.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Програма економічного і соціального розвитку м.Охтирка на 2010 рік
Програма економічного і соціального розвитку м.Охтирка на 2010 рік
04.11.10

УКРАЇНА

Охтирська міська рада

П’яте скликання

Сорок восьма сесія

РІШЕННЯ

від 13.05.2010 р.                                           Охтирка                                                  № 1031 - МР

Про Програму економічного і соціального

розвитку м. Охтирка на 2010 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2010 рік, відповідно до п.п.22 ч.1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2010 рік (додається).

2. Виконавчому комітету, управлінням та відділам міської ради забезпечити здійснення організаційно-практичних заходів щодо виконання показників і завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2010 рік, досягнення якісних зрушень у соціальній та економічній сферах.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступників міського голови Вавенка А.Б., Коваленка Ю.І., Гопка Ю.В. згідно з розподілом обов’язків.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 27.01.2009р. № 674-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2009 рік».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії:

- з питань бюджету та соціально - економічного розвитку (Крупчан В.С);

- з питань промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку (Касьяненко О.В.);

- з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства (Кириченко М.Г.);

- з питань містобудування, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Марков О.А.);

- з питань гуманітарної політики та соціального захисту (Бова О.М.).

Міський голова                                                                                     І.І. Демченко

Додаток

до рішення міської ради

від 13.05.2010 р. № 1031-МР

Охтирська міська рада

Програма

економічного і соціального

розвитку м. Охтирка на

2010 рік

ЗМІСТ

Вступ

3

Паспорт програми

4

І. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку міста в 2009 році

5

ІІ. Пріоритети, цілі та заходи економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік

19

1. Забезпечення сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності економіки міста

19

1.1. Промисловість

19

1.2. Транспорт

19

1.3. Енергозабезпечення та енергозбереження

21

1.4. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості міста

22

1.5. Будівництво

23

1.6. Реформування житлово-комунального господарства

24

1.7. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

27

1.8. Споживчий ринок та конкурентна політика

30

1.9. Розвиток зовнішньої торгівлі

31

1.10. Бюджетна політика

32

2. Соціальна політика

37

2.1. Доходи населення

37

2.2. Розвиток трудового потенціалу

39

2.3. Соціальний захист населення

41

2.4. Пенсійне забезпечення

43

2.5. Охорона праці

44

3. Гуманітарна сфера

45

3.1. Охорона здоров’я населення

45

3.2. Підтримка дітей та молоді, гендерна політика

47

3.3. Освіта

50

3.4. Фізична культура і спорт

50

3.5. Культура і туризм

51

3.6. Інформаційний простір

53

3.7. Громадянське суспільство

55

4. Безпека життєдіяльності людини

58

4.1. Охорона навколишнього природного середовища

58

4.2. Забезпеченість законності і правопорядку

58

ІІІ. Організаційне забезпечення та контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік

60

Додатки

61

ВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку міста на 2010 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.Ф Януковича "Україна для людей", на виконання завдань Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, Стратегії соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015 року.

Нормативно-правовим підґрунтям розроблення Програми є Закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та "Про державні цільові програми", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також рішення виконкому від 18.11.09р. №235 "Про підсумки соціально-економічного розвитку міста за 9 місяців 2009 року", розпорядження міського голови від 23.10.09 р. №147-р «Про організацію розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік».

З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку міста, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського бюджету на 2010 рік, визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчих органів Охтирської міської ради, розроблено заходи щодо їх реалізації. Програмою передбачено реалізацію затверджених галузевих програм, враховано пропозиції структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, основні напрямки роботи підприємств, організацій та установ міста.

1. Паспорт

програми економічного та соціального розвитку

м. Охтирка на 2010 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Охтирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету від 18.11.09р. №235 “Про підсумки соціально-економічного розвитку міста за 9 місяців 2009 року”, розпорядження міського голови від 23.10.09 р. №147-р «Про організацію розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік»

3.

Розробник програми

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

4.

Співрозробники програми

Управління та відділи міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Управління та відділи міської ради

6.

Учасники програми

Підприємства, установи, організації міста

7.

Термін реалізації програми

2010 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.

у тому числі

8.1.

кошти міського бюджету, тис. грн.

Відповідно до видаткової частини міського бюджету

8.2.

інші джерела фінансування , тис. грн.


Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку міста у 2009 році

Впродовж останніх років у місті зберігалася позитивна динаміка зростання випуску промислової продукції, однак, кризова фінансово-економічна ситуація значною мірою вплинула на роботу промислового комплексу м. Охтирка, що призвело до спаду обсягів виробництва та реалізації промислової продукції у 2009 році (обсяг реалізації промислової продукції зменшився на 56,1% у порівнянні з 2008 роком). Промислові підприємства міста реалізували за 2009 рік продукції на суму 905,5 млн. грн., що становить 7,9% від загального обсягу по області. Вироблено промислової продукції в розрахунку на одного жителя міста в сумі 18,2 тис. грн. У загальноміському обсязі реалізованої промислової продукції основну частку складає продукція добувної промисловості (78,1%), виробництва харчових продуктів, напоїв (20,0%). Обмеження кредитування, недостатній рівень технічного забезпечення, висока енерго- та матеріалоємність продукції негативно впливають на її конкурентноздатність, збільшує собівартість і веде до збитковості виробництва. Підприємства вимушені скорочувати витрати на розробку нових видів продукції, згортати програми впровадження нових технологій. В умовах скорочення обсягів промислового виробництва має місце суттєве падіння обсягів перевезень вантажів автомобільним транспортом міста, які становили лише 86,7% до показника 2008 року, вантажооборот зменшився на 27,1%. Перевезено пасажирів автомобільним транспортом по місту за 2009 рік 3052,3 тис.пас., що більше рівня минулого року на 6,0 %, пассажирооборот зменшився на 23,9 %. Ключовим питанням розвитку економіки міста залишається залучення інвестицій. Вишукуються можливості залучення інвестицій в економіку та соціальну сферу. Постійно оновлюється база даних вільних земельних ділянок та виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів на території міста. Створено та розміщено на інвестиційній сторінці офіційного веб-сайту міської ради. паспорт міста. Суб’єктам господарювання надаються методичні рекомендації щодо складання інвестиційних проектів, бізнес-планів.

У 2009 році проект «Реконструкція теплопостачання (з заміною котлів) ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 в м. Охтирка», розроблений управлінням економіки та інвестиційної політики спільно з відділом освіти міської ради, став одним із переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. На реалізацію проекту з Державного бюджету у 2010 році передбачається отримати грант в сумі 200,0 тис. грн. У 2009 році інвестиційні вкладення в основний капітал за рахунок усіх форм власності та джерел фінансування становили 156,8 млн.грн., що складає 77,0% від загальної суми капітальних інвестицій по місту. В розрахунку на одну особу припадає 3 161,94 грн.(при середньообласному показнику 1864,13 грн. на одного мешканця Сумської області). У порівняних цінах обсяг інвестицій зменшився на 46,0 %. Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій міста, обсяги яких у загальній структурі становлять більше 92%. Але не кожне підприємство має достатню кількість коштів для здійснення такого інвестування. Проблемним є уповільнення активності суб’єктів господарювання в умовах світової фінансової кризи; низька частка надходжень з бюджетів усіх рівнів в інвестиційний портфель міста, скорочення обсягів банківського кредитування інвестиційних проектів суб’єктів господарювання. Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.01.2010 р. становить 1131,6 тис. дол. США, що складає 23,1 дол. США на одного мешканця міста. Іноземні інвестиції залучалися з Ірландії та Російської федерації. В місті діють 2 підприємства з іноземними інвестиціями, які працюють в галузях автомобільних вантажних перевезень та оптової торгівлі. Одним із головних завдань у будівельній галузі міста є подальший розвиток житлового будівництва та забезпечення житлом населення, особливо пільгових категорій. Станом на 01.01.2010 року на квартирному обліку перебуває 977 сімей, з них 95 мають право на позачергове отримання житла, 316 – на першочергове отримання житла. За 2009 рік забудовниками введено в експлуатацію 6446 кв. м загальної площі житла, що складає 111,4% до відповідного періоду 2008 року. З них 33 % введено індивідуальними забудовниками. Завершено будівництво двох житлових будинків загальною площею 4312,1 кв.м.: двохповерхового 8-квартирного житлового будинку по пров.Табірному,8а (1834,5 кв. м) та п’ятиповерхового житлового будинку на 50 квартир по пров.Правдинському,19 (2477,6 кв.м.). Індивідуальними забудовниками міста введено в експлуатацію 12 житлових будинків загальною площею 1761,4 кв.м.. Відновлено будівництво 60-кв. житлового будинку по пров.Табірному,8, роботи на якому виконує БМП ТОВ «Охтирбуд». У 2009 році громадянам, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті, було надано 47 квартир, придбаних Державною іпотечною установою, у будинках по пров. Правдинському,19, пров. Друкарському,9 та 9-а. Потребує уваги фінансове забезпечення будівництва житла. На сьогодні підприємства практично не мають можливості виділяти капіталовкладення на будівництво житла для своїх працівників. У зв’язку з чим було призупинено будівництво 58- квартирного житлового будинку, роботи на якому виконувалися за рахунок коштів НГВУ «Охтирканафтогаз». Основними проблемами галузі є відсутність кредитних ресурсів для замовників юридичних та фізичних осіб; зростання вартості будівництва житла; низький рівень фінансових можливостей переважної більшості населення. В рамках реалізації Програми заходів щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери, підприємствами житлово-комунального господарства та населенням м. Охтирка на 2009-2015 роки підприємства та установи міста здійснювали заходи щодо скорочення обсягів споживання природного газу за рахунок впровадження новітніх енергозберігаючих технологій і сучасного енергоефективного обладнання. За 2009 рік фактичне скорочення споживання природного газу по м. Охтирка, у порівнянні з 2008 роком, становить 4036,2 тис.м3 (825,3 тис.м3 зекономлено населенням міста, 3143,0 тис.м3 – ОФ ТОВ «Брок-Енергія», 67,9 тис.м3 – організаціями і установами міського бюджету). Охтирською філією ТОВ «Брок-Енергія» встановлено та введено в експлуатацію малопотужний турбогенератор потужністю 750 кВт, та котел малої потужності продуктивністю 10т пара/год, що дало можливість забезпечити місто гарячою водою в літній період. Встановлено блочно-модульну котельню на твердому паливі в ЗОШ №9. В котельні ЗОШ №2 виконані роботи з реконструкції вузла обліку споживання природного газу. З метою зменшення втрат в теплових мережах міста виконані роботи з відновлення ізоляції теплових камер трубопроводів, трубопроводів гарячого водопостачання та теплових мереж на попередньо ізольовані труби в кількості 816 м.п., проведено профілактичний ремонт ЦТП. На ЦТП міста встановлено енергозберігаюче насосне обладнання на суму 7,0 тис.грн. За 2009 рік в закладах бюджетної сфери м. Охтирка замінено 155 віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові, у тому числі в загальноосвітніх школах та дитячих навчальних закладах міста -149 шт., у приміщеннях КЗ «Охтирська ЦРЛ» -6 шт. Основним проблемним питанням у напрямку впровадження заходів з енергозбереження є недостатній рівень їх фінансування з державного та міського бюджетів, власних коштів підприємств. У 2009 році продовжувалася робота з технічного переоснащення житлово-комунального господарства міста, створення конкурентного середовища на ринку послуг та покращання їх якості. Відновлення та утримання в належному технічному та естетичному стані житлового фонду - одне з головних завдань міської влади, керівників підприємств та мешканців міста. На виконання Програми модернізації, ремонту та заміни ліфтів по місту Охтирка на 2007-2011 роки, у 2009 році виконано роботи з капітального ремонту 11 ліфтів в житлових будинках за адресами: вул. Гончаренка,1, пров. Штагера,2, вул. Батюка, 6А (ОСББ «Світанок» за рахунок співфінансування коштів міського бюджету та залучення коштів мешканців будинку), вул. Леніна,8. Вартість робіт складає – 380,7 тис. грн. Внутрішньобудинкові мережі житлових будинків в основному утримуються за рахунок робіт з поточного ремонту силами приватних підприємств «Жилкомсервіс», «Базис» та «СІБ». За кошти міського бюджету (119,9 тис. грн.) виконані роботи з капітального ремонту зовнішньої та підвальної системи каналізації житлового будинку за адресою пров. Харківський, 15. Для якісного гарячого водопостачання житлового фонду встановлено енергозберігаюче обладнання (перетворювачі частоти струму) на ЦТП по вулицях Полтавська,10а, Київська,96, Батюка,7. На прибудинкових територіях житлових будинків за адресами пров. Малиновий,2, вул. Полтавська, 10а, 10б, 12а, Петровського,1,3,7, Тельмана,2-Харківський,15, Батюка,24 облаштовано дитячі майданчики, які були побудовані за кошти міського бюджету, та за кошти приватного підприємства «Жилкомсервіс» - вул. Чкалова, 29 та Батюка 7. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по відновленню роботи системи пожежної автоматики та системи димовидалення по вул. Потавській,10Б. Виконання заходів з енергозбереження програм «Розвиток водного господарства» і «Питна вода України на 2006-2020р.р.» дало можливість з 1 червня 2006 року перейти на цілодобове водопостачання. У 2009 році виконані роботи з реконструкції (санації) каналізаційного колектора по вулиці Червоноармійській протяжністю 662 м/п та виготовлено ПКД на реконструкцію (санацію) каналізаційного колектору по вул. Батюка. На даний час замовлена ПКД на реконструкцію каналізаційного колектора від 16 оглядового колодязя через річку до каналізаційно-насосної станції №1. За кошти ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад» у 2009 році на міських очисних спорудах було введено в дію електролізну установку знезараження стічної води «Сиваш-2000», що дало можливість вивести даний об’єкт з потенційно небезпечних. Завдяки виконанню запланованих щорічних заходів з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період, опалювальний сезон в місті розпочинається вчасно (акти та паспорти готовності підписані Державною інспекцією житлово-комунального господарства в Сумській області). В 2009 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію системи теплопостачання до житлового будинку по пров. Фурманова, 1. При проведенні весняної толоки та акції «Чиста Україна – чиста Земля» за рахунок коштів міського бюджету, підприємств та мешканців міста висаджено 2075 дерев та 1080 кущів, на газонах центральних вулиць міста висаджено 6 тисяч сортових тюльпанів. КП «Благоустрій» продовжує роботи з розширення мережі вуличного освітлення та реконструкції діючих мереж з впровадженням спеціалізованих світильників вуличного освітлення та проводиться щоденне прибирання центральних вулиць міста. Відповідно до виготовленої дислокації дорожніх знаків щороку в межах фінансування проводиться встановлення та заміна засобів регулювання дорожнього руху. У 2009 році на перехресті центральних вулиць міста Жовтнева-Червонармійська комунальним підприємством «Благоустрій» виконано роботи по заміні світлофорів на нові енергозберігаючі світодіодні світлофори зі звуковим сигналом для інвалідів по зору. Виконані роботи з поточного ремонту доріг по вулицях Фрунзе, Революції, Пушкіна, Батюка, Шевченка, Леніна, Київській, Червоноармійській, Ярославського, Чкалова, Чапаєва, провулках Лєбєдєвої, Киріковському загальною площею 4765,61 м2.. Нанесена горизонтальна розмітка центральних доріг міста, виконані роботи з поточного ремонту бордюр по вул. Жовтневій та мостів по вул. Жовтневій та Шевченка, поточний ремонт тротуарів – 538,9 м2 та ремонт внутрішньо-дворових проїздів – 275,23 м2. З метою створення сприятливих умов по забезпеченню повного збирання, вивезення, утилізації знешкодження та захоронення побутових відходів, у місті розроблено та затверджено «Програму поводження з побутовими відходами в місті Охтирка на 2009-2015 роки». За кошти міського бюджету у 2009 році придбано спецавтомобіль на базі автомобіля МАЗ для вивезення побутових відходів. В 2010 році планується за кошти міського бюджету (згідно програми) придбати сміттєві контейнери. Разом з цим у галузі залишається ряд проблемних питань. Переважна частина, майже 60% житла, збудовано до 70-х років. Близько третини житлового фонду потребує капітального ремонту, а третина – поточного. Через тривалий термін експлуатації основні конструктивні елементи будинків знаходяться в незадовільному технічному стані, а саме: покрівлі дахів, внутрішньобудинкові системи холодного та гарячого водопостачання, системи опалення в багатоповерхових будинках. Централізованим водопостачанням охоплено 71% населення, водовідведенням 37%. Протяжність водопровідних мереж становить 71 км. Протяжність мережі водовідведення 14,4 км, в аварійному стані знаходиться близько 50%. На очисних спорудах в технологіях очистки стічних вод задіяне застаріле обладнання. Водозабори мають недостатню кількість ємностей чистої води. Потребують відновлення 57% ліній зовнішнього освітлення . Однією з проблем житлово-комунального господарства є стан дорожньо-мостового господарства по місту. Довжина доріг складає 257 км, з них майже 60% ґрунтові. З 8-ми автомобільних мостів чотири потребують ремонту. Місто має високий рівень ґрунтових вод, що створює проблему підтоплення окремих ділянок територій міста та розташованих на них житлових будинків. Загальна дебіторська заборгованість підприємств, які працюють в місті на ринку надання житлово-комунальних послуг, за 2009 рік становить 12201,5 тис. грн., з них 9268,8 тис. грн. – з оплати житлово-комунальних послуг населенням. Споживчий ринок міста, незважаючи на негативні наслідки фінансової кризи, зниження попиту на товари і послуги, характеризується високим рівнем насиченості основними продовольчими і непродовольчими товарами.

В м. Охтирка станом на 01.01.2010 р. працюють 277- магазинів , 62 – кіоски, 20 закладів ресторанного господарства, 7 ринків різних форм власності, 117 об’єктів побуту. У розрахунку на 1000 жителів забезпеченість торговою площею по м. Охтирка складає 408 кв. м або 151,7% до існуючого нормативу. Протягом 2009 року в місті відкрито 15 об’єктів торгівлі та 2 заклади побутового обслуговування населення. Роздрібний товарооборот підприємств юридичних осіб за 2009 рік склав 130071,6 тис. грн., що становить 84,3% до 2008 року. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу складає 2617,1 грн., що на 1,3 грн. більше, ніж за 2008 рік. За 2009 рік надійшло ринкового збору в сумі 502704,05 грн., що складає 74,9% до завдання 2009 року. З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування за низькими цінами в місті у 2009 році проведено 8 виставково-ярмаркових заходів, на яких безпосередні товаровиробники реалізовували продукти харчування за цінами виробника. Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та використання його потенціалу для вирішення нагальних проблем міста – це одне із пріоритетних завдань виконавчого комітету міської ради. У сфері малого бізнесу працюють 4190 суб’єктів господарювання, з них підприємців – фізичних осіб – 3843 та 347 юридичних осіб. У 2009 році в місті зареєструвалося 228 фізичних осіб- підприємців та 26 підприємств - юридичних осіб. З початку 2009 року в сфері малого підприємництва створено 562 нових робочих місця, у т.ч. укладено 334 трудових договорів з найманими працівниками. Створено дві місцеві галузеві ради підприємців: з питань транспорту та з питань реклами і комунікації . Середньомісячна заробітна плата працівників, як головна складова грошових доходів населення, за 2009 рік в цілому по місту зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3,7 % і склала 2036,0 грн. За розміром вона перевищила прожитковий мінімум для працездатної особи та мінімальну заробітну плату майже у 3,0 рази. Розмір заробітної плати по місту є найбільшим серед міст і районів області. За 2009 рік частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче або на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи склала 7,6 %, менше та на рівні мінімального розміру заробітної плати, встановленого державою – 4,8 %. Невирішеною проблемою в місті залишається заборгованість з виплати заробітної плати. Станом на 1 січня 2010 року сума боргу із заробітної плати на підприємствах - боржниках міста склала 2606,4 тис. грн., яка збільшилась у порівнянні з 01.01.2009 року на 528,4 тис. грн. або на 30 %.

Економічна нестабільність негативно вплинула на ситуацію на ринку праці. У 2009 році за сприяння Охтирського міськрайонного центру зайнятості працевлаштовано 690 незайнятих громадян, що в 2,1 рази менше проти попереднього року; на одне вільне робоче місце претендувало 9 осіб. У минулому році в усіх галузях економіки міста створені нові робочі місця для 614 працівників.

Послугами державної служби зайнятості у минулому році скористалось 2359 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 13,4 % менше у порівнянні з попереднім роком. На 1 січня 2010 року чисельність безробітних у порівнянні з початком 2009 року зменшилася на 25,5 % і склала 583 особи.

У місті існує проблема щодо працевлаштування осіб, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці: молодь до 35 років, жінки, інваліди. Із загальної чисельності незайнятого населення, яке у 2009 році скористалось послугами державної служби зайнятості, понад 50 % становить молодь та понад 50 % - жінки. У 2009 році послугами служби зайнятості скористалось 20 інвалідів, з яких працевлаштовано 8, що менше в 1,4 рази в порівнянні з попереднім роком.

Забезпечено вчасне призначення та виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Протягом 2009 року виплачено державної соціальної допомоги цим категоріям громадян на суму 11366,0 тис. грн., що складає 73,1% до передбаченої суми на рік (15554,2 тис. грн.).

За 2009 рік виплати на дітей, які виховуються у 5 прийомних сім’ях, склали 130,5 тис. грн.

Минулого року створено 1 прийомну сім’ю, в яку влаштовано 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У місті діє КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян пенсіонерів і інвалідів», де обслуговують 824 одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів і інвалідів.

Невирішеним питанням залишається створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщення територіального центру. Добудова ганку та пандусу дасть можливість розширити мережу надання реабілітаційних послуг, вивільнивши площу для облаштування медичного кабінету, та тренажерного залу з метою покращення якості фізичної реабілітації.

У травні 2009 року створено комунальну установу «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів». З початку року реабілітаційні послуги отримали 54 дитини-інваліда, На базі Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів з початку року отримали реабілітаційні послуги 15 дітей.

В управлінні Пенсійного фонду України в м. Охтирка на обліку перебуває 12,6 тис. отримувачів пенсій та допомог, з яких майже 43.8 % обслуговується через банківські установи, що дозволило скоротити видатки фонду та спрямувати на виплату пенсій близько 362,1 тис. грн.

Загальна сума пенсійних виплат склала 139,5 млн. грн., що на 15,8% перевищує видатки попереднього року. Забезпеченість власними коштами становить 98,1 %.

У звітному періоді мобілізовано власних доходів на суму 117,7 млн. грн. або 10 2,7 % до планових показників. Забезпечено надходження страхових внесків у розмірі 99, 6 % від нарахованих зобов’язань .

Кількість боржників з початку року збільшилась на 6 одиниць, або на 37,5% і на 01.01.2010 р. становила 22 .

Проблемним питанням залишаються наявні боргові зобов’язання платників перед бюджетом Пенсійного фонду, які станом на 01.01.2010 р. становлять 1502,0 тис. грн. і з початку року зросли на 915,1 тис . грн. У структурі боргу заборгованість економічно активних платників (з ознаками особливого та дієвого статусу) складає 39,3 %. При зменшенні кількості боржників заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій зросла з 354,5 тис. грн. до 979,6 тис. грн. або на 625,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2010р. зібрано та введено до Інформаційної бази даних системи персоніфікованого обліку 25,4 тисячі документів первинної звітності за 2008 звітний рік, що діє змогу вчасно проводити призначення та перерахунки пенсій кожному працівнику відповідно до результатів його праці та його особистих внесків у справу пенсійного страхування протягом всієї трудової діяльності.

Незважаючи на складну фінансову ситуацію, збережено мережу комунальних закладів охорони здоров’я. В місті працюють 2 комунальні медичні заклади – КЗ „Охтирська центральна районна лікарня” та КЗ „Охтирська міська стоматологічна поліклініка”. Продовжувалась реорганізація закладів первинної медико-санітарної допомоги в сімейні. Станом на 01.01.2010р. в місті нараховується 2 відділення сімейної медицини, в яких працюють 20 сімейних лікарів.

За звітний період народжуваность і смертність залишились на рівні минулого року і становлять відповідно 9,8 та 14,3 на 1000 населення; захворюваність на деструктивні форми туберкульозу залишилась на рівні 2008 року і становить 6,0 на 100 тис. населення; питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІУ ст. зросла з 14 до 16, занедбаних візуальних форм раку не було.

З метою покращення фінансового забезпечення залучались позабюджетні джерела (871,4 тис. або 3,6% від загального бюджетного фінансування). Крім цього за рахунок надходжень до лікарняних кас отримали медичну допомогу 747 осіб на суму 161,7 тис. грн. (2008 рік – 769 осіб на 131,7 тис. грн.).

Разом з цим у зв'язку з недофінансуванням галузі до реальної потреби (41%), залишається ряд проблемних питань. Незадовільним є матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, в тому числі лікувально-діагностичним обладнанням. Комунальний заклад „Охтирська ЦРЛ” залишається не укомплектований лікарями. Є потреба в 21 лікареві різних спеціальностей. Станом на 01.01.2010р. в комунальних медичних закладах міста працюють 169 лікарів проти 182 в попередньому році (з них 1 – заслужений лікар СРСР і 1 заслужений лікар України), а також 537 проти 557 в 2008 році осіб середнього медичного персоналу. Головне завдання освітньої галузі м. Охтирки - забезпечення рівного доступу до якісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної). Мережа освітніх закладів міста сформована відповідно до освітніх потреб та демографічної ситуації. У 9 дошкільних закладах виховується 1584 дитини, дошкільною освітою охоплено 76 % дітей відповідного віку. Працюють групи компенсуючого типу : на базі ДНЗ «Калинка» - ортопедична група, на базі ДНЗ «Теремок», «Росинка», «Орлятко» , «Сонечко» - логопедичні групи.

У загальноосвітніх школах навчається 5010 дітей. Забезпечено 100 % охоплення учнів шкільного віку загальною середньою освітою Забезпечено альтернативні форми здобуття молоддю повної загальної середньої освіти шляхом екстернату. Для дітей з особливими потребами організовано навчання за індивідуальними навчальними планами. Профільним навчанням охоплено 80 % учнів 10-11-х класів.

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня 100 % забезпечені навчальними комп’ютерними комплексами. Усі загальноосвітні школи та два позашкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

Позашкільною освітою охоплено 1776 дітей, що становить 36 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Здійснюється матеріальна підтримка обдарованих дітей та творчо і результативно працюючих учителів: 15 учнів загальноосвітніх шкіл отримують стипендію міського голови, 2 учні – стипендію голови обласної державної адміністрації, 1 учень - стипендію Президента України; 21 педагогічний працівник отримує надбавки до посадового окладу у розмірі від 10 до 50 відсотків. У 2010 році потребують вирішення наступні проблеми : - завершення капітального ремонту двоповерхового приміщення Охтирської гімназії ; - забезпечення навчальними комп’ютерними комплексами загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів ; - облаштування внутрішніх санітарно-технічних вузлів у трьох загальноосвітніх школах ; - обладнання систем сигналізації загазованості у шести закладах освіти; - реконструкція теплозабезпечення ЗОШ № 2. Незважаючи на зменшення обсягів фінансування дитячої, молодіжної, сімейної та гендерної політики у 2009 році було досягнуто позитивних результатів. У 2009 році різними формами оздоровлення було охоплено 2556 дітей та підлітків, що становить 51% від загальної кількості дітей шкільного віку. На забезпечення оздоровчої кампанії 2009 року всього використано 153,8 тис. грн. коштів міського бюджету, в т.ч. 23,4 тис. грн. для здешевлення вартості 130 путівок в оздоровчий табір “Космос” із розрахунку 180 грн. на одну путівку для працівників бюджетних організацій.

Залучено 131,5 тис. грн. батьківських та благодійних коштів, в т.ч. 35,1 тис. грн. коштів НГВУ “Охтирканафтогаз” ВАТ “Укрнафта” за 27 путівок для 17 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 3 дітей – інвалідів, 6 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 1 дитини, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС.

В літній період 2009 року організовано роботу табору відпочинку “Космос” НГВУ “Охтирканафтогаз”, в якому протягом трьох змін оздоровлено 1336 дітей. Минулого року в ДП МДЦ “Артек” та “Молода гвардія” оздоровлено 16 дітей, в т.ч. 2 дітей – інвалідів, 5 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 2 дітей сиріт, 7 талановитих та обдарованих.

На сьогодні проблемними залишаються питання:

- відсутність фінансування щодо організації роботи пересувного табору наметового типу для дітей пільгових категорій, талановитих та обдарованих дітей;

- недостатнє фінансування програми “Молодь Охтирщини на 2006 – 2010 роки”;

- недостатня активність громадських молодіжних організацій.

Кількість учнів що займаються в дитячо – юнацьких спортивних школах міста збільшилась на 59 осіб. Протягом року проведено 26 спортивних змагань. Збірні команди та окремі спортсмені брали участь у 41 змаганнях, де вибороли 204 призових місця. Була створена міська футбольна команда ФК “Охтирка”, яка брала участь у Чемпіонаті області серед команд першої групи. Міською радою були встановлені стипендії кращим спортсменам за високі досягнення в спорті та премії кращим тренерам за підготовку спортсменів та спортивного резерву. У 2009 році проект “Будівництво спортивного майданчика з тренажерним обладнанням”, який був надісланий на конкурс проектів на отримання Грантів Президента України для обдарованої молоді, визнаний переможцем. На його реалізацію у 2010 році з державного бюджету буде виділено 29,6 тис. грн.

На сьогодні проблемними питаннями, що потребують вирішення є:

-закінчення обладнання спортивного майданчика штучним покриттям по вул. Фрунзе, 4 ;

- обладнання спортивного майданчика тренажерним обладнанням по вул. Штагера, 1;

- проведення капітального ремонту хокейної коробки по пр. Лісний, 3 та поточного ремонту хокейної коробки по пр. Харківський, 3.

У даний час в місті діє 4 бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи, 1 клубний заклад – комунальний заклад «Охтирський міський центр культури та дозвілля», 2 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних заклади – дитяча музична та дитяча художня школи, комунальний заклад «Охтирський міський краєзнавчий музей».

Комунальний заклад «Охтирський міський краєзнавчий музей» має три експозиційних та одну виставкову зали, більше 10 тисяч одиниць предметів основного фонду. У 2009 році міський краєзнавчий музей відвідало 4628 чол. Поза музеєм науково-просвітницька робота проведена для 2687 чол. У виставковій залі влаштовано 8 виставок. Працівниками міського центру культури і дозвілля у 2009 році проведено 164 культурно-освітніх масових заходів, які відвідало більше 93 осіб. При міському центрі культури і дозвілля діє 20 гуртків художньої самодіяльності та клуб любителів мистецтв «Сокіл». Загальна кількість користувачів, що обслуговуються всіма підрозділами міської централізованої бібліотечної системи протягом року складає 11466 чол. Учнівський контингент початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на кінець 2009 року становить: дитяча музична школа – 530 учнів, дитяча художня школа – 197 учнів. У місті запроваджена Програма підтримки громадян міста, творчих особистостей та талановитих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. На виконання Програми у 2009 році надані стипендії міської ради громадянам міста, творчим особистостям художнику Шаповалову І.Г. , керівнику балетної студії та ансамблю класичного танцю «Елегія» Наклицькій З.С., місцевому композитору Лісовій Р.В. Стан закладів культури не відповідає сучасним вимогам. Терміново потребує капітального ремонту система теплопостачання та електромережа комунального закладу «Охтирський міський краєзнавчий музей», дахи дитячої музичної школи, комунального закладу «Охтирський міський центр культури і дозвілля», комунального закладу «Охтирський міський краєзнавчий музей», бібліотек-філій міської централізованої бібліотечної системи. Вкрай необхідне проведення термінових протипожежних заходів (встановлення протипожежно-охоронної сигналізації, доукомплектування засобами пожежегасіння, обробка вогнезахисним розчином одягу сцени та дерев’яних конструкцій тощо). У зв’язку з тим, що приміщення комунального закладу «Охтирський міський центр культури і дозвілля» збудоване, як кінотеатр, велика глядацька зала потребує реконструкції. Тут також недостатня кількість приміщень для гурткової роботи. Нагальною потребою для міста є інвентаризація історико-культурних об’єктів. Не проводиться фінансування заходів з охорони пам’яток. У місті відсутні спеціалісти з охорони культурної спадщини та розвитку туризму.

В 2009 році зросла (до 6) кількість друкованих періодичних видань, що видавались на території міста.

Загальний наклад цих видань в 2009 році зріс до 19,5 тисяч примірників, що дає змогу повністю задовольнити потреби населення в інформації. Продовжували відбуватися позитивні зміни в телерадіомовленні, продукція якого є найбільш доступною для населення. Значною увагою серед мешканців міста користується комунальне підприємство телерадіокомпанія «Охтирка», яке веде своє мовлення по проводовій радіотрансляційній мережі. Крім цього, в місті є 3 приватні телерадіокомпанії: З 2009 року через Охтирський ретранслятор столичної недержавної музично-інформаційної станції ТОВ «ТРК «Класик Радіо» транслювало програми «Радіо РОКС – Україна», а ТОВ «ТРК «Радіо Кохання» - «L’Радіо». Виконавчим комітетом постійно вживалися заходи, спрямовані на забезпечення неупередженого інформування громадян, зміцнення зв’язків виконавчих органів міської ради із засобами масової інформації, надання їм повної об’єктивної інформації з актуальних питань, недопущення втручання у діяльність журналістів та редакційних колективів. З друкованими та електронними ЗМІ, які є в місті, склалися ділові стосунки, налагоджена тісна співпраця. Журналісти запрошуються на сесії міської ради, засідання виконавчого комітету, прес-конференції, засідання «круглого столу», інші заходи, що їх організовує міська влада. Щотижня пресі та двічі на тиждень КП «ТРК «Охтирка» (дротове радіо) надаються прес-релізи, підготовлені відділом з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення. Важливим напрямком інформування громадськості є офіційний сайт міської ради, де міститься повна інформація про заходи, що їх проводить міська влада, новини культурного, освітянського та спортивного життя, розміщуються рішення міської ради та виконавчого комітету нормативно-правового характеру, графіки прийому депутатів міської та обласної ради, керівників виконкому та структурних підрозділів, оголошення, регуляторні акти, інформація про діяльність управлінь та відділів міської ради, ряд іншої важливої інформації. В 2009 році значно зросла кількість розділів сайту. Впродовж 2009 року зростала кількість суб’єктів громадянського суспільства. Станом на 01.01.2010 року в місті налічувались 64 міські організації політичних партій та 70 громадських організацій, що легалізували свою діяльність. Впродовж 2009 року зареєстровані 6 громадських організацій. Продовжує розвиватись система органів самоорганізації населення. В 2009 році зареєстровані 2 квартальні комітети – «Центральний» та «Східний». Станом на 01.01.2010 року в Охтирці зареєстровані та діють 4 органи самоорганізації населення: квартальні комітети: «Гусинський», «Центральний», «Східний» та сільський комітет «Великоозерний». Їх діяльність допомагає наблизити до членів територіальної громади виконавчі органи міської ради та залучити мешканців міста, що проживають на території комітетів, до прийняття рішень з актуальних проблем соціально-економічного і культурного життя міста. В 2009 році надавалась фінансова підтримка громадським організаціям: ветеранів, «Союз Чорнобиль України» та спілці допомоги та сприяння інвалідам на загальну суму 25,986 тис. грн. В цілому громадський сектор міста невпинно розвивається, представники громадськості активно залучаються до вирішення питань життєдіяльності міста. З метою оздоровлення криміногенної ситуації, зміцнення правопорядку на території міста в 2009 році проведено ряд операцій та оперативно-профілактичних відпрацювань. За 2009 рік зареєстровано 448 злочини, з яких 41 залишається нерозкритим. Рівень злочинності залишився на рівні минулого року. Фактичний відсоток розкриття складає 89,0%. Злочинів загальнокримінальної спрямованості зареєстровано 404, що на 44,3% більше ніж за аналогічний період 2008 року. Фактичний відсоток розкриття становить 90,1%, що на 12,% більше в порівнянні з минулим роком. Скоєно 5 особливо тяжких злочини (розкриті). Тяжких злочинів зареєстровано 87, фактичний відсоток розкриття цього виду злочину становить 83,8%. Завдяки проведеній роботі з профілактики вуличної злочинності відбулося зниження злочинності в громадських місцях та на вулицях на 32,3% та 46,3% відповідно. Відсоток розкриття цих злочинів досить високий та становить 97,7% та 96,6% відповідно. Відбулося зменшення вдвічі кількості незаконних заволодінь автомобілями, відсоток розкриття – 100%, знизилась загальна кількість дорожньо-транспортних пригод на 41,1%, ДТП з травмуванням на 43,4%, кількість загиблих в ДТП на 50% та травмованих - на 46%. Незважаючи на важкий випробувальний рік, зменшення надходжень до бюджету міста, відсутність фінансування державних програм із державного бюджету, все ж таки вдалося реалізувати низку заходів, життєво необхідних для функціонування міста. Окрім пріоритетних завдань, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку міста на 2009 рік, виконувались заходи, визначені цільовими програмами, що дало змогу забезпечити уповільнення економічного спаду та досягти певного покращення результатів діяльності в основних сферах соціально-економічного розвитку міста.

ІІ . Пріоритети, цілі та заходи економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік

Головна мета - створення умов для забезпечення достатнього рівня стабільності та трансформування економіки міста в конкурентоспро - можний господарський механізм для подальшого соціального розвитку м. Охтирка, забезпечення гідних умов життя населення .

Забезпечення сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності економіки міста


Пріоритет 1.1. Промисловість

Головна ціль на 2010 рік : - стабілізація роботи промислових підприємств

Основні завдання на 2010 рік:

забезпечення сталого динамічного зростання обсягів виробництва;

впровадження у виробництво конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності

Завдання 1 Поширення інформації про виробничий потенціал промислових підприємств міста.

Захід 1. Забезпечення ефективної роботи віртуальної виставки місцевих товаровиробників на сайті «Економіка та підприємництво».

Відповідальні виконавці:

Управління економіки та інвестиційної політики

Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Очікуваний результат : розширення ринку збуту товарів підприємств міста

Пріоритет 1.2. Транспорт

Головна ціль на 2010 рік : п овне, безпечне та якісне задоволення потреб населення в послугах автомобільного транспорту.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Удосконалення організації управління транспортним комплексом міста.

Захід 1 . Проведення протягом року перевірок дотримання перевізниками умов договору про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування.

Відповідальні виконавці:

Управління економіки та інвестиційної політики

Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

Не потребує

Захід 2. Проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Відповідальні виконавці:

Управління економіки та інвестиційної політики

Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

1,5 тис. грн. кошти місцевого бюджету

Завдання 2. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Захід 1 . Часткове оновлення парку транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Відповідальні виконавці:

Приватні перевізники

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

власні кошти суб’єктів господарювання

Захід 2 . Організація перевезень пасажирів до кладовищ в дні релігійних свят.

Відповідальні виконавці:

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 3. Збільшення кількості місць для пільгових категорій населення в транспортних засобах, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі (у разі надходження відповідної субвенції з Державного бюджету).

Відповідальні виконавці:

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

субвенції з Державного бюджету

Очікувані результати : Збільшення у 2010 році обсягів пасажирських перевезень на 3 %.

Пріоритет 1.3. Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення

Головна ціль на 2010 рік : з абезпечення безперебійного та відповідно до потреб постачання електроенергії і природного газу для всіх галузей економіки та населення м. Охтирка.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Забезпечення регулярних розрахунків за спожиті енергоносії та скорочення обсягу споживання природного газу.

Захід 1. Здійснення контролю за рівнем розрахунків установ бюджетної сфери та підприємств житлово-комунального господарства міста за спожиті енергоносії.

Відповідальні виконавці :

управління та відділи міської ради,

підприємства житлово-комунального господарства;

Термін виконання: протягом 2010 року.

Ефективне використання енергоресурсів та енергозбереження

Головна ціль на 2010 рік : с корочення обсягів споживання природного газу в бюджетній сфері, підприємствами житлово-комунального господарства, Охтирською філією ТОВ «Брок-Енергія», та населенням міста.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Впровадження енергозберігаючих заходів, та удосконалення систем теплопостачання.

Захід 1. Перекладка та ремонт теплових мереж, трубопроводів гарячого водопостачання з використанням попередньо ізольованих труб

Відповідальні виконавці:

ТОВ «Брок-Енергія»

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти підприємства – 1 028,8 тис.грн.

Захід 2 . Заміна газових котлів в індивідуальних житлових будинках на енергоефективні, встановлення паралельно котлів на альтернативних видах палива, заміна вікон, утеплення стін та горищ.

Відповідальні виконавці :

населення міста

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти населення

Очікувані результати : Зменшення обсягу споживання природного газу на 1 770,7 тис.м3, або на 3,3 % проти кількості спожитого природного газу у 2009 році

Пріоритет 1.4. Інвестиційна діяльність,

Створення умов для інвестиційної привабливості міста

Головна ціль на 2010 рік : створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста .

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Стимулювання інвестиційної діяльності в місті.

Захід 1. Розробка не менше ніж 2 проекти для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Відповідальні виконавці:

Відділ культури і туризму

КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян пенсіонерів і інвалідів»

Термін виконання: І півріччя 2010 року.

Захід 2. Функціонування «гарячої лінії» з питань інвестування, Спілкування із суб’єктами господарювання в режимі «online» в рамках сайту з питань економіки та малого підприємництва.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики.

Термін виконання: Протягом 2010 року.

Захід 3. Забезпечення ефективної роботи ради з питань залучення інвестицій в м. Охтирка .

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики.

Термін виконання: Протягом 2010 року

Завдання 2. Формування портфелю інвестиційних пропозицій регіону .

Захід 1. Надання суб’єктам господарювання методичної допомоги з питань розробки бізнес-планів, інвестиційних проектів та пропозицій.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики .

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 2. Постійне оновлення бази вільних земельних ділянок та виробничих приміщень для реалізації інвестиційних проектів.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики,

суб’єкти господарювання.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Завдання 3. Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста.

Захід 1. Забезпечення участі в роботі Міжнародного економічного форуму "Інвестиції. Партнерство. Розвиток" та Міжнародної універсальної виставки «Слобожанський міст – 2010».

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики, суб’єкти господарювання.

Термін виконання: вересень 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

міський бюджет - 7,0 тис.грн.

Захід 2. Презентація інвестиційного потенціалу міста в рамках регіональних, національних та міжнародних заходів, а також на офіційних сайтах Охтирської міської ради та управління економіки та інвестиційної політики.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики, суб’єкти господарювання.

Термін виконання: протягом 2010 року

Захід 3. Підготовка рекламно – презентаційної продукції та CD-ROM з питань інвестиційного потенціалу міста.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики, суб’єкти господарювання.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

міський бюджет - 3,0 тис.грн.

Очікуваний результат: залучення 175,6 млн.грн. в основний капітал та 1132,0 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій в економіку міста.

Пріоритет 1.5. Будівництво

Головна ціль на 2010 рік: забезпечення населення доступним, високоякісним і комфортним житлом.

Основні завдання на 2010 рік: Сприяння розвитку індивідуального житлового будівництва та будівництва багатоповерхових житлових будинків в м. Охтирка

Відповідальні виконавці:

індивідуальні забудовники,

підприємства і організації

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

власні кошти населення для будівництва індивідуального житла;

власні кошти підприємств і організації.

Очікуваний результат: введення в експлуатацію 4,0 тис. кв. м загальної площі житла у тому числі:

24 квартири І черги 60 квартирного житлового будинку по пров. Табірному,8 – 1500,0 кв.м.;

30 квартир ІІ черги 80 квартирного житлового будинку по пров.Правдинському,19 -1734,0 кв.м.:

766,0 кв.м. – індивідуальне житлове будівництво.

Пріоритет 1.6. Реформування житлово-комунального господарства

Головна ціль на 2010 рік : підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню.

Основні завдання на 2010 рік: Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг. Захід 1. Забезпечення споживачів міста послугами з централізованого водопостачання та водовідведення належного рівня та якості:

- Часткова реконструкція (санація) каналізаційного колектора по вул. Батюка

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 203,236 тис. грн.

- Реконструкція (санація) каналізаційних колекторів від КНС №1 до 16 та 25 колодязів з виготовленням ПКД

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 200,0 тис. грн.

Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

Захід 1 . Реконструкція теплових мереж.

- Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання та циркуляції гарячої води по вул. Батюка, 24

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 71,7 тис. грн.

- Капітальний ремонт системи теплопостачання в ж/б по вул. Батюка,24

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 90,3 тис. грн.

Захід 2 . Капітальний ремонт житлового фонду.

- Капітальний ремонт дахів ж/б за адресами: вул. Леніна,10, Червоноармійська,113, Фрунзе,3, пров. Харківський,15, вул. Ярославського,3.

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 400,0 тис. грн.

- Капітальний ремонт ліфтів в ж/б за адресами: вул. Батюка, 6Б, ХХ Партз’їзду,2, Леніна,11, Леніна,8, Полтавська,10б

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 158,0 тис. грн.

Завдання 3. Підвищення рівня благоустрою міста

Захід 1. Інженерний захист територій (підтоплення).

- Влаштування єдиної системи водовідведення по місту Охтирка (Південна частина міста, що межує з вулицями Менжинського, Огреба, Мішечкіна і провулками Жовтневий, Островського).

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

всього – 195,0 тис. грн., у тому числі:

місцевий бюджет – 195,0 тис. грн.

Захід 2. Забезпечення виконання капітального та поточного ремонту доріг міста.

- Поточний ремонт доріг міста

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 538,759 тис. грн.

- Ремонт бордюрів, поточний ремонт мостів

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 30,0 тис. грн.

- Розмітка доріг

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 45,3 тис. грн.

- Утримання доріг міста

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

всього – 386,858 тис. грн., у тому числі:

місцевий бюджет – 386,858 тис. грн.

Захід 2. Завершення благоустрою території біля пам’ятника загиблим охтирчанам.

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 40,0 тис. грн.

Очікувані результати: поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення міста

Пріоритет 1.7. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Головна ціль на 2010 рік : виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки, формування і збереження сприятливого середовища розвитку малого підприємництва, матеріально-технічна підтримка і інформаційне забезпечення, навчання незайнятого населення міста основам підприємницької діяльності, сприяння підвищенню ділової активності підприємців.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Реалізація державної регуляторної політики.

Захід 1. Моніторинг прийнятих регуляторних актів. Розміщення інформації про регуляторну діяльність виконавчих органів Охтирської міської ради у засобах масової інформації та в мережі Інтернет на офіційних сайтах міської ради та її виконавчих органів.

Відповідальні виконавці:

Виконавчі органи Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:
кошти виконавців та місцевого бюджету згідно з кошторисом на 2010 рік Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Завдання 2. Фінансова підтримка малого підприємництва для реалізації інноваційних та інвестиційних бізнес-проектів.

Захід 1. Проведення конкурсу з часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва (юридичними та фізичними особами) міста для реалізації інвестиційних проектів.

Відповідальні виконавці:

управління фінансів Охтирської міської ради, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: I півріччя 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету згідно з кошторисом на 2010 рік Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Завдання 3. Формування механізмів ресурсної підтримки малого підприємництва та покращення інформаційного забезпечення розвитку підприємництва.

Захід 1. Надання в оренду або у власність вільних площ комунальної власності, а також земельних ділянок.

Відповідальні виконавці:

Виконавчі органи Охтирської міської ради Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету згідно з кошторисом

Захід 2. Функціонування веб-сайту з питань економіки та малого підприємництва міста та інформаційно-консультаційного центру.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету згідно з кошторисом на 2010 рік Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Захід 3. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних осіб (в т.ч. жінок, інвалідів, молоді) з профорієнтацією на заняття підприємницькою діяльністю.

Відповідальні виконавці:

Охтирський міськрайонний центр занятості

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяг та джерела фінансування :

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Захід 4. Висвітлення в засобах масової інформації питань функціонування та розвитку малого підприємництва.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету згідно з кошторисом на 2010 рік Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Завдання 4. Сприяння розвитку ділової активності серед суб’єктів малого підприємництва.

Захід 1. Залучення суб’єктів господарювання до участі в міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських програмах, грантах, виставках, форумах, семінарах, конкурсах тощо з метою сприяння їх активній діяльності, пошуку потенційних інвесторів та підвищення конкурентоспроможності виготовленої продукції (товарів, робіт, послуг) підприємцями міста

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету згідно з кошторисом на 2010 рік Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Завдання 5. Проведення роботи щодо подальшого формування позитивного іміджу підприємців міста.

Захід 1. Проведення серед суб’єктів господарювання міста конкурсів на звання: «Кращий підприємець міста» (в різних номінаціях), «Кращий працівник міста у сфері побутового обслуговування населення».

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету згідно з кошторисом на 2010 рік Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Захід 2. Здійснення заходів з відзначення Дня підприємця.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

Термін виконання: III квартал 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету згідно з кошторисом на 2010 рік Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Очікуваний результат : реалізація заходів забезпечить досягнення головної мети Програми розвитку малого підприємництва в м. Охтирка на 2009-2010 роки, прискорить розвиток малого підприємництва, забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв'язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку конкуренції, вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників

Пріоритет 1.8. Споживчий ринок та конкурентна політика

Головна ціль на 2010 рік: забезпеч ення позитивної динаміки розвитку місцевого споживчого ринку, формування повноцінного конкурентного середовища.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб .

Захід 1. Відкриття 8 нових підприємств роздрібної торгівлі.

Відповідальні виконавці:

суб’єкти господарювання,

управління економіки та інвестиційної політики,

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти суб'єктів господарювання та інші джерела

Захід 2. Створення 1 об'єкту з надання побутових послуг

Відповідальні виконавці:

суб’єкти господарювання,

управління економіки та інвестиційної політики,

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти суб'єктів господарювання та інші джерела.

Захід 3. Продовження реконструкції ринків.

Відповідальні виконавці:

суб’єкти господарювання,

управління економіки та інвестиційної політики,

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти суб'єктів господарювання та інші джерела.

Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку.

Захід 1. Залучення місцевих товаровиробників до участі у ярмарках, виставках, презентаціях.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики,

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 2. Організація проведення ярмарків, виставок-продажів місцевих товаровиробників.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики,

Термін виконання : протягом 2010 року.

Очікуваний результат: зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі, збільшення на споживчому ринку частки конкурентоспроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами.

Пріоритет 1.9. Розвиток зовнішньої торгівлі

Головна ціль на 2010 рік: відновлення позицій на зовнішніх ринках провідних експортерів міста, подальше просування на світові ринки товарів та послуг виробників міста.

Завдання 1. Пошук нових партнерів та ринків збуту товарів та послуг.

Захід 1 . Розширення бази даних про продукцію місцевих товаровиробників та поширення її через засоби масової інформації.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики, суб’єкти господарювання.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 2. Залучення суб’єктів господарювання міста до участі в регіональних, національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики, суб’єкти господарювання.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 3. Інформування суб’єктів господарювання міста з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 2. Подальший розвиток міжрегіонального співробітництва.

Захід 1. Інформування суб’єктів господарювання міста про можливості здійснення торговельно-економічного, науково-технічного і культурного співробітництва з регіонами та містами інших країн.

Відповідальні виконавці:

управління економіки та інвестиційної політики.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 2 . Проведення в місті "Дня Європи".

Відповідальні виконавці:

відділ внутрішньої політики, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління економіки та інвестиційної політики.

Термін виконання : травень-червень 2010 року.

Очікуваний результат : збільшення зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг в 2010 році до 2550 тис. дол. США, експорту до 2350,0 тис. дол. США, імпорту до 200,0 тис. дол. США.

Пріоритет 1.10. Бюджетна політика

Головна ціль на 2010 рік: забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходжень до бюджету міста податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до чинного законодавства.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1.Контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до бюджету міста Захід 1. Здійснення моніторингу виконання бюджету міста по загальному та спеціальному фонду.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання : щомісячно протягом 2010 року.

Виконано за 2008 рік, тис.грн.

Виконано за 2009 рік, тис.грн.

Прогнозні показники на 2010 рік, тис.грн.

Власні і закріплені доходи загального фонду

42 049,9

40 150,7

43 574,3

Дотація вирівнювання

19 278,2

24 164,3

31 930,3

Субвенції

20 968,3

24 968,6

29 468,0

Надходження до спеціального

фонду

7 093,1

14 208,0

11 931,6

Всього доходів

90 399,6

106 697,3

117 970,7

Питома вага власних та закріплених доходів у загальному обсязі,%

46,5

37,6

36,9

Захід 2 . Здійснення моніторингу найбільшого з доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів (питома вага у загальній сумі власних і закріплених доходів – 82,9%) - податку з доходів фізичних осіб в розрізі різних категорій платників.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання : щомісячно протягом 2010 року.

Виконано

за 2008 рік,

тис.грн.

Виконано

за 2009 рік,

тис.грн.

Прогнозні показники

на 2010 рік, тис.грн.

Промисловість

18 529,0

19 189,7

19 409,9

Агропромисловий комплекс

101,8

123,9

136,3

Транспорт і зв’язок

498,9

510,7

561,8

Будівництво

356,3

456,0

487,9

Торгівля і громадське харчування

203,6

355,2

397,8

Житлово-комунальне господарство

1 866,5

1 978,1

2 136,3

Бюджетна сфера

5 429,7

5 395,4

5 665,2

Інші надходження

6 950,1

5 300,4

7 337,6

Разом

33 935,9

33 309,4

36 132,8


Захід 3. Здійснення моніторингу за надходженням до бюджету міста плати за землю – найбільшого джерела доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (питома вага у загальній сумі власних та закріплених доходів – 7,6%).

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання : щомісячно протягом 2010 року.

Виконано

за 2008 рік,

тис.грн.

Виконано

за 2009 рік,

тис.грн.

Прогнозні показники

на 2010 рік, тис.грн.

Промисловість

1 327,4

1 526,5

1 709,6

Транспорт і зв’язок

122,6

114,8

225,1

Будівництво

59,8

66,8

73,7

Торгівля і громадське харчування

781,7

874,3

1 037,6

Житлово-комунальне господарство

37,8

39,8

46,6

Лісове господарство

13,1

13,5

16,2

Інші надходження

163,8

244,1

205,8

Разом

2 506,2

2 879,8

3 314,6

Захід 4. Доведення ринкам та торгівельним майданчикам міста завдань по сплаті ринкового збору. Здійснення перевірок на ринках та торгівельних майданчиках з питання функціонування торговельних місць. Здійснення моніторингу надходжень ринкового збору.

Відповідальний виконавець : управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання: щоквартально протягом 2010 року.

Захід 5 . Контроль за сплатою підприємствами комунальної власності частини чистого прибутку (доходу).

Відповідальний виконавець: управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання: щомісячно протягом 2010 року.

Завдання 2. Контроль за відсотковими надходженнями тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках в установах банків.

Захід 1. Організація розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в установах банків у відповідності до чинного законодавства, укладення договорів на розміщення коштів.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання: :протягом 2010 року.

Завдання 3. Контроль за своєчасністю укладення договорів оренди земельних ділянок .

Захід 1 . Вжиття заходів впливу до орендарів, які не оформляють договорів оренди землі відповідно до прийнятих рішень міської ради.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання: :протягом 2010 року.

Завдання 4. Контроль за цільовим використанням коштів бюджету міста.

Захід 1 .Здійснення перевірок правильності складання кошторисів бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання : трьохмісячний термін після офіційного опублікування Державного бюджету України на 2010 рік

Захід 2. Моніторинг використання бюджетних коштів у відповідності до затверджених міських програм. Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання :протягом 2010 року

Обсяги та джерела фінансування :

Видатки відповідно до обсягів затверджених асигнувань на 2010 рік

Захід 3. Здійснення управління бюджетними коштами під час проведення видатків.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання :протягом 2010 року.

Видатки відповідно до обсягів затверджених асигнувань на 2010 рік.

Захід 4. Здійснення перевірок цільового використання бюджетних коштів.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання : IY квартал 2010 року.

Захід 5. Складання звітності про виконання бюджету міста.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання : щомісячно протягом 2010 року.

Завдання 5. Контроль за використанням субвенцій з державного бюджету.

Захід 1 . Здійснення перевірок підприємств-надавачів комунальних послуг з питання правильності нарахування пільг.

Відповідальний виконавець:

управління фінансів Охтирської міської ради

Термін виконання :протягом 2010 року.

Очікувані результати: надходження коштів до бюджету міста у відповідності до затвердженого плану та ефективне їх використання.

2.Соціальна політика

Пріоритет 2.1. Доходи населення

Головні цілі на 2010 рік:

завдяки реалізації інвестиційних проектів та зростанню обсягів виробництва у всіх галузях економічної діяльності скорочення заборгованості з виплати заробітної плати на 42,4 % або на 1106,4 тис. грн.;

зростання реальних доходів населення, розміру номінальної середньомісячної заробітної плати;

забезпечити виплату заробітної плати в розмірі, вищому від прожиткового мінімуму, для 95,5 % працюючих.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Забезпечення державних соціальних гарантій щодо оплати праці.

Захід 1. Здійснення контролю за своєчасним запровадженням мінімальних державних гарантій з оплати праці на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності та у фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю .

Відповідальні виконавці:

державний інспектор праці територіальної державної інспекції праці в Сумській області,

управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Завдання 2. Прискорення погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста.

Захід 1. Здійснення контролю за додержанням законодавства про працю в частині своєчасної та в повному розмірі виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності.

Відповідальні виконавці:

державний інспектор праці територіальної державної інспекції праці в Сумській області,

управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Захід 2. Вжиття заходів щодо поліпшення стану виконавчого провадження за рішеннями судів про примусове стягнення заборгованості із заробітної плати.

Відповідальні виконавці:

відділ державної виконавчої служби Охтирського міськрайонного управління юстиції

Термін виконання : протягом 2010 року.

Захід 3 . Забезпечення ефективної роботи тимчасової комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень.

Відповідальні виконавці:

управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Завдання 3. Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Захід 1. Забезпечення контролю за використанням роботодавцями найманої праці шляхом проведення перевірок, обстежень суб’єктів господарювання з метою легалізації зайнятості населення.

Відповідальні виконавці:

державний інспектор праці територіальної державної інспекція праці в Сумській області, управління Пенсійного фонду України в м.Охтирка, Охтирська МДПІ , Охтирський міськрайонний центр зайнятості,

управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, міська організація роботодавців «Діалог», профспілки міста.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Захід 2. Проведення з населенням відповідної консультативної та роз’яснювальної роботи щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно.

Відповідальні виконавці:

Управління Пенсійного фонду України в м. Охтирка, Охтирська МДПІ, управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості, міська організація роботодавців «Діалог».

Термін виконання : протягом 2010 року.

Очікуваний результат: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати працівників на 10,0 % до рівня 2240,0 грн.

Пріоритет 2.2. Розвиток трудового потенціалу

Головна ціль на 2010 рік: підвищення рівня зайнятості населення внаслідок позитивної динаміки зростання економіки міста та відновлення роботи промислових підприємств.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та розширення сфери застосування праці, зокрема, шляхом працевлаштування працездатного населення на нові робочі місця.

Захід 1. Вжиття заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми зайнятості населення м. Охтирка на 2010 рік, в т.ч. в частині створення 650 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності міста за рахунок власних коштів підприємств, вітчизняних та іноземних інвестицій.

Відповідальні виконавці:

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Термін виконання: протягом 2010 року.

Джерела фінансування: кошти роботодавців.

Захід 2. Висвітлення через засоби масової інформації питань щодо створення нових робочих місць, трудові відносини, легалізацію зайнятості населення. Виготовлення листівок про переваги офіційного оформлення трудових відносин.

Відповідальний виконавець:

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Джерела фінансування: міський бюджет 0,15 тис. грн.

Захід 3. Працевлаштування за сприяння Охтирського міськрайонного центру зайнятості не менше 1030 незайнятих громадян.

Відповідальний виконавець:

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 4 . Бронювання на підприємствах, в установах та організаціях міста 40 робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Відповідальний виконавець :

Охтирський міськрайонний центр зайнятості.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Джерела фінансування:

кошти роботодавців

Захід 5 . Працевлаштування 45 незайнятих громадян шляхом надання дотацій роботодавцям.

Відповідальний виконавець::

Охтирський міськрайонний центр зайнятості.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Джерела фінансування:

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Завдання 2. Організація професійного навчання для 120 безробітних громадян.

Захід 1 . Адаптація системи професійного навчання до потреб сучасного ринку праці.

Відповідальні виконавці:

Охтирський міськрайонний центр зайнятості.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Джерела фінансування: кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Захід 2 . Підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян шляхом збільшення обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації під конкретні замовлення роботодавців, організовувати стажування безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях міста.

Відповідальні виконавці:

Охтирський міськрайонний центр зайнятості.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Джерела фінансування: кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Завдання 3. Організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх джерел фінансування та залучення до їх виконання не менше
110 безробітних громадян.

Захід 1. Визначення обсягів та укладання договорів з роботодавцями для організації оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх джерел фінансування.

Захід 2 . Розробка та прийняття рішень щодо визначення видів оплачуваних громадських робіт, які будуть проводитись на території міста

Відповідальні виконавці:

Охтирський міськрайонний центр зайнятості.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Джерела фінансування:
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти місцевих бюджетів, роботодавців.

Очікуваний результат: створення нових робочих місць для
650 працівників.

Пріоритет 2.3.

Соціальний захист населення

Головна ціль на 2010 рік: Покращення рівня життя незахищених верств населення, поліпшення якості надання послуг дітям-інвалідам, покращання якості обслуговування громадян, створення безперешкодного доступу, розширення видів соціальних послуг та організація надання їх за місцем проживання осіб похилого віку, інтеграція осіб з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю в суспільство.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог.

Захід 1. Забезпечення своєчасного призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, інвалідам з дитинства та надання населенню субсидій на придбання скрапленого газу та палива готівкою в обсягах, передбачених державним бюджетом.

Відповідальний виконавець:

управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету - 26088.6 тис.грн .

Завдання 2. Покращення якості життя людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Захід 1. Створення у комунальній установі "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" відділення реабілітації для осіб з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

Відповідальні виконавці:

КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

Міський бюджет : В межах затверджених асигнувань на утримання установи.

Захід 2. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщення територіального центру. Добудова ганку та пандусу .

Відповідальні виконавці:

КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян пенсіонерів і інвалідів»

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

Міський бюджет 25,0 тис. грн.

Захід 3. Участь у конкурсі програм (проектів) міжнародної технічної допомоги з метою придбання автотранспорту.

Відповідальні виконавці:

КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян пенсіонерів і інвалідів»

Термін виконання: протягом 2010 року .

Обсяги та джерела фінансування:

міжнародна технічна допомога

Пріоритет 2.4. Пенсійне забезпечення

Головні цілі на 2010 рік:

досягнення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду, достатнє одержання коштів (без залучення їх з державного бюджету) від платників за рахунок зростання фонду оплати праці для своєчасної виплати пенсій.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду за рахунок підвищення платіжної дисципліни платників та зменшення заборгованості активнодіючих підприємств.

Захід 1. Належне реагування на невиконання страхувальниками обов'язку щодо повноти та своєчасності сплати страхових внесків засобами адміністративного впливу до посадових осіб боржників та посилення їх фінансової відповідальності.

Відповідальні виконавці:

управління Пенсійного фонду України в м. Охтирка.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Завдання 2. Дотримання трудових прав працівників, легалізація заробітної плати та зайнятості населення.

Захід 1. Виконання заходів щодо забезпечення трудових прав працівників, легалізації заробітної плати та зайнятості населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України та Пенсійного фонду України від 14.09.2009 № 342/500/110.

Відповідальні виконавці:

управління Пенсійного фонду України в м. Охтирка .

Термін виконання : протягом 2010 року .

Завдання 3. Систематичне висвітлення державної політики пенсійного реформування, всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян з питань пенсійного забезпечення. Оперативне та своєчасне вирішення проблем, порушених у зверненнях.

Захід 1. Організація роботи з висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність управління Пенсійного фонду України в м. Охтирка.

Захід 2. Проведення лекцій серед самозайнятого населення та студентської молоді з метою залучення їх до добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Захід 3. Підготовка та розповсюдження брошур і буклетів з питань загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Захід 4 . Щомісячне оприлюднення в засобах масової інформації переліку платників – боржників, які не сплачують страхові внески, чим порушують пенсійні права застрахованих осіб.

Захід 5. Проведення зустрічей за місцем проживання пенсіонерів, у трудових колективах щодо переваг отримання пенсій через установи банків.

Відповідальні виконавці:

управління Пенсійного фонду України в м. Охтирка

Термін виконання : протягом 2010 року.

Очікувані результати:

посилення платіжної дисципліни платників по сплаті страхових внесків до бюджету Пенсійного фонду;

розширення бази нарахування страхових внесків за рахунок легалізації заробітної плати та підвищення її рівня, скорочення неповної зайнятості та безробіття;

забезпечення своєчасності проведення перерахунків розмірів пенсій і допомог відповідно до нормативно-правових актів та фінансування їх виплати в сумі 156,9 млн. грн. (відповідно до проекту бюджету на 2010 рік);

мобілізація власних доходів відповідно до затверджених бюджетом обсягів (відповідно до проекту бюджету на 2010 рік – 145,3 млн. грн.);

погашення заборгованості страхувальників перед бюджетом Пенсійного фонду та скорочення кількості боржників.

Пріоритет 2.5. Охорона праці

Головна ціль на 2010 рік : підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки міста шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та видів діяльності.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Проведення суцільного технічного контролю за станом виробництва, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці.

Захід 1 . Здійснення перевірок суб’єктів господарювання усіх форм власності щодо додержання законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідальний виконавець:

головний державний інспектор інспекції агро – промислового комплексу і соціально - культурної сфери Держгірпромнагляду України по Сумській області, управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, Охтирське відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Сумській області

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 2. Проведення моніторингу травматизму виробничого характеру на підприємствах, в установах, організаціях міста та у фізичних осіб, що використовують найману працю.

Відповідальний виконавець:

управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 2. Інформування населення міста про нещасні випадки виробничого характеру і надання роз'яснень з питань охорони праці.

Захід 1 . Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань охорони праці через засоби масової інформації. Виготовлення буклетів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

Відповідальний виконавець:

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування :

Міський бюджет 0,15 тис. грн.

Очікувані результати:

зниження рівня загального травматизму на 2 %, відповідно зменшення кількості днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків.

Пріоритет 3. Гуманітарна сфера

Пріоритет 3.1. Охорона здоров’я населення

Головна ціль на 2010 рік : забезпечення населення міста належною висококваліфікованою, доступною медичною допомогою; зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів міста.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Удосконалення акушерсько-педіатричної допомоги.

Захід 1 . Проведення реконструкції акушерсько-гінекологічного відділення КЗ „Охтирська ЦРЛ”.

Відповідальний виконавець :

відділ охорони здоров’я Термін виконання: протягом 2010 року. Обсяги та джерела фінансування: місцевий бюджет – 98,15 тис. грн. Захід 2 . Забезпечення обладнанням акушерсько-гінекологічне відділення КЗ „Охтирська ЦРЛ” (Придбання лампи для фототерапії новонароджених –30 тис. грн., реанімаційного столика з підігрівом для новонароджених – 108,0 тис. грн.) .

Відповідальний виконавець:

відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

державний бюджет: 138,0 тис. грн

Захід 3. Забезпечення акушерсько-гінекологічного відділення КЗ „Охтирська ЦРЛ” лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги при гострих кровотечах у жінок та дихальних розладах у новонароджених (новосевен, фібринолітики, перфортан, рефортан, гелофузин, простагландини, транексамова кислота, куросурф та ін.)

Відповідальий виконавець:

відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 10,0 тис. грн., державний бюджет – 50,0 тис. грн..

Захід 4. Забезпечення медикаментами дітей пільгових категорій

Відповідальний виконавець:

відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування :

кошти обласного бюджету 768,5 тис. грн.

Завдання 2. Забезпечення населення якісною та доступною медичною допомогою.

Захід 1 . Обслуговування населення на засадах сімейної медицини

Відповідальний виконавець:

Відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 3 Протидія епідемії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, запобігання інфекційних захворювань.

Захід 1. Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення. Придбання необхідних медикаментів для лікування хворих на туберкульоз.

Відповідальний виконавець:

відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти обласного бюджету (~ 136 тис. грн.)

Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

Захід 1 . Завершення будівництва та введення в дію патолого-анатомічного корпусу КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» відповідно до проекту „Розширення ЦРЛ на 200 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань”

Відповідальний виконавець:

відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010-2011 років.

Обсяги та джерела фінансування:

кошти обласного бюджету 900,0 тис.грн.

Завдання 5. Поліпшення кадрового потенціалу галузі

Захід 1. Поліпшення кадрового забезпечення КЗ „Охтирська центральна районна лікарня» шляхом залучення до роботи молодих спеціалістів.

Відповідальний виконавець:

відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року

Очікуваний результат: поліпшення демографічної ситуації, стану здоров’я населення, епідеміологічної ситуації, зменшення кількості хворих на особливо небезпечні та соціальні захворювання.

Пріоритет 3.2. Підтримка дітей та молоді, гендерна політика

Головні цілі на 2010 рік:

надання всебічної допомоги цільовим групам населення, особливо дітям та молоді, шляхом реалізації місцевих програм;

збереження та розвиток мережі прийомних сімей.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Реалізація заходів, спрямованих на підтримку дітей, молоді, сімей та жінок.

Захід 1. Організація та проведення семінарів, нарад, круглих столів з представниками неурядових громадських організацій щодо підтримки дітей та молоді, демографічного розвитку, гендерної рівності.

Відповідальний виконавець: відділ у справах сім’ї, молоді фізичної культури і спорту, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей.

Термін виконан ня : протягом 2010 року.

Захід 2. Проведення 30 міських інформаційно-просвітницьких та культурно-масових заходів.

Відповідальний виконавець: відділ у справах сім’ї, молоді фізичної культури і спорту, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування: місцевий бюджет - 14,5 тис. грн.

Завдання 2. Організація оздоровчої кампанії.

Захід 1. Оздоровлення дітей та молоді в пересувних таборах наметового типу.

Відповідальні виконавці: відділ у справах сім’ї, молоді фізичної культури і спорту, відділ освіти

Термін виконання : травень-серпень 2010 року

Обсяги та джерела фінансування: обласний бюджет – 15,2 тис. грн., кошти Міжнародного фонду "Відродження" – 15,2 тис. грн., місцевий бюджет – 15,2 тис. грн.

Захід 3 . Організація відпочинку та оздоровлення дітей у таборах області та України.

Відповідальний виконавець: Відділ у справах сім’ї, молоді фізичної культури і спорту

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування: державний бюджет – 100,1 тис. грн., обласний бюджет – 32,5 тис. грн., залучені кошти – 36,3 тис. грн.

Завдання 3. Підвищення рівня інформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового потенціалу.

Захід 1. Проведення акцій, організація виступів в місцевих ЗМІ, розповсюдження інформаційних матеріалів щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади з реалізації дитячої, молодіжної, сімейної та гендерної політики.

Відповідальний виконавець: Відділ у справах сім’ї, молоді фізичної культури і спорту, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. служба у справах дітей.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування: місцевий бюджет - 2,0 тис. грн.

Завдання 4. Продовження роботи щодо створення прийомних сімей .

Захід 1. Створити 2 прийомні сім’ї та влаштувати до них 3 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідальні виконавці: служба в справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Термін виконання: протягом 2010 року

Захід 2. Забезпечити соціальний супровід прийомних сімей.

Відповідальні виконавці: Служба в справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Очікувані результати :

збільшення кількості дітей охоплених альтернативними формами оздоровлення; збільшення на 5% дітей та молоді, охоплених організованим оздоровленням та відпочинком; підвищення активності молоді та формування здорового способу життя; створення у 2010 році 2 прийомних сімей та влаштування до них 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пріоритет 3.3. Освіта

Головні цілі на 2010 рік: забезпечення громадянам міста рівного доступу до здобуття якісної дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення реалізації ІІІ етапу Регіонального плану переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання, удосконалення матеріально – технічної бази навчальних закладів.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Забезпечення рівного доступу громадян міста до якісної освіти.

Захід 1. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 78%

Відповідальні виконавці : відділ освіти Охтирської міської ради, завідуючі дошкільними навчальними закладами.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Захід 2 . Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням на рівні 100 %.

Відповідальні виконавці : відділ освіти Охтирської міської ради, директори загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Термін виконання :вересень 2010 року.

Очікувані результати :

- підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою ;

- реалізація ІІІ етапу регіонального плану переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-рпічний термін навчання;

- 100 % охоплення профільним навчанням учнів 10-11-х класів.

Пріоритет 3.4. Фізична культура та спорт

Головна ціль на 2010 рік: розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту; реконструкція, збереження та утримання в належному стані спортивних споруд.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Захід 1. Організувати проведення в місті 17 міських змагань, турнірів, першостей, чемпіонатів з олімпійських та не олімпійських видів спорту.

Відповідальні виконавці :

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, відділ освіти

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 14,7 тис. грн..

Захід 2 . Взяти участь у 16 обласних, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях з олімпійських та не олімпійських видів спорту..

Відповідальні виконавці:

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, відділ освіти,

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування :

місцевий бюджет – 13,7 тис. грн..

Завдання 2. Введення в експлуатацію нових спортивних споруд.

Захід 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування спортивного майданчика з тренажерним обладнанням по вул. Червоноармійській, 107 (ЗОШ №5).

Відповідальні виконавці:

відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту

Термін виконання: протягом 2010 року

Обсяги та джерела фінансування: державний бюджет – 29,6 тис. грн.

Очікуваний результат: залучення 5,5 % населення міста до занять фізичною культурою та спортом;

збільшення участі збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різних рівнів на 10 %;

створення при спортивних спорудах міста груп фізкультурно-оздоровчої спрямованості.

Пріоритет 3.5. Культура і туризм

Головна ціль на 2010 рік : забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей; збереження і примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної бази закладів культури; забезпечення соціальних гарантій працівників галузі; популяризація туристичного потенціалу міста з метою збільшення кількості туристів .

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

Захід 1. Проведення поточних ремонтних робіт в закладах культури.

Відповідальні виконавці:

відділ культури і туризму Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги фінансування:

міський бюджет – 67,0 тис. грн.

Захід 2. Поповнення бібліотечних фондів, передплата періодичних видань.

Відповідальні виконавці:

відділ культури і туризму Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги фінансування:

міський бюджет – 4,0 тис. грн.

Захід 3. Охоронно-протипожежне укріплення приміщень бібліотек Охтирської міської централізованої бібліотечної системи, придбання меблів.

Відповідальні виконавці:

відділ культури і туризму Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги фінансування:

міський бюджет – 53,0 тис. грн..

Завдання 2. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.

Захід 1. Проведення культурно – освітніх заходів (фестивалі, концерти, мітинги, тематичні вечори, театралізовані свята, конкурси, виставки, тощо).

Відповідальні виконавці:

відділ культури і туризму Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги фінансування:

міський бюджет – 30,1 тис. грн.

Завдання 3. Популяризація та відродження народних промислів та виробів народних майстрів.

Захід 1. Організація і проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених традиційному народному мистецтву, з метою відродження діяльності осередку традиційного народного художнього промислу.

Відповідальні виконавці:

відділ культури і туризму Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 4. Збереження об’єктів культурної спадщини .

Захід 1. Проведення моніторингу стану пам’яток

Відповідальні виконавці:

відділ культури і туризму Охтирської міської ради,

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 5. Розширення екскурсійних послуг, підвищення рівня екскурсійного обслуговування.

Захід 1. Виготовлення буклету про екскурсійні маршрути міста.

Відповідальні виконавці:

відділ культури і туризму Охтирської міської ради

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги фінансування:

позабюджетні кошти – 3 тис. грн.

Очікувані результати: зростання якості культурно-дозвіллєвої діяльності, бібліотечного та музейного обслуговування, естетичного виховання підростаючого покоління;

зростання відсотку населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним та музейним обслуговуванням;

збільшення кількісних показників обслуговування туристів;

забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини.

Пріоритет 3.6. Інформаційний простір

Головні цілі розвитку на 2010 рік: реалізація державної та місцевої політики в інформаційній сфері, створення відкритого інформаційного середовища.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Неупереджене інформування громадян, зміцнення зв’язків міської ради та її виконавчих органів із ЗМІ, надання повної та об’єктивної інформації з актуальних питань соціально-економічного розвитку міста, забезпечення надійного функціонування КП «ТРК «Охтирка».

Захід 1. Організація участі міського голови, заступників міського голови, депутатів міської ради, керівників структурних підрозділів міської ради в передачах, що виходять в ефірі КП «ТРК «Охтирка», зокрема, в режимі «прямого зв’язку».

Відповідальний виконавець: відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 2 . Забезпечення фінансової підтримки КП «ТРК «Охтирка», поширення створених радіопрограм

Відповідальні виконавці: КП «ТРК «Охтирка», відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання : протягом 2010 року. Обсяги та джерела фінансування: міський бюджет – 70,1 тис. грн. та інші надходження, не заборонені чинним законодавством

Захід 3 . Проведення прес-конференцій, брифінгів, засідань «круглого столу» за участю міського голови, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів для журналістів місцевих ЗМІ, лідерів міських організацій політичних партій, громадських організацій, голів квартальних комітетів щодо забезпечення висвітлення важливих питань життєдіяльності міста та актуальних питань соціально-економічного розвитку міста.

Відповідальний виконавець: відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 2. Навчання відповідальних за надання інформації в структурних підрозділах міської ради та виконавчого комітету

Захід 1. Проведення семінарів-нарад для відповідальних за надання інформації в структурних підрозділах міської ради та виконавчого комітету

Відповідальний виконавець: відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання: протягом 2010 року.

Очікувані результати: створення позитивного іміджу міської ради та виконавчих органів міської ради; сприяння дотриманню місцевими ЗМІ державної політики в інформаційній та видавничій сферах, створення відкритого інформаційного середовища.

Пріоритет 3.7. Громадянське суспільство

Головна ціль на 2010 рік: налагодження ефективної взаємодії міської ради та її виконавчого комітету з інститутами громадянського суспільства та їх залучення до участі в процесах формування та реалізації державної та місцевої політики, вирішення нагальних суспільно-значущих питань розвитку міста, створення сприятливих організаційних і правових умов для розвитку системи органів самоорганізації населення у місті.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та місцевої політики.

Захід 1. Проведення заходів з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат, зокрема, Дня Соборності України, подвигу Героїв Крут, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня Державного прапора та 19 річниці незалежності України, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня пам’яті жертв голодоморів та інших , з широким залученням до їх проведення громадських організацій. Відповідальний виконавець:

відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 2. Проведення зустрічей та консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань життєдіяльності міста, зокрема, громадських слухань, «круглих столів» (у тому числі в рамках роботи громадської ради при виконавчому комітеті міської ради), семінарів, конференцій.

Відповідальний виконавець:

відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 2. Підтримка міських громадських організацій: ветеранів, організації ветеранів війни та військової служби «Маю честь», «Союз Чорнобиль України» та Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Захід 1. Надання фінансової підтримки міським громадським організаціям: ветеранів, «Союз Чорнобиль України», спілці допомоги та сприяння інвалідам, Українській спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та організації ветеранів війни та військової служби «Маю честь»

Відповідальний виконавець:

управління праці та соціального захисту населення Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

міський бюджет –32,0 тис. грн.

Завдання 3. Дотримання свободи віросповідання, толерантності, поважного ставлення та налагодження співпраці між представниками різних релігійних конфесій та церков.

Захід 1. Проведення засідання комісії зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації в місті.

Відповідальний виконавець:

відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення Термін виконання: щокварталу.

Завдання 4. З алучення якомога більшої кількості населення до процесу створення та діяльності органів самоорганізації населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування органів самоорганізації населення та створення можливостей для виконання ними власних та делегованих повноважень.

Захід 1. Інформаційно-просвітницька робота щодо створення органів самоорганізації населення

Відповідальний виконавець:

відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання: протягом 2010 року

Захід 2 . Створення органів самоорганізації населення

Відповідальний виконавець:

відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання : протягом 2010 року

Обсяги та джерела фінансування:

Місцевий бюджет – 1,5 тис. грн.

Захід 3. Формування ефективного механізму співпраці між органами самоорганізації населення, міською радою та її виконавчими органами

Відповідальний виконавець:

відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення

Термін виконання: протягом 2010 року.

Захід 4. Фінансово-матеріальна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та квартальних уповноважених .

Відповідальні виконавці: відділ з організації діяльності ради, зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

Місцевий бюджет – 16,4 тис. грн.

Очікувані результати:

налагодження ефективних механізмів комунікації між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства;

активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики;

утвердження злагоди, взаєморозуміння, примирення в суспільстві, виховання патріотизму, налагодження ефективного діалогу між органами місцевого самоврядування та представниками різних громадсько-політичних сил, релігійних організацій задля забезпечення стабільності в місті;

створення 4 органів самоорганізації населення; створення Консультаційно-дорадчої ради партнерства при міському голові; створення Асоціації органів самоорганізації населення.

4.Безпека життєдіяльності людини

Пріоритет 4.1. Охорона навколишнього природного середовища

Головна ціль розвитку галузі на 2010 рік:

- реалізація державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення ефективності державного управління на місцевому рівні з урахуванням історичних, санітарно-гігієнічних, екологічних особливостей міста.

Основні завдання на 2010 рік: поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки в місті

Захід 1. Придбання контейнерів для роздільного збирання побутових відходів багатоповерхового сектору мікрорайону Дачний.

Відповідальні виконавці:

управління житлово-комунального господарства.

Термін виконання:

протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 68,2 тис. грн.

Очікувані результати утримання сміттєвих майданчиків в належному санітарному стані

Пріоритет 4.2. Забезпечення законності і правопорядку

Головна ціль на 2010 рік : оздоровлення криміногенної ситуації в місті, підвищення ефективності протидії правопорушенням, удосконалення системи взаємодії всіх зацікавлених відомств у вирішенні правоохоронних завдань, ліквідація негативних тенденцій у динаміці та структурі злочинності.

Основні завдання на 2010 рік:

Завдання 1. Виконання міської комплексної програми профілактики правопорушень на 2008-2011 роки. Захід 1. Реалізація заходів, передбачених міською комплексною програмою профілактики правопорушень на 2008-2011 роки.

Відповідальні виконавці:

виконавчий комітет Охтирської міської ради, Охтирський МВ ГУМВС України в Сумській області

Термін виконання: протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування:

місцевий бюджет – 110,0 тис. грн.

Завдання 2. Реалізація заходів єдиної державної політики у сфері державної служби щодо протидії корупційним проявам.

Захід 1 . Аналіз стану додержання антикорупційного законодавства, узагальнення результатів та розгляд їх на нарадах, усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної політики у сфері протидії корупції.

Відповідальний виконавець:

відділ організаційно кадрової роботи та контролю міської ради,

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Завдання 3. Підвищення ефективності взаємодії правоохоронних органів у забезпеченні законності і правопорядку.

Захід 1. Проведення системного моніторингу стану правопорядку на території міста та внесення пропозицій щодо проведення комплексних заходів із запобігання злочинності.

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Очікуваний результат: забезпечення правопорядку в місті, зменшення кількості злочинів скоєних раніше судимими, дітьми та на побутовому ґрунті, підвищення безпеки дорожнього руху, попередження корупційних проявів.

Завдання 4. Реалізація заходів з територіальної оборони, організації призову до лав Збройних Сил України та надання шефської допомоги ВМС ЗС України.

Захід 1. Забезпечення призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України інших військових формувань.

Відповідальний виконавець :

відділ з питань мобілізаційної та оборонної роботи, НС та ЦЗН міської ради,

об’єднаний міський військовий комісаріат.

Термін виконання : протягом 2010 року.

Обсяги та джерела фінансування :

місцевий бюджет – 8,006 тис. грн.

Захід 2. На виконання Указу Президента України від 28.03.2008 № 266 "Про вдосконалення організації шефства над військово-морськими силами Збройних Сил України" проведення шефської роботи над кораблями Військово-Морських Сил ЗС України.

Відповідальний виконавець :

відділ з питань мобілізаційної та оборонної роботи, НС та ЦЗН міської ради.

Термін виконання: протягом 2010 року.

Очікуваний результат : недопущення зриву призову на строкову службу до лав Збройних Сил України інших військових формувань, організація шефських стосунків з військовою частиною ВМС ЗС України.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2010 РІК

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності виконавчих органів міської ради, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, програм економічного та соціального розвитку області та міста на 2010 рік.

Управління та відділи міської ради забезпечують здійснення організаційно-практичних заходів щодо виконання показників і завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2010 рік.

У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Охтирською міською радою за пропозиціями виконавчих органів ради, а також при уточненні бюджету міста на 2010 рік.

Відповідальні виконавці аналізують хід виконання основних завдань та заходів Програми (згідно з додатком 2) та щокварталу до 10 числа наступного місяця за звітним кварталом надають звіт про хід виконання Програми управлінню економіки та інвестиційної політики міської ради.

Управління економіки та інвестиційної політики міської ради узагальнює подану інформацію та щокварталу до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом подає її на розгляд міському голові.

Звіт про реалізацію Програми щоквартально заслуховується на засіданнях виконавчого комітету міської ради під час розгляду питання про соціально-економічний розвиток міста.

Додаток 1

Основні прогнозні показники

економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік

Показник

2008 рік звіт

2009 рік

2010 рік прогноз

2010 рік

у % до

2009 року

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах, тис. грн.

2062576,5

905489,7

915000,0

101,0

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, тис. грн.

258457

156832

175650

112,0

Обсяги введення в дію загальної площі житла, кв.м.

5875,0

6446,0

4000,0

66,7

Прямі іноземні інвестиції, тис. дол. США

1124,9

1131,6

1132,0

100,04

Роздрібний товарооборот підприємств-юридичних осіб, тис. грн.

130264,9

130071,6

130300,0

100,2

У розрахунку на душу населення, грн.

2615,8

2617,1

2621,7

100,2

Загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту, тис. дол. США

3670,9

2517,1

2550,0

101,3

Експорт товарів, тис. дол. США

1183,0

2326,4

2350,0

101,01

Показники рівня життя

Показник

2009 рік звітні

2010 рік прогноз

2010 рік
у % до 2009 року

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.

2036

2240

110,0

у тому числі:

в промисловості, грн.

2381

2640

110,9

у сільському господарстві, грн.

-

-

-

в оптовій та роздрібній торгівлі, грн.

657

685

105,4

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника малих підприємств, грн.

900 *

950

105,6

Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року, тис. грн.

2606,4

1794,0

68,8

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати до початку звітного року, %

130,0

68,8

х

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче або на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи, %

7,6

4,5

х

Частка працівників, у яких нарахування із заробітної плати були менше та на рівні мінімального розміру, встановленого законодавством, %

4,8

4,5

х

Чисельність наявного населення, тис.осіб

49,6

49,7

100

Створення нових робочих місць, один.

614

650

105,8

* - очікувані дані

Динаміка

середньомісячної заробітної плати працівників

за видами економічної діяльності

грн.

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

звітні

2010 рік

прогноз

По місту

1271,0

1648,0

1964

2036,0

2240,0

Промисловість

1565,3

1923,0

2287,0

2381,0

2640,0

Сільське господарство

-

-

514,0

-

-

Транспорт і зв’язок

779,1

1092,0

1490,0

1828,0

1915,0

Будівництво

1020,3

1333,0

1583,0

949,0

725,0

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

480,6

700,0

734,0

657,0

715,0

Охорона

здоров’я

596,2

745,0

997,0

1115,0

1205,0

Освіта

685,5

898,0

1233,0

1391,0

1525,0

Культура

2321,6

857,0

1173,0

1185,0

1230,0

Виплата пенсій

Показник

2008 рік

звіт

2009 рік

2010 рік

прогноз

2010 р.

у % до

2009 р.

Кількість пенсіонерів, чол.

12568

12582

12645

100,5

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту, грн.

719,4

850,9

950,3

111,7

Місячна потреба на виплату пенсій, тис.грн.

10034,4

11621,7

13674,6

117,7

Заборгованість з виплати пенсій, грн.

0

0

0

Гуманітарна сфера

Освіта

Показники

Одиниці виміру

2009 рік

2010 рік прогноз

2010 рік у % до 2009 року

Постійні дошкільні заклади

одиниць

9

9

100,0

Кількість місць в постійних дошкільних закладах

місць

1098

1098

100,0

Кількість дітей у дошкільних закладах

чол.

1584

1590

100,4

Охоплення дітей постійними дошкільними закладами

%

76,0

78,0

102,6

Загальноосвітні навчально-виховні заклади

одиниць

11 +1 (вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів

11 +1 (вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів

100,0

Кількість учнів у загальноосвітніх школах – всього

чол.

5010 (денні школи)

4823

96,3

245 (вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів)

270

110,2

у тому числі, які навчаються у другу зміну

чол.

114

108

94,7

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

одиниць

1

1

100,0

Кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів

чол.

541

580

107,2

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

одиниць

1

1

100,0

Кількість студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

чол.

555 (стаціонар)

560

100,9

266 (заочно)

200

75,2

Рівень комп’ютеризації загальноосвітніх закладів

%

78

78

-

Культура

контингент початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

учнів

727

750

103,0

кількість користувачів міської централізованої бібліотечної системи

осіб

11466

11400

99,0

кількість відвідувань міської централізованої бібліотечної системи

одиниць

71107

76000

107,0

поповнення бібліотечних фондів міської ЦБС

примірників

1735

1300

75,0

наявність бібліотечних фондів

примірників

108018

108000

100,0

кількість клубних формувань міського центру культури і

одиниць

21

21

100,0

кількість учасників клубних формувань МЦКіД

осіб

370

370

100,0

проведення культурно-освітніх масових заходів

одиниць

164

164

100,0

кількість присутніх на масових заходах, проведених працівниками МЦКіД

осіб

93394

93000

99,6

загальна кількість відвідувачів міського краєзнавчого музею

осіб

4628

5200

112,0

кількість проведених екскурсій працівниками міського краєзнавчого музею

одиниць

126

126

100,0

поповнення фондів міського краєзнавчого музею

одиниць

142

150

106,0

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показник

2009 рік

звіт

2010 рік, прогноз

2010 рік

у % до

2009 року

Кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно- оздоровчої роботи, всього, тис. осіб

5,4

5,5

100,4

у тому числі:

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізкультурної оздоровчою роботою, тис. осіб

5,0

4,9

98,2

Кількість учнів професійно-технічних закладів, охоплених фізкультурно-оздоровчою роботою, тис. осіб

0,3

0,3

100

Кількість фахівців фізичного виховання, що працюють за спеціальністю, тис. осіб

0,06

0,06

100

Стадіони, одиниць

1

1

100

Спортзали, одиниць

9

9

100

Плавальні басейни, одиниць

1

1

100

Спортивні майданчики, одиниць

24

24

100

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно- оздоровча робота, одиниць

8

8

100

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та СДЮШОР, одиниць

2

2

100

Кількісні та якісні критерії засобів масової інформації

Показники

Одиниці виміру

2009 рік

2010 рік прогноз

2010 рік

у % до 2009 р.

Періодичні видання, всього

друков. одиниць

6

7

116,7

- української мовою, у % до загальної кількості

2

33,3

42,9

150

- російською мовою

у % до загальної кількості

0

0

0

-

- дво-та більше мовні, у % до загальної кількості

4

66,7

80

100

Разовий тираж газет, у тому числі

тис. примір.

19,5

24,5

125,6 %

комунальних

1

5,1

4,1

100

- українською мовою, у % до загальної кількості

2

7,7

26,5

433

- російською мовою у % до загальної кількості

0

0

0

-

- дво- та більше мовні, у % до загальної кількості

18

95

73,5

100


Додаток 3

Перелік міських програм по галузях, які будуть реалізуватись в місті протягом 2010 року


з/п

Назва програми

( нормативно-правовий акт, яким затверджена, дата, №)

Термін реалізації , (початок/
закінчення)

Обсяги фінансування, передбачені програмою на 2010 рік, тис.грн .

Обсяг видатків, затверджений в бюджеті, тис.грн.

Очікуваний результат за підсумками
2010 року

Енергозабезпечення та енергозбереження

1.

Програма заходів щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери, підприємствами житлово-комунального господарства та населення м. Охтирка на 2009-2015 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2008р. №-646-МР

2009-2015 роки

-

-

Скорочення споживання природного газу в обсязі 1770,7 тис.м3

Інвестиційна діяльність

2.

Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в місті Охтирка на 2009 – 2011 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2008р. № 647- МР

2009 – 2011 роки

-

-

Активізація інвестиційної діяльності в місті, підвищення конкурентноспроможності продукції місцевих товаровиробників, поліпшення фінансового стану підприємств

Розвиток транспорту

3.

Програма розвитку автомобільного транспорту загального користування в м. Охтирка на 2005-2010 роки, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 26.10.2004 р., 14.12.2004 р., 23.12.2004р., 30.12.2004р. №497-МР

2005-2010 роки

-

-

Задоволення потреби населення міста у безпечному і якісному перевезені. Створення рівних економічних умов на ринку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування.

Розвиток підприємництва

4.

Програма розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 04.12.2008 року №619-МР

2009-2010 роки

МБ - 40,0

МБ - 34,5

Збільшення чисельності зайнятих в малому підприємництві; збільшення надходжень коштів до міського бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва; створення нових робочих місць; збільшення питомої ваги виробленої малими підприємствами продукції (товарів, робіт, послуг) в економіці міста.

Реформування житлово-комунального господарства

5.

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2005-2010 роки, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 17.03.2005 р. № 515-МР

2005-2010 роки

МБ-1797,917

МБ-1797,917

Підвищення якості надання надання житлово-комунальних послуг.

6.

Програма "Питна вода України" на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 04.10.2005 р., 08.11.2005 р., 30.11.2005 р. № 668-МР

2006-2020 роки

МБ -403,236

МБ- 403,236

Забезпечення населення якісною питною водою.

7.

Програма «Відновлення вуличного освітлення в м. Охтирка на 2007-2011 роки», затверджена рішенням Охтирської міської ради від 18.09.2007 р. № 359-МР

2007-2011 роки

-

-

Відновлення вуличного освітлення по місту.

8.

Програма «Модернізації, ремонту та заміни ліфтів по місту Охтирка на 2007-2011 р.р.», затверджена рішенням Охтирської міської ради 23.10.2007р. № 399-МР

2007-2011 роки

МБ- 158,0

МБ- 158,0

Безперебійна робота ліфтів.

9.

Програма поводження з побутовими відходами в м. Охтирка 2009-2015 роки, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 26.02.2009р. №691-МР

2009-2015 роки

МБ- 68,2

МБ-68,2

Санітарне очищення міста.

Соціальна політика

10.

Програма зайнятості населення м. Охтирка на 2010-2011 роки

2010-2011

роки

кошти роботодавців та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

Підвищення продуктивності використання робочої сили, створення 650 нових робочих місць в усіх галузях економіки міста, працевлаштування 45 незайнятих громадян шляхом надання дотацій роботодавцям, організація оплачуваних громадських робіт (не менше 110 безробітних громадян), працевлаштування за сприяння служби зайнятості не менше 1030 незайнятих громадян.

11.

Міська цільова програма „ Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки” затверджена рішенням міської ради від 24.11.2009 № 865-МР

2009-2015

роки

МБ- 44,3

МБ - 4,0

Створення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вирішення проблем матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

12.

Міська програма соціальної підтримки дітей-інвалідів на 2010-2012 роки затверджена рішенням міської ради від 25.12.2009 № 907-МР

2010-2012

роки

МБ- 372,9

МБ -372,9

Надання можливості дітям з вадами психофізичного розвитку та з розумовою відсталістю проходження реабілітаційного процесу; розширення мережі соціальних, педагогічних, психологічних послуг та послуг з медичного супроводу шляхом створення відділення реабілітації для психічно хворих осіб та осіб з розумовою відсталістю.

13.

Міська програма соціальної підтримки ветеранів і ветеранського руху на 2010-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2009 № 907-МР

2010-2012

роки

МБ- 22,0

М Б – 20,0

Забезпечення соціальної підтримки ветеранів, поліпшення умов життя, здоров’я, соціального захисту літніх людей, створення умов для активної їх участі у вихованні молоді на славних бойових і трудових традиціях українського народу, розвиток волонтерського руху в місті, допомога у вирішенні соціально – побутових та інших проблем ветеранів.

14.

Міська програма соціальної підтримки громадян, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС на 2010-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2009 № 907-МР

2010-2012

роки

МБ - 4.4

МБ – 4,0

Забезпечення соціальної підтримки громадян, що постраждали внаслідок ядерних катастроф, аварій та випробувань. Сприяння поліпшенню матеріальних та житлових умов, медичного і побутового обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей.

15.

Міська програма соціальної підтримки інвалідів на 2010-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2009 № 907-МР

2010-2012

роки

МБ-3,8

МБ – 3,5

Поліпшення умов життя, здоров’я, правового та соціального захисту інвалідів всіх категорій Сприяння фізичному, естетичному, творчому розвитку інвалідів. Забезпечення соціальної підтримки інвалідів, створення належних умов для їх активного довголіття.

16.

Програма соціальної підтримки ветеранів і ветеранського руху Охтирської міської організації ветеранів війни і військової служби “Маю честь” на 2010-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2009 № 907-МР

2010-2012

роки

МБ -2,0

МБ – 1,5

Сприяння поліпшенню матеріальних та житлових умов, медичного і побутового обслуговування, ветеранів та членів їх сімей; соціальна підтримка ветеранів, створення умов для активної їх участі у вихованні молоді.

17.

Міська програма соціальної підтримки Охтирської міської організації воїнів-інтернаціоналістів «Солдати Афгану» української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на 2010-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2009 № 907-МР «Про затвердження міських соціальних програм підтримки громадських організацій та окремих категорій громадян на 2010-2012роки»

2010-2012

роки

МБ – 3,8

МБ – 3,0

Сприяння наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам організації на лікування, поховання, вирішення побутових та інших проблем. Сприяння зміцненню фізичного та морально-психологічного стану членів організації та сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності.

18.

Міська програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2010-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.12.2009 № 907-МР «Про затвердження міських соціальних програм підтримки громадських організацій та окремих категорій громадян на 2010-2012роки»

2010-2012

роки

МБ -431,5

МБ – 402,8

Здійснення заходів по додатковим гарантіям спрямованих на вирішення соціально-побутових проблем окремих категорій громадян. Поглиблення адресності при наданні соціальних та одноразових допомог малозабезпеченим та окремим категоріям громадян, а саме малозабезпеченим сім»ям, ветеранам війни та праці, воїнам-афганцям, інваліду по зору, почесним громадянам міста, сім»ям померлих учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні.

Охорона здоров'я населення

19.

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в м.Охтирка у 2007 – 2011 роках, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 10.07.2007 №315-МР

2007-2011

роки

МБ – 190,8

МБ – 171,4

Зниження захворюваності та смертності від туберкульозу щорічно на 1%, знизити показник частоти переривання лікування до 10%, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50%.

20.

Міська програма "Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року», затверджена рішенням Охтирської міської ради від 27.03.2008р. № 465-МР

2007-2015

роки

МБ – 210,1

МБ -13,0

ДБ – 188,0

Знизити рівень малюкової смертності на 10%. Попередити материнські втрати. Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних. Знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків на 20%. Утримати рівень штучного переривання вагітності на базовому рівні.

Міська програма "Антигепатит" на 2007-2012 роки, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 11.12.2007 №415-МР

2007-2012

роки

МБ – 32,3

МБ – 22,6

Зниження захворюваності на вірусні гепатити В і С, зменшення рівня інвалідності від захворюваності на вірусні гепатити .

Освіта

21.

Програма розвитку краєзнавства в місті на період до 2010 року, затверджена рішенням виконкому від 21.08.2002 р. № 386

2002-2010 роки

МБ – 12,0 інші джерела – 0,5

МБ – 12,0 інші джерела –

0,5

Забезпечення роботи гуртків краєзнавчого напрямку, участь у відповідних конкурсах.

22.

Міська програма «Вчитель», затверджена рішенням виконкому від 16.07.2002 р. № 338

2002-2012 роки

МБ – 3960,0

МБ – 3960,0

Забезпечення проходження кваліфікації педагогічними працівниками, підтримки творчо та результативно працюючих вчителів; виплата надбавок за вислугу років, перевірку зошитів та класне керівництво.

23.

Програма розвитку дошкільної освіти в місті, затверджена рішенням виконкому від 18.02.2007 р. № 114

2007- 2012 роки

МБ – 2643,9 Інші джерела –2000,0

МБ – 2643,9 Інші джерела –2000

Забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах».

24.

Міські комплексні заходи щодо забезпечення загальноосвітніх шкіл сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, затверджені рішенням виконкому від 19.01.2005 . № 6

2005-2011 роки

МБ – 7,0

Інші джерела –5,0

МБ – 7,0

Інші джерела –5,0

Оновлення матеріально-технічної бази кабінетів хімії, фізики, математики, біології, трудового навчання.

25.

Міські заходи щодо розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки, затверджені рішенням виконкому від 18.02.2004 р. № 49

2004-2010 роки

МБ –12,0 Інші джерела – 2,0

МБ –12,0 Інші джерела – 2,0

Організація роботи профільних класів з вивчення української мови, проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями української мови.

26.

«Молодь Охтирщини», затверджена рішенням міської ради від 24.03.2006 р. № 768-МР

2006-2010

роки

МБ –54,0

МБ –54,0

Забезпечення проведення заходів з учнями загальноосвітніх шкіл, виплата стипендії обдарованим дітям.

27.

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2010 рік», затверджена рішенням міської ради від 13.05.2010 р. №

2010 рік

МБ –193,78

МБ –193,78

Забезпечення оздоровлення вихованців та учнів закладів освіти м. Охтирки.

Підтримка сімей, дітей та молоді

28.

Міська комплексна програма "Молодь Охтирщини" на 2006-2010 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.03.2006 р. № 768-МР

2006-2010

роки

У межах видатків передбачених у кошторисі

Усього – 212,1

МБ – 49,1

Обласний бюджет 47,7 ДБ – 100,1 кошти МФ "Відродження" – 15,2

Збільшення на 5% кількості молоді залученої до участі у заходах та проектах в рамках реалізації державної молодіжної політики. Збільшення на 5% кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення. Підвищення рівня участі молоді у реалізації державної молодіжної політики. Підвищення активності молодіжних та дитячих громадських організацій.

Розвиток альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей та молоді .

29.

Міська програма підтримки сім’ї на період до 2010 року, затверджена рішенням міської ради від 23.10.2007 № 386-МР

2007-2010 роки

МБ– 11,9

МБ -1,57

Збільшення на 5% кількості заходів, спрямованих на популяризацію сімейних форм виховання. Розвиток та популяризація сімейних традицій

30.

Міська програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2017 року, затверджена рішенням міської ради від 24.11.2009 № 866-МР

2009-2017 роки

МБ – 7,5

МБ -4,8

Створення 2 прийомних сімей та влаштування до них 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України. Піднесення в суспільстві престижу та авторитету сімей-усиновителів. Підвищення фахового рівня соціальних працівників для роботи з усиновлювачами, опікунами, батьками- вихователями, прийомними батьками

Культура і туризм

31.

Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року, затверджена р ішенням виконкому від 21.08.2002 №386

2002- 2010 роки

МБ-5,0

-

Розвиток краєзнавства, виховання любові до рідного краю.

32.

Програма розвитку туризму на 2007 - 2010 роки, затверджена рішенням міської ради від 10.07.2007р. №313-МР

2007-2010 роки

МБ -34,5

-

Створення позитивного іміджу м. Охтирка. Збільшення кількості туристів, що відвідують місто.

33.

Програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року , затверджена р ішенням міської ради від 28.10.2008 №587-МР

2008-2010 роки

МБ -17,0

-

Активізація роботи щодо вивчення та популяризації народних мистецьких традицій краю

34.

Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки, затверджена рішенням виконкому від 21.07.2004 №208

2004-2010 роки

-

-

Здійснення постійного нагляду за станом збереження об’єктів культурної спадщини.

35.

Міська програма підтримки громадян міста, творчих особистостей та талановитих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на 2010-2011 роки , затверджена р ішенням міської ради від 08.09.2009 №810-МР

2010 -2011 роки

МБ -20,9

МБ -20,9

Виплата стипендії міської ради громадянам міста, творчим особистостям та талановитим учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста

Фізична культура і спорт

36.

Міська програма розвитку олімпійського руху в місті на 2006-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.02.2006 № 739-МР

2006-2012 роки

у межах фінансування на відповідний рік

МБ - 36,8

Збільшення участі збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різних рівнів на 10%.

Збільшення кількості учнів, які займаються в ДЮСШ міста до показника 11% від загальної кількості учнівської молоді міста.

Проведення відбору кандидатів до інституту фізичної культури і спорту Сумського державного університету ім. Макаренка та інших ВУЗів.

37.

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, затверджена рішенням міської ради від 29.12.2006 № 180-МР

2007-2011

роки

у межах фінансування на відповідний рік

.

-

Закінчення реконструкції спортивного майданчика зі штучним покриттям.

Обладнання спортивного майданчика тренажерним обладнанням.

Проведення капітального ремонту та поточного ремонту хокейних коробок.

Створення при спортивних спорудах міста груп фізкультурно – оздоровчої спрямованості.

Забезпечення проведення спортивно – масових заходів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Розвиток інформаційного простору

38.

Програма підтримки комунального підприємства «ТРК «Охтирка»на 2010-2011 роки (рішення міської ради від 25.12.2009 №918)

2010-2011

Конкретні обсяги фінансування в Програмі не передбачені. Розмір коштів визначається в кошторисі витрат на виконання програми

МБ -70,1

1. Реалізація права мешканців міста на одержання якісної, виваженої, об'єктивної інформації.

2. Повнота, оперативність та своєчасність інформування територіальної громади про діяльність міської ради та її виконавчих органів з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни.

3. Безперебійне функціонування комунального підприємства «ТРК «Охтирка».

4. Реалізацію заходів щодо соціального захисту журналістів

Розвиток громадянського суспільства

39.

Програма сприяння створенню та розвитку органів самоорганізації населення в м. Охтирка на 2007-2010 роки» (рішення міської ради від 18.09.2007 р. № 353)

2007-2010 роки

МБ- 16,3

МБ- 16,3

Створення 4 органів самоорганізації населення, надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів, створення Консультаційно-дорадчої ради партнерства при міському голові, створення Асоціації органів самоорганізації населення.

Охорона навколишнього природного середовища

40.

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Охтирка до 2015 року, затверджена рішенням Охтирської міської ради від 27.02.2007 р. № 205-МР

2007-2015

-

-

Забезпечення законності і правопорядку

41.

Міська комплексна програма профілактики правопорушень на 2008-2011 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.10.2008 № 594 - мр

2008-2011

роки

МБ-110,0

Оздоровлення криміногенної ситуації в місті. Підвищення ефективності реагування правоохоронних органів на протиправні прояви. Зміцнення матеріально-технічної бази правоохоронних органів міста.

42.

Підготовка та призов громадян України міста Охтирки на строкову військову службу на 2007 – 2010 роки

2008-2010

роки

МБ – 8,006

МБ – 8,006

Забезпечення призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України інших військових формувань.

* МБ – місцевий бюджет, ДБ –державний бюджет, ОБ – обласний бюджет

Секретар міської ради                                               В.І.Попович

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Упродовж червня-липня 2019 року проводитиметься обласний конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – УКРАЇНЕЦЬ!» у двох номінаціях: відеоролик та соціальний макет,  ініційований управлінням молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації спільно із Сумським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України у рамках підготовки та відзначення на Сумщині 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві.
Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 17.06.2019 по 23.06.2019

Детальніше...
 
18 червня 2019 року о 14.00 годині в залі засідань міської відбудеться навчання депутатів з наступних питань:
-  Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
-  Про порядок продажу прав на земельні ділянки на земельних торгах.
 

22 червня - скорботний день в історії України. Щороку ми згадуємо його, як той рубіж, що у 1941 році розділив життя на мирне і воєнне. Розпочалася німецько-радянська війна.

Пам'ятаючи цю подію та, вшановуючи пам'ять тих, кому не судилося пережити страшну війну, 21 червня о 15.00 годині в міському парку біля Вічного вогню на площі Соборній буде проведено скорботний мітинг. Запрошуємо приєднуватися. 

 
Графік проведення засідань постійних комісій на червень 2019 року
Детальніше...
 

Організаційним комітетом виставки Dubai Expo 2020 оголошено початок відбору проектів, які можуть стати частиною програми Global Best Practice Programme (www.expo2020dubai.com/en/programmes/best-practice-programme ). 

Детальніше...