.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Вакансії
Вакансії

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження питань на конкурс

Про затвердження питань на конкурс в новоутворені управління  

   


          Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу юридичної, організаційно-кадрової роботи та автоматизованої обробки інформації (тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника).

 

       Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

-         заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

-         копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

      -    декларацію про майно, доходи, витрати,  зобов’язання  фінансового характеру за  

           2016 рік;

      -    копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

-         2 фотокартки розміром 4х6 см;

-         копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стажем роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стажем роботи за фахом  в інших сферах управління не менше 3 років.    

Документи  на конкурс  приймаються  протягом 30  календарних днів з дня оголошення  про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1, кімната № 3,                     тел.: 4-15-30.

   

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,  Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та «Про запобігання корупції», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень

відділу юридичної, організаційно-кадрової роботи

та автоматизованої обробки інформації

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1.      Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.1,2)

2.      Визначення найвищої соціальної цінності України (ст.3)

3.      Форма правління в Україні (ст. 5)

4.      Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України                  (ст. 10)

5.      Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14)

6.      Найважливіші функції держави (ст. 17)

7.      Державні символи України (ст. 20)

8.      Конституційне право на працю (ст. 43)

9.      Конституційне право на соціальний захист (ст. 46)

10. Конституційне право на охорону здоров'я (ст. 49)

11. Конституційне право на освіту (ст. 53)

12. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68)

13. Державний бюджет України (ст. 96)

14. Порядок обрання Президента України (ст.103)

15. Повноваження державних місцевих адміністрацій (ст.119)

 

ІІ.  Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1.      Поняття  служби в органах місцевого самоврядування і посадової особи місцевого самоврядування (ст.1,2)

2.      Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4)

3.      Право на службу  в органах місцевого самоврядування (ст.5)

4.      Правове регулювання статуту посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)

5.      Основні обов’язки посадової особи місцевого самоврядування  (ст.8)

6.      Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9)

7.      Прийняття на службу  в органи місцевого самоврядування, випробування при  прийнятті на службу (ст.10)

8.      Присяга посадової особи місцевого самоврядування (ст.11)

9.      Обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування 

          та її  проходженням  (ст.12)

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13)

11. Класифікація посад та рангів посадових осіб місцевого самоврядування  (ст.14,15)

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування  (ст.18)

13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20)

14. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21)

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23)

       

 

 

ІІІ.  Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

1.      Визначення термінів «корупційне правопорушення» та  «корупція» (ст. 1)

2.      Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону (ст. 3)

3.      Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)

4.      Обмеження щодо одержання подарунків (ст.. 23) , відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5 КпАП)

5.      Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (ст. 24)

6.      Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25)

7.      Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26)

8.      Обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27)

9.      Вимоги до поведінки осіб (ст. 37, 38)

10. Фінансовий контроль (ст. 45)

11. Інформація, що зазначається в декларації (ст. 46)

12. Спеціальна перевірка (ст. 56)

13. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65)

14. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 КпАП)

15. Порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КпАП). Декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)

ІV. Питання  на перевірку знання законодавства  з урахуванням специфіки функціональних повноважень  відділу юридичної, організаційно-кадрової роботи

та автоматизованої обробки інформації

 

1.      Поняття інформації. Способи зберігання, передачі інформації.

2.      Загрузка ОС (операційної системи).

3. Файлова структура (поняття файла, типи файлів).

4. Електронна таблиця Exsel та її призначення.

5. Клавіатура і основні групи клавіш. Призначення функціональних клавіш.

6.  Що таке локальна мережа. 3 основні  топології локальної мережі.

7.  Створення архівів. Архіватор ARJ.

8.  Комп’ютерний вірус. Типи вірусів.

9.      Робота з панелями TC.

10. Робота в середовищі Windows XP/7. Зберігання документів.

11. Текстовий редактор Word. Управління діловою кореспонденцією.

12. Робота з таблицями в Word.

13. Робота файлів і папок в середовищі  Windows XP/7.

14. Операція з дисками в Windows .

15. Створення ярликів на робочому столі.

16. Робочій стіл. Контекстне меню.

17. Провідник. Запуск та його призначення.

18.Встановлення звичайного обладнання, програми (види).

19.  Корзина та її призначення.

20. Бази та банки даних. Типи баз даних.

21. Файлова структура (поняття файла, типи файлів).

22. Структура та призначення dbf файлу.

23. Призначення та налагодження локальної мережі.

24. Захист комп’ютера від несанціанованого доступу та вірусів.

25. Системний реєстр, його призначення.

26. Резидентні програми, основні поняття та призначення.

27. DOS – консоль, основні команди, призначення.

28. BIOS – призначення та поняття.

29. Пакетний файл , створення та призначення.

30. Користування поштовим клієнтом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника бюджетного відділу управління фінансів та економіки Охтирської міської ради на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років основного працівника.
Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
 - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 -  володіння державною мовою;
 -  вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;
 - стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі, на керівних посадах не менше 3 років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:
- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,
- присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;
- копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.
Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-14 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 7.»

Керуючий справами

виконавчого комітету       В.М.Руденко 

 

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

26 жовтня 2017 рокуо 9.00 годині в приміщенні Охтирської міської ради відбудеться 38-а сеся місьої ради сьомого скликання 
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 16.10.2017 по 22.10.2017
Детальніше...
 
Графік проведення засідань постійних комісій на жовтень 2017 року
Детальніше...
 
18 жовтня 2017 року буде проводитись технічна перевірка регіональної системи оповіщення з включенням електросирен, апаратури циркулярного виклику та переключенням обласного і районного радіомовлення відповідно до почасового графіку з 9 години 10 хвилин до 9 години 30 хвилин. Прохання зберігати спокій.
 
22 жовтня 2017 року о 10.00 год. на трасі полігону за адресою вул. Широка, 94 відбудеться відкритий чемпіонат міста Охтирки з мотокросу.
Запрошуємо всіх бажаючих.
 
17 жовтня 2017 року о 15.00 год. відбудеться традиційний шаховий турнір, пам’яті нашого земляка Лева Капусти у приміщенні КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей». Для участі запрошуються всі бажаючі.