.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Розвиток середнього й малого бізнесу arrow Програма розвитку автомобільного транспорту загального користування м.Охтирка на 2011-2015 роки
Програма розвитку автомобільного транспорту загального користування м.Охтирка на 2011-2015 роки
24.02.11

ПРОГРАМА

розвитку автомобільного транспорту загального користування

м. Охтирка на 2011-2015 роки

м. Охтирка - 2011р.

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Паспорт Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

3. Характеристика Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

3.1. Аналіз та оцінка стану розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка

3.2. Основні питання щодо розвитку автомобільного транспорту загального користування міста

3.3. Мета і основні завдання Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

3.4. Фінансове забезпечення Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

3.5. Очікуванні результати виконання Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

3.6. Організація та контроль виконання Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

4. Заходи з реалізації Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

1.ВСТУП

Транспорт – одна з ключових галузей народного господарства, неподільна частина будь-якого суспільства. В умовах переходу до ринкової економіки формування соціальної політики на міському рівні немислиме без добре налагодженого транспортного обслуговування населення. З початком демократизації суспільства і посиленням ролі місцевого самоврядування в нашій країні політика перевезень потребує максимально повного обліку регіональних особливостей функціонування громадського транспорту і рівня життя населення.

Одним із важливих завдань міської ради є регулювання діяльності пасажирського автомобільного транспорту, щоб забезпечити інтенсивний розвиток ринку транспортних послуг.

Програма розвитку автомобільного транспорту загального користування м.Охтирка на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням вимог Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», відповідно до «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 (зі змінами), «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. №176 (зі змінами).

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку автобусного транспорту загального користування, підвищення економічності, комфортності та безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування, підвищення конкурентоспроможності, виконання комплексу заходів з відповідними термінами реалізації з урахуванням аналізу результатів виконання Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2005-2010 роки.

2.ПАСПОРТ

Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Охтирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 25.11.2010 року №188 -р «Про розроблення проекту Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки»

3.

Розробник програми

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

4.

Співрозробники програми

- управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради;

- управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради;

- Охтирська Асоціація приватних перевізників пасажирів та вантажів «Сигнал»

5.

Відповідальні виконавці програми

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

6.

Учасники програми

Суб’єкти господарювання міста

7.

Термін реалізації програми

2011-2015 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.,

у тому числі

---

8.1.

кошти Державного бюджету, тис. грн.

---

8.2.

кошти міського бюджету, тис. грн.

---

8.3.

інші джерела фінансування , тис. грн.

---

3.ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку автомобільного транспорту

загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

1.

Загальна характеристика м. Охтирка

· Площа території (тис. кв. км) 0,03 (0,13%

території Сумської області)

· Кількість населення (тис. чол.) 49,5

· протяжність автомобільних

доріг дорівнює (км) 257

2.

Дата затвердження Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

____________________________________________________________

(найменування і номер відповідного нормативного акту)

3.

Головний розробник Програми

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Співрозробники:

- управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради;

- управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради;

- Охтирська Асоціація приватних перевізників пасажирів та вантажів «Сигнал»

4.

Мета Програми:

Регулювання діяльності пасажирського автомобільного транспорту загального користування. Створення умов для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, підвищення економічності, комфортності та безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом, підвищення рівня конкуренції між суб´єктами господарювання

Пріоритетні завдання програми:

1. Стимулювання розвитку автомобільного транспорту загального користування.

2.Аналіз пасажиропотоків і стану задоволення потреб населення в перевезеннях.

3.Оптимізація тарифної політики на автотранспорті.

4.Забезпечення підвищення рівня безпеки перевезень.

5.Проектування та утримання інфраструктури міського пасажирського транспорту.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на початок дії Програми

(очікувані станом на 01.01.2011р.)

Очікувані

результати від

реалізації

Програми

(на 31.12.2015р.)

Перевезено пасажирів, тис. пас.

2591,9

3000,0

Пасажирооборот, млн. пас. км

12 4 ,0

144,0

Кількість автобусів на міських автобусних маршрутах загального користування,

в т.ч. зі строком експлуатації

до 3- х років

33

13

38

20

Кількість сучасних автобусних зупинок із вбудованими магазинами

28

32

Кількість дорожніх знаків

321

1182

6.

Термін реалізації Програми

з 01.01.2011 року по

31.12.2015 року

7.

Фінансування заходів Програми

за рахунок суб´єктів підприємницької діяльності – перевізників,

місцевий бюджет

3.1. Аналіз та оцінка стану розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка

На даний час в м. Охтирка стала очевидною необхідність пріоритетного розвитку саме громадського транспорту, це викликано рядом причин, зокрема більшою провізною здатністю громадського транспорту, необхідністю забезпечення економії простору на вулицях міста, меншими витратами енергії на одного пасажира, на безпеку руху і захист навколишнього середовища. Проте, для вибору населенням громадського транспорту необхідно забезпечити більш вигідні умови пересування на ньому в порівнянні з індивідуальним транспортом, що і робилось протягом останніх семи років в м. Охтирка.

На жаль, в місті відсутні такі види міського громадського пасажирського транспорту як метрополітен, трамваї, тролейбуси, тому значна увага приділялась розвитку автомобільного транспорту, як єдиному виду громадського транспорту, що може задовольнити потреби мешканців міста і створити сприятливі умови для їх життя.

З метою задоволення потреб населення у пасажирських перевезеннях і створенню сталих та безпечних умов роботи пасажирського транспорту у 2004 році розроблена Програма розвитку автомобільного транспорту загального користування в м. Охтирка на 2005-2010 роки.

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. №176 (зі змінами), «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 (зі змінами) організація пасажирських перевезень покладається на виконавчі органи Охтирської міської ради. Перевізники на міських маршрутах визначаються виключно на конкурсних засадах. Значна робота по налагодженню та вдосконалення транспортного обслуговування населення була проведена виконавчими органами місцевого самоврядування, зокрема управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

В місті мешкає майже 50 тис. осіб, площа міста складає 0,03 тис. кв. м, протяжність автомобільних доріг дорівнює 257 км. Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що населення міста гостро потребує розвиненої мережі міських автобусних маршрутів загального користування.

З цією метою прийнято рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 17.06.2009 року №128 «Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Охтирка», яким затверджено мережу автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі та в звичайному режимі руху, умови конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Охтирка.

Маршрутна мережа міста включає 33 маршрути, в тому числі 5 маршрутів в звичайному режимі руху та 28 маршрутів в режимі маршрутного таксі. Кількість пасажирського транспорту та існуюча маршрутна мережа в цілому задовольняють потреби населення міста в перевезеннях. Але транспортне обслуговування населення міста постійно потребує вдосконалення та розвитку.

Станом на 01.01.2011 року перевезення пасажирів здійснюється по 27 маршрутах в режимі маршрутного таксі 13 приватними перевізниками (33 транспортних засоби). До 17.05.2010 року пасажирські перевезення здійснювались в звичайному режимі руху автобусами ВАТ «Охтирський Автопас – 15910» по 2-м маршрутах ( 2 автобуси). Але, нажаль 28 квітня 2010 року на загальних зборах акціонерів ТОВ «Охтирських Автопас – 15910» прийнято рішення про самоліквідацію підприємства, у зв´язку з чим перевезення пасажирів в звичайному режимі руху на даний час не здійснюються.

Для упорядкування відомостей про міські маршрути відповідно до роз’яснень Державного департаменту автомобільного транспорту (Укравтотранс) та відповідно до статті 14 Закону України «Про автомобільний транспорт» сформовано та ведеться в електронному вигляді реєстр маршрутів загального користування м. Охтирка.

Протягом 2003-2010 року проведено 16 конкурсів з визначення перевізників та сформована діюча мережа міських автобусних маршрутів загального користування. Спільно з суб’єктами підприємницької діяльності було розроблено 17 міських автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі. За результатами проведених конкурсів з перевізниками - переможцями укладались договори. На сьогодні укладені договори з 13 перевізниками. На всі діючі міські маршрути розроблені паспорти, погоджені з Головавтотрансінспекцією, органами ДАІ та затверджені управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

Робота з організації та впорядкування перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування була із задоволенням прийнята мешканцями міста. Значно збільшилась конкуренція на ринку перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Наприклад, про це свідчить те, що на участь в конкурсі, який відбувся 22.01.2010 року, на 22 об´єкти конкурсу було подано 56 заяв від приватних підприємців – перевізників. На участь в конкурсі 30.03.2010 року на 1 об´єкт конкурсу було подано 4 заяви. Розвиток конкуренції позитивно вплинув на якість обслуговування пасажирів та підштовхнув приватних перевізників до оновлення парку автобусів: на вулицях міста з´явилося 13 нових автобусів. Всі транспортні засоби, які працюють в режимі маршрутного таксі, мають внутрішню висоту салону не менш ніж 180 см.

Після тривалого і значного зменшення транспортної роботи у 90-і роки, починаючи з 2002 року в місті склалась позитивна тенденція зростання обсягів перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. За даними відділу статистики у Охтирському районі в 2000 році було перевезено лише 658,3 тис. пасажирів, а вже в 2005 році цей показник складав 3062,2 тис. пасажирів, в 2006 році – 3013,0 тис. пасажирів, в 2007 році -2692,8 тис. пасажирів, в 2008 році – 2879,6 тис. пасажирів, в 2009 році – 3052,3 тис. пасажирів, за 2010 р ік – 2591,9 тис. пасажирів

Проблемою пасажирського транспорту загального користування є організація пільгових перевезень

За рахунок субвенції з Державного бюджету пільговий проїзд пасажирів до 17.05.2010 року здійснювався автобусами ВАТ «Охтирський Автопас – 15910». Протягом 2005-2010 років підприємству нараховані обсяги компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян на суму 1198,00 тис. грн.

Щорічне несвоєчасне фінансування пільгового проїзду окремих категорій пасажирів, а також сучасна тарифна політика (регулювання вартості проїзду та вільні ціни на пально-мастильні, інші матеріальні цінності) не дозволяють підприємству здійснювати господарську діяльність з отриманням прибутку та своєчасно оновлювати рухомий склад. Як результат, у травні 2010 році припинено роботу автобусних маршрутів ВАТ «Охтирський Автопас – 15910» в звичайному режимі руху.

До 1 березня 2009 року приватні перевізники здійснювали перевезення пільговиків за власний рахунок (надавалось одне вільне місце для інвалідів I та II груп). Але, здійснюючи надзвичайно великі обсяги перевезень пасажирів пільгових категорій, автомобільні перевізники недотримували значні суми доходів. При цьому на міських маршрутах за останні роки значно поповнився автопарк перевізників новими сучасними автобусами. У зв’язку з кризовими явищами в економіці країни, автомобільні перевізники міста набравши кредитів, опинились у важкому фінансовому стані. З метою врегулювання прав та обов’язків перевізників, органів місцевого самоврядування, поліпшення життєдіяльності та створення належних умов перевезення осіб з обмеженими можливостями та пільгової категорії населення прийнято рішення Охтирської міської ради від 07.05.2009 року №748-МР «Про затвердження Положення про порядок відшкодування втрат від пільгового перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом у м. Охтирка». Відповідно до цього Положення з 01.03.2009 року по 07.07.2010 року в кожному маршрутному таксі надавалось одне місце для перевезення пільгових категорій населення за рахунок дотації з Державного бюджету. Нажаль, сума субвенції з Державного бюджету на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом в 2010 році склала лише 369,0 тис. грн., з урахуванням виплати не профінансованої Державним бюджетом заборгованості за 2009 рік (84,7 тис. грн.) ця сума складає 284,3 тис. грн. проти 566,0 тис. грн. за 2009 рік, тобто спостерігається скорочення обсягів фінансування на 50%.

Приватні перевізники з 15.07.2010 року за рахунок власного прибутку (без надання відповідної компенсації з Державного бюджету) здійснюють перевезення лише інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій у Великій вітчизняній війні без обмеження місць після пред´явлення відповідного посвідчення.

З метою ефективної реалізації тарифної політики у сфері пасажирських перевезень розроблено «Порядок встановлення або погодження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», затверджений рішенням Охтирської міської ради від 31.03.2009 року №723-МР. Цей Порядок забезпечує стабільність, прозорість, прогнозованість тарифів, стимулює конкуренцію та появу нових суб’єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту загального користування.

Тарифи на перевезення пасажирів погоджуються відповідно до наданих суб’єктами господарювання розрахунків, які ретельно перевіряються управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради. Протягом дії Програми тарифи на перевезення змінювались три рази: з 01.01.2005 року – 0,90 грн., з 01.11.2006 року – 1,00 грн., з 01.06.2008 року вартість проїзду на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі становить 1 грн. 50 коп.

За останні роки створювались сприятливі умови для розвитку автотранспортного обслуговування населення міста, з урахуванням потреб населення Охтирського району. Частина шляху пересування приміських маршрутів проходить по території міста, при цьому в м. Охтирка щодня прибуває значна кількість громадян – мешканців сіл Охтирського району, яким необхідно надати можливість зручної пересадки на інші види транспорту міста та відвідування установ і організацій, розташованих в місті. Тому відповідно до п.28 «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою КМУ від 18.02.1997р. № 176 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007р. №1184 був розроблений «Порядок погодження місць зупинок автобусів приміських маршрутів на території м.Охтирка», затверджений рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.06.2009р. №206.

У липні 2010 року згідно із заявою одного з суб´єктів підприємницької діяльності щодо погодження місць зупинок на приміських маршрутах «Охтирка – Бакирівка» та «Охтирка – Кудряве» виконавчим комітетом Охтирської міської ради прийняті відповідні рішення від 22.07.2010 року №123 «Про погодження місць зупинок по м. Охтирка на приміському маршруті «Охтирка –Бакирівка» та від 22.07.2010 року №161 «Про погодження місць зупинок по м. Охтирка на приміському маршруті «Охтирка - Кудряве». Це надало можливість пасажирам приміського маршруту здійснювати посадку та висадку в центрі міста, де знаходиться більшість об´єктів інфраструктури (школи, лікарня, державні установи та інше).

Розроблена нормативна база щодо налагодження системи мережі стоянок таксі та паркування автотранспорту. Рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 15.08.2006 року №267 «Про паркування автотранспорту в місті» затверджено Положення про паркування автотранспорту, перелік місць паркування, порядок проведення конкурсу на надання послуг з паркування автотранспорту. В 2006 році проведено конкурс переможцем визначено ТОВ «ЦентроМет», яке надає послуги з паркування автотранспорту на вулицях міста.

Також рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 21.11.2008 року №302 «Про організацію мережі стоянок таксі на території м. Охтирка» затверджено порядок організації мережі стоянок таксі, порядок проведення конкурсу на право користування облаштованими стоянками таксі та склад конкурсного комітету. Розроблено схеми розташування місць стоянок таксі та затверджена їх мережа, яка включає 7 стоянок таксі на 48 місць. У 2009 році проведено конкурс та визначено переможцями 3 приватних підприємців.

Для вирішення питань та дієвого реагування на події, що відбуваються у сфері транспортного обслуговування населення міста, створені та діють комісія з питань контролю за станом обслуговування пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території м. Охтирка та координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху. Протягом 2005-2009 років було проведено 31 засідання комісій, на яких розглянуто 117 питань. Крім цього відбулись 2 спільних засідання комісії та координаційної ради, розглянуто 7 питань. За 2010 рік проведено 12 засідань комісії та розглянуто 31 питання.

Для вирішення загальних проблем сфери пасажирських перевезень автомобільним транспортом у 2009 році створено місцеву галузеву раду підприємців з питань транспорту. За період існування цієї ради проведено 7 засідань. Один перевізник, який здійснює перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Охтирка, входить до складу галузевої ради підприємців з питань транспорту та послуг зв´язку при Сумській обласній державній адміністрації.

Слід відмітити, що активну позицію на ринку пасажирських перевезень автомобільним транспортом зайняла Охтирська Асоціація приватних перевізників пасажирів та вантажів «Сигнал». Ця громадська організація постійно співпрацює з органами місцевого самоврядування, бере участь в нарадах, «круглих столах», в розробці міських програм, нормативно - правових актів, надає транспортні засоби під час проведення загальноміських заходів, вносить пропозиції до формування автобусної мережі міста. На сьогодні завдяки диспетчерам цієї організації підприємців проводиться певна робота по впорядкуванню руху автобусів міських маршрутів відповідно до затверджених графіків.

У 2009 році було створено нову громадську організацію «За безпеку дорожнього руху», мета якої - здійснення програм та заходів, спрямованих на поліпшення безпеки дорожнього руху та транспортного обслуговування в місті Охтирка. Представники цієї організації постійно беруть активну участь у вирішення важливих питань, що стосуються пасажирських перевезень в місті. Також вони є членами конкурсного комітету по проведенню конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Охтирка.

До 01 січня 2007 року контроль за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування здійснювало Комунальне підприємство «Охтиркатрансавто». За Програмою на діяльність Комунального підприємства «Охтиркатрансавто» протягом 2005-2007 роках з місцевого бюджету було виділено коштів в сумі 76 451 грн.

На даний час контроль за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів здійснює управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради. Важливою справою є контроль за якістю перевезень на автобусних маршрутах загального користування, одним із показників якої є регулярність руху на діючих маршрутах. Спеціалістами сектору розвитку підприємництва та транспортного обслуговування населення щоденно ведеться моніторинг про вихід транспортних засобів на маршрути загального користування. Щомісяця аналізується облік виконаних рейсів на маршрутах. Відповідно до умов договору про організацію перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування цей показник повинен бути не нижче 95%.

Постійно ведеться робота з громадянами міста з питань перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Всі звернення громадян реєструються в «журналі реєстрації особистого прийому та телефонних звернень громадян». Вичерпні відповіді громадянам надаються своєчасно.

Управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради висвітлювались всі новини та питання сфери пасажирських перевезень в мережі Інтернет на офіційному сайті Охтирської міської ради ( www .misto. okhtyrka . net ), на сайті «Економіка та підприємництво» (www. econom . okhtyrka . com ), також публікувались в друкованих засобах масової інформації. Протягом звітного періоду було надруковано чотири статті в газетах міста.

Велике значення для вдосконалення розвитку транспортної мережі міста має кваліфікаційний рівень спеціалістів органів місцевого самоврядування. З метою підвищення кваліфікації та вивчення досвіду інших міст та країн працівники, які відповідають за організацію перевезень пасажирів, постійно проходять навчання, взаємодіють з органами ДАІ, представниками Сумської обласної державної адміністрації, Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

У 2008 році 3 працівники управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради пройшли навчання в системи «Прометей» на дистанційному курсі на тему «Управління транспортом в місті», яке впроваджено Асоціацією міст України та громад в рамках проекту «Розширення навчальних послуг і дорадчої допомоги» та фінансовано Агентсвом США з міжнародного розвитку.

Для сприяння впровадження ефективних форм методичної допомоги в сфері пасажирських перевезень в 2009 році було організовано зустріч суб´єктів підприємницької діяльності – перевізників міста з представниками Територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Сумській області про здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та ВДАІ по обслуговуванню м.Охтирка, Охтирського району та АТІ УМВС України в Сумській області . На зустрічі суб´єктам підприємницької діяльності сфери пасажирських перевезень було роз’яснено основні вимоги регулярних перевезень, а також надано кваліфікаційні відповіді з актуальних питань автотранспорту.

За 2005-2010 роки в напрямку підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д» в Охтирському учбово-спортивному центрі Товариства сприяння оборони України пройшли навчання 392 особи.

За направленням Охтирського міськрайонного центру зайнятості пройшли навчання по професії водій автотранспортних засобів категорії «С» 3 особи. Започаткувала власну справу і пройшла професійне навчання за навчальною програмою «основи малого підприємництва» одна особа.

Один раз в три роки в інспектора територіального управління Державного гірничо - промислового нагляду у Сумській області суб´єкти підприємницької діяльності сфери пасажирських перевезень проходять курс навчання із загальних питань охорони праці. На даний час водії транспортних засобів міських автобусних маршрутів загального користування навчаються в Комунальному обласному підприємстві Сумської обласної державної адміністрації «Навчально - виробничий центр», які за результатами проходження навчання отримають відповідне свідоцтво професійної компетенції.

В напрямку вдосконалення нормативно-правової бази щодо перевезень пасажирів автомобільним транспортом протягом 2007-2010 років проводились ознайомлення перевізників з новинами законодавства з питань пасажирських перевезень. Це одні із найактуальніших: «Порядок проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою КМУ від 03.12.2008р. №1081 (зі змінами), «Щодо визначення переліку засобів охорони, які можливо застосовувати для охорони місць зберігання автобусів з перевезення пасажирів на комерційній основі»; «Питання погодження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху».

У 2008 році представниками облдержадміністрації було проведено перевірку здійснення управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради делегованих повноважень у сфері транспорту. Стан виконання делегованих повноважень в сфері транспортного обслуговування населення оцінено як високий.

На апаратній нараді виконавчого комітету Охтирської міської ради у 2008 році, 2010 році було розглянуто питання про стан розвитку транспортного обслуговування населення міста.

У 2008 році року відбулося засідання «круглого столу» для лідерів міських організацій політичних партій, громадських організацій та журналістів місцевих засобів масової інформації. Під час «круглого столу» було заслухано інформацію про стан пасажирських перевезень в місті, тарифів на них, дотримання правил дорожнього руху водіями маршрутних таксі.

Подальше збільшення обсягів автомобільних перевезень потребує реконструкції та будівництва автомобільних шляхів.

За інформацією управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради в місті майже 60% складають грунтові дороги від загальної довжини доріг. Із 8-ми автомобільних мостів чотири потребують ремонту. У 2005 році було відремонтовано 179 дорожніх знаків, виконано роботи по ремонту доріг на площі 11,514 тис. кв. м.

Протягом 2006 року було відремонтовано 182 дорожніх знаки на загальну суму 18,4 тис. грн. та виконано роботи по поточному ремонту доріг площею 7,04 тис. кв.м та капітальному ремонту доріг загальною площею 4,29 тис. кв.м.

За результатами 2007 року відремонтовано дорожні засоби регулювання та встановлено дорожніх знаків на загальну суму 20,0 тис. грн.; проведено роботи з поточного ремонту бордюр по вул. Жовтневій та пл. Ярославського загальною площею - 423 кв. м та влаштовано нові бордюри по пров. Друкарському на суму – 20,0 тис.грн.; виконано роботи по капітальному ремонту доріг по пров. Островського, Кооперативному; проведено поточний ремонт доріг міських вулиць загальною площею 1849,4 кв. м.

У 2008 році виготовлено дислокацію дорожніх знаків «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання міських вулиць та доріг в місті Охтирка». За 2009 рік на перехресті центральних вулиць міста Жовтнева-Червоноармійська комунальним підприємством «Благоустрій» виконано роботи по заміні світлофорів на нові енергозберігаючі світодіодні світлофори зі звуковим сигналом для інвалідів по зору. Проведено поточні ремонти автомобільних доріг по вулицях Фрунзе, Революції, Пушкіна, Батюка, Шевченка, Леніна, Ярославського, Чкалова, Чапаєва, провулках Лєбєдєвої, Кириківському, загальною площею 4,225 тис. кв.м.; тротуарів – 484 кв.м. МПП «Ритм» виконанні роботи по ремонту бордюр вулиці Жовтневої та мостів по вулицях Жовтневій, Шевченка.

Станом на 01.10.2010 року за кошти міського бюджету виконано поточний ремонт автодоріг по вулицях Жовтневій, Чапаєва, Фрунзе, Пушкіна, Батюка, Леніна, Шевченка, Революції, Менжинського, Індустріальна, Київська, та провулках Кириківський, Спортивний загальною площею 4530,95 кв. м . Роботи продовжуються. Виконані роботи з капітального ремонту дороги за рахунок держбюджету по вул. Левченка площею 2500 кв. м. Проведено грейдерування доріг по вулицях Революції, Нахімова, Куйбишева, Комінтерна, Воровського, Миргородській, Тімірязєва. Встановлено 22 дорожні знаки та 16 табличок до них. Фактично використано коштів з міського бюджету на ремонт автомобільних доріг міста за період з 2005 року по жовтень 2010 року на суму 3 422358 грн.

Щороку проводиться нанесення дорожньої горизонтальної розмітки, поточний ремонт бордюр, прибирання центральних вулиць спецтехнікою, розчищення від снігу в зимовий період та підмітання в літній період, грейдерування доріг в межах запланованого річного кошторису.

Проблемним питанням залишається обладнання залізничних переїздів, через які проходять міські автобусні маршрути загального користування. Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв´язку України від 26.01.2007 року №54 «Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів» ці переїзди повинні бути обладнанні переїзною сигналізацією з автоматичними шлагбаумами, що перекривають проїзну частину дороги на всю ширину у обох напрямках руху, та мати висновки відповідної комісії. Робота з обладнання переїздів проводиться за рахунок коштів власників переїздів та залізниці. На ім´я власників переїздів (НГВУ «Охтирканафтогаз», ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів») та керівництва Південної залізниці направлені відповідні листи, але відповіді на даний час не отримані.

За інформацією відділу архітектури та містобудування Охтирської міської ради за період реалізації заходів Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування в м. Охтирка на 2005-2010 роки в період 2008-2010 років було введено в експлуатацію дві автобусні зупинки із вбудованими магазинами по вул. Червоноармійській,74-б та по вул. Першотравневій,1-а.

Останні роки велика увага приділялась відзначенню кращих у своїй справі суб´єктів господарювання – перевізників. З нагоди «Дня автомобіліста» було нагороджено грамотами міського голови: в 2009 році – 9 суб´єктів підприємницької діяльності, 10 водіїв транспортних засобів на міських автобусних маршрутах загального користування; в 2010 році - 3 суб´єкти господарювання сфери пасажирських перевезень, 10 водіїв транспортних засобів на міських автобусних маршрутах загального користування та диспетчера. Щороку суб´єкти підприємницької діяльності сфери автомобільного транспорту стають переможцями в традиційному міському конкурсу «Кращий підприємець міста». За період з 2005-2010 років переможцями стали 6 суб´єктів підприємницької діяльності з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та з надання послуг таксі. Такі події стимулюють приватних перевізників у вдосконаленні своєї справи, що надає змогу покращити пасажирські перевезення.

Підбиваючи підсумки, слід відмітити, що робота системи пасажирських автомобільних перевезень в місті налагоджена і відповідає потребам населення. Впродовж 2005-2010 років управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради спільно з Охтирською Асоціацією приватних перевізників пасажирів та вантажів «Сигнал», управлінням праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради та управлінням житлово- комунального господарства Охтирської міської ради виконані всі 20 заходів з питань розвитку автотранспорту міста, передбачених Програмою розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2005-2010 роки.

3.2. Основні питання щодо розвитку автомобільного транспорту загального користування міста

Основними питаннями, які будуть спрямовуватись на реалізацію заходів Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м.Охтирка на 2011-2015 роки, будуть:

- забезпечення сталої та ефективної роботи міського автомобільного транспорту загального користування;

- вдосконалення мережі міських автобусних маршрутів загального користування;

- збільшення обсягів залучених інвестицій (придбання перевізниками нових автобусів) в економіку України;

- підвищення якості пасажирських перевезень, зокрема створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з особливими потребами;

- реконструкції, будівництво автомобільних шляхів та вдосконалення інфраструктури пасажирських перевезень;

- створення умов для розвитку конкурентних відносин в сфері пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування.

3.3. Мета і основні завдання Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

Метою програми є створення належних умов для надання населенню міста Охтирка доступних і якісних послуг з перевезення пасажирів, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до чинного законодавства.

Умовами забезпечення такого рівня перевезень пасажирів є комплексне вирішення проблем, що стоять перед автотранспортом, а саме:

- вивчення пасажиропотоків і стану задоволення потреб населення в перевезені;

- прискорене оновлення рухомого складу перевізників;

- підвищення рівня безпеки руху;

- забезпечення якісного технічного обслуговування транспортних засобів;

- перевезення пільгових категорій населення;

- покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту.

Основні завдання Програми:

- реалізація засад державної політики у сфері пасажирського транспорту;

- створення рівних умов для роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють пасажирські перевезення міським автотранспортом, незалежно від форми власності, забезпечення конкурентності та прозорості при проведені конкурсів з перевезення пасажирів;

- оновлення рухомого складу та впровадження в експлуатацію рухомого складу нового типу, пристосованого, в першу чергу, до перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- розширення мережі стоянок таксі та їх облаштування;

- належне утримання рухомого складу міського пасажирського транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху;

- оптимізація тарифної політики на автотранспорті;

- проведення інвентаризації та створення реєстру наявних автобусних зупинок на території міста;

- будівництво чотирьох нових сучасних автобусних зупинок із вбудованими магазинами;

- постійний моніторинг пасажирських потоків;

- подальша оптимізація маршрутної мережі міського пасажирського транспорту;

- встановлення на дорогах міста дорожніх знаків відповідно до їх дислокації «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання міських вулиць та доріг в місті Охтирка»;

- облаштування автобусних зупинок із вбудованими магазинами.

Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись через реалізацію комплексу взаємопов´язаних заходів.

Програмні заходи сформовані з 3 розділів:

1) Впорядкування нормативно-правового регулювання сфери пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування.

2) Організація пасажирських перевезень.

3) Забезпечення безпеки пасажирських перевезень.

3.4. Фінансове забезпечення Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

Фінансування Програми може здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі власних коштів суб´єктів господарювання - перевізників.

3.5. Очікуванні результати виконання Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

В результаті реалізації заходів Програми очікується, що на кінець її дії:

- збільшиться пасажиропоток до 3000,0 тис. пасажирів;

- покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту;

- кількість автобусів на міських автобусних маршрутах загального користування збільшиться до 38, в т.ч. зі строком експлуатації до 3- х років - до 20.

3.6. Організація та контроль виконання Програми розвитку автомобільного транспорту загального користування м. Охтирка на 2011-2015 роки

Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія Охтирської міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку.

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради здійснює контроль за станом виконання заходів Програми, а саме:

- контролювання показників роботи з питань перевезень пасажирів на автобусних маршрутах;

- аналіз обсягів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- визначення оптимальної кількості автобусів на маршруті в залежності від попиту на перевезення;

- визначення на конкурсних засадах перевізників на автобусних маршрутах загального користування;

- укладання договорів про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування та контроль за виконанням умов цих договорів.


 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік