року.

7.    Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                      О.В. Цілуйко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від   10.12.2012     № 242-р


ЗАХОДИ
щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Охтирської міської ради на 2013 рік

1. Забезпечити неухильне дотримання вимог статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині припинення перебування на службі посадових осіб органів місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Про відповідне звільнення протягом трьох днів інформувати Національне агентство України з питань державної служби, суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та Сумську обласну державну адміністрацію.
Відділ організаційно-кадрової
роботи та контролю апарату
міської ради та її виконавчого комітету;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                            Протягом 2013 року

2. Організувати подання особами, зазначеними у частині першій статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік.
Відділ організаційно-кадрової
роботи та контролю апарату
міської ради та її виконавчого комітету;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                            До 01.04.2013
3.  Вжити заходів щодо безумовного виконання частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
                                                            Відділ організаційно-кадрової
роботи та контролю апарату
міської ради та її виконавчого комітету;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                            До 01.05.2013
4. Для своєчасного отримання інформації про корупційні
правопорушення, вчинені посадовими особами органів місцевого
самоврядування, розмістити на дошках об'яв у місцях скупчення громадян
інформацію з номерами телефонів спеціально уповноважених суб'єктів у
сфері протидії корупції. Ужити додаткових заходів щодо створення каналів

отримання від громадян інформації про корупційні правопорушення, для
чого активно використовувати телефони «Довіри», спеціальні поштові
скриньки.
Сектор по взаємодії з   правоохоронними органами та
режимно-секретної роботи виконавчого     комітету міської ради;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                   І квартал 2013 року

5. Своєчасно інформувати правоохоронні органи та начальника
сектору по взаємодії з правоохоронними органами та режимно-секретної
роботи виконавчого комітету міської ради про факти вчинення посадовими
особами органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень.
Відділ організаційно-кадрової
роботи та контролю апарату
міської ради та її виконавчого комітету;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                            Протягом 2013 року

6. Проводити із посадовими особами органів місцевого самовряду-вання навчання із вивчення та роз'яснення антикорупційного законодавства, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів
                                                   Юридичний відділ апарату міської ради 
                                                   та її виконавчого комітету;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                   Протягом 2013 року
7. Уживати в межах компетенції заходів щодо запобігання можливим
проявам корупції та іншим зловживанням під час проведення конкурсних,
тендерних і аукціонних процедур.
Керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                            Постійно.

8. При проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб органів
місцевого самоврядування перевіряти знання норм антикорупційного
законодавства.
Відділ організаційно-кадрової
роботи та контролю апарату
міської ради та її виконавчого комітету;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                  Протягом 2013 року
9. Забезпечити з метою формування негативного ставлення громадян
до корупційних проявів постійне інформування населення про заходи щодо
запобігання та протидії корупції, виявлені факти корупційних
правопорушень в органах місцевого самоврядування, запровадивши на
офіційному сайті Охтирської міської ради рубрику «Запобігання проявам
корупції» та забезпечити її систематичне оновлення.
Сектор по взаємодії з   правоохоронними органами та
режимно-секретної роботи виконавчого комітету міської ради;
сектор інформаційно-аналітичного та комп'ютерного забезпечення міської ради.
Протягом 2013 року

10. Забезпечити виконання статті 11 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції» в частині організації проведення спеціальної
перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого
самоврядування.
Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю апарату міської ради та її виконавчого комітету; управління праці та соціального захисту населення міської ради; управління житлово-комунального господарства міської ради; управління фінансів міської ради; управління економіки та інвестиційної політики міської ради.
                                                  Протягом 2013 року
11. Інформувати начальника сектору по взаємодії з правоохоронними
органами та режимно-секретної роботи виконавчого комітету міської ради
про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на заняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого
самоврядування.
Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю апарату міської ради та її виконавчого комітету; управління праці та соціального захисту населення міської ради; управління житлово-комунального господарства міської ради; управління фінансів міської ради; управління економіки та інвестиційної політики міської ради. 
До 5 січня 2014 року.

12. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання покладених на них обов'язків і завдань, ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування, із обмеженнями, установленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»
Відділ організаційно-кадрової
роботи та контролю апарату
міської ради та її виконавчого комітету;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
Протягом 2013 року

13. Забезпечити постійний доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом розміщення їх на офіційному сайті Охтирської міської ради.
Сектор інформаційно-аналітичного та комп'ютерного забезпечення міської ради;
керівники структурних підрозділів
міської ради.
                                                             Протягом 2013 року

Керуючий справами виконавчого комітету                     Н.В. Зінченко


Начальник сектору по взаємодії з
правоохоронними органами та
режимно-секретної роботи
виконавчого комітету міської ради                                   В.В. Шульженко

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік