.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Вакансії
Вакансії

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження питань на конкурс

Про затвердження питань на конкурс в новоутворені управління  

 

  19.04.2018 

На підставі та відповідно до частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я», рішення відділу охорони здоров’я Охтирської міської ради «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Відповідна назва закладу - Комунальний заклад Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» юридична адреса якого та фактичне місцезнаходження: вул. Сумська, 55, м. Охтирка, Сумська область, 42700.

         Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Охтирської міської ради з 8.00 до 17.00. Дата початку прийняття документів – 20.04.2018. Кінцевий строк їх прийняття – 03.05.2018 включно.         

         Документи приймаються за адресою: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, відділ організаційно-кадрової роботи та контролю Охтирської міської ради 1 поверх кабінет №7.

        Довідки за телефоном: (05446) 4-15-14, 6-30-13. Адреса електронної пошти: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

           ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

7) конкурсну пропозицію розвитку комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 3 роки обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).                                      Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

          Вимоги до претендента: 

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

стаж роботи за фахом – не менше 5 років;

вільне володіння українською мовою.

 

Строк укладання контракту – 3 роки

Обов’язки: головний лікар комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснює поточне управління (керівництво) комунальним закладом Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», забезпечує раціональний добір кадрів, організовує і забезпечує умови для повноцінного надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, ефективне  використання  і збереження закріпленого за Закладом комунального майна, організує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених законодавством, та Статутом  комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Підстави для звільнення: 

після закінчення терміну дії контракту;

за згодою сторін; 

з  інших  підстав,  передбачених  законодавством  та  контрактом.

 

        Умови оплати праці головного лікаря Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» із зазначенням істотних умов контракту: 

         посадовий  оклад головного лікаря Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

         Відпустка: головному лікарю  Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» надається   щорічна   оплачувана  відпустка  тривалістю  24 календарних дні та додаткова відпустка за особливий характер праці, тривалістю 7 днів. Оплата відпустки провадиться  за фактично відпрацьований час, виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів  України. 

          Одночасно з наданням відпустки  головному лікарю  Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» надається матеріальна   допомога на оздоровлення у розмірі не менше його посадового окладу. Головний лікар  Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» визначає час і порядок використання  своєї  щорічної відпустки  (час  початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Власником.

 Про день та час проведення конкурсу буде повідомлено додатково.        

 

 

 

 

 

 

01.03.2018 

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління соціального захисту населення  Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-  володіння державною мовою;

-  вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі, на керівних посадах не менше 3 років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації (у разі наявності);

- присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” за 2017 рік;

- копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 

- довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-14,   або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул.  Незалежності,  11,  1 поверх, кімната № 7


 


 

 

 

 

 06.03.2018

                Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

На підставі та відповідно до частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я», рішення відділу охорони здоров’я «Про затвердження складу конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря КЗ ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Відповідна назва закладу - Комунальний заклад Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» юридична адреса якого та фактичне місцезнаходження: вул. Сумська, 55,                                м. Охтирка, Сумська область, 42700.

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Охтирської міської ради з 8.00 до 17.00. Дата початку прийняття документів – 07.03.2018. Кінцевий строк їх прийняття – 23.03.2018 включно.        

         Документи приймаються за адресою: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, відділ організаційно-кадрової роботи та контролю Охтирської міської ради 1 поверх кабінет №7.

         Довідки за телефоном: (05446) 4-15-14, 6-30-13. Адреса електронної пошти: ohoronazd@ukr.net

 

           ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

·        копія паспорта громадянина України;

·        письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

·        резюме у довільній формі;

·        автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

·        копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

·        згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

·        конкурсна пропозиція розвитку комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 3 роки обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

·        довідка МВС про відсутність судимості;

·        медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

·         попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

·        заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я;

·        підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).  Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

– проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом – не менше 5 років;

вільне володіння українською мовою.

 

Строк укладання контракту – 3 роки

Обов’язки: головний лікар комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснює поточне управління (керівництво) комунальним закладом Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», забезпечує раціональний добір кадрів, організовує і забезпечує умови для повноцінного надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, ефективне  використання  і збереження закріпленого за Закладом комунального майна, організує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених законодавством, та Статутом  комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

Підстави для звільнення:

     - після закінчення терміну дії контракту;
                -  за згодою сторін;

    -  з  інших  підстав,  передбачених  законодавством  та  контрактом.

      - Умови оплати праці головного лікаря Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» із зазначенням істотних умов контракту:

посадовий оклад головного лікаря Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

 

            Відпустка: головному лікарю  Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» надається   щорічна   оплачувана  відпустка  тривалістю  24 календарних дні та додаткова відпустка за особливий характер праці, тривалістю 7 днів. Оплата відпустки провадиться  за фактично відпрацьований час, виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів  України.

Одночасно з наданням відпустки  головному лікарю  Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» надається матеріальна   допомога на оздоровлення у розмірі не менше його посадового окладу. Головний лікар  Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» визначає час і порядок використання  своєї  щорічної відпустки  (час  початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Власником.

 

Конкурс буде проведено 27.03.2018 за адресою: Сумська область,                                 м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, (Охтирська міська рада, 2 поверх, приміщення актового залу), початок о 10.00.

Додаток:

-      Основні напрями діяльності: Комунальний заклад Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснює свою діяльність на підставі  статуту Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

-                     статут Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

-                     структура Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

-                     кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального закладу Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

 

 

 

 

  Додаткова інформація

 

 

 

  

 

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

ТОВ «Інститут Укржитлоексплуатація» 02-06 липня 2018 року в м. Одесі проводить семінар  з метою обговорення практичних аспектів реалізації ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та проектів нормативно- правових актів, що розроблені на виконання цього Закону.
 
Відповідно до листа Ради голів державних адміністрацій від 07.06.2018 № 05-02/118  у рамках співпраці з Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство Торгівлі США, для фахівців з України за напрямом «Регіональний економічний розвиток » відкривається нова програма бізнес стажування
 
За пропозицією голови комісії засідання постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства відбудеться об 11:00 год. 20.06.2018
Детальніше...
 
22 червня 2018 року о 9.30  біля  братської могили радянських воїнів (міський  парк пл. Соборна)  відбудеться тематичний захід, присвячений дню скорботи і вшануванню  пам’яті жертв війни в Україні.
 
За пропозицією голів постійних комісій міської ради з питань гуманітарної політики та соціального захисту та з питань промисловості, підприємництва, транспорту і зв`язку  засідання комісій перенесено на 15.06.2018 о 08.00
Детальніше...
 
Пропозиція  міського голови Алєксєєва І.Ю.