.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Малий бізнес arrow Виконання програми розвитку малого підприємництва
Виконання програми розвитку малого підприємництва
11.01.10

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

18.12.2009року                                Охтирка                                                   № 263

Про хід виконання заходів Програми

розвитку малого підприємництва

м. Охтирка на 2009-2010 роки

На виконання рішення міської ради від 04.12.2008 року №619-МР «Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки», з метою сприяння розвитку малого підприємництва міста та відповідно до п.п 1, п. «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Інформацію начальника управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради Кравченко Т.В. про хід виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки взяти до відома (додається).

2. Управлінню економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради (Кравченко Т.В.) та управлінню фінансів Охтирської міської ради (Шаркова Н.М.) під час формування бюджету міста на 2010 рік внести на розгляд постійних комісій міської ради питання щодо збільшення обсягів фінансування Програми розвитку малого підприємництва м.Охтирка на 2009-2010 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Коваленка Ю.І.

Міський голова                                             І.І. Демченко

Керуючий справами виконкому                   О.М. Сотнікова

Додаток до

рішення виконавчого комітету

Охтирської міської ради

від _________________№___

Інформація

про хід виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки

Створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення його позицій в останні роки розглядається виконавчим комітетом Охтирської міської ради як одне із першочергових завдань. Рішенням Охтирської міської ради від 04.12.2008 року №619 -МР ,,Про затвердження програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки” затверджена Програма розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки (далі – Програма).

В місті Охтирка у сфері малого бізнесу станом на 01.12.2009 року зареєстровані 4215 суб’єктів малого підприємництва, з них підприємців – фізичних осіб – 3868 та 347 юридичних осіб.

За січень - листопад 2009 року в місті зареєструвалося 212 фізичних осіб та 24 юридичні особи.

Середньорічна кількість зайнятих працівників, які працюють на малих підприємствах складає 1156 осіб, а найманих працівників у фізичних осіб – підприємців - 1279 осіб. Середній розмір заробітної плати одного працівника, зайнятого в малому підприємництві – 630,00 грн.

Обсяги надходжень податків та інших платежів до міського бюджету від діяльності малого підприємництва за 11 місяців 2009 року склали 2623,4 тис. грн., а їх питома вага в загальній сумі власних і закріплених доходів 7,2%. В порівняні за цей же період 2008 року обсяги надходжень податків та інших платежів до міського бюджету від діяльності малого підприємництва зменшились на 32,2%. Це пов’язано з негативними явищами фінансової кризи та з припиненням діяльності сфери грального бізнесу.

З початку 2009 року в сфері малого підприємництва створено 515 нових робочих місць, у т.ч. укладено 303 трудових договорів з найманими працівниками.

Відповідно до інформації відділу статистики у Охтирському районі у структурі малого підприємництва переважають суб’єкти господарювання, які здійснюють: оптово-роздрібну торгівлю – 41,3%; операції з нерухомим майном – 22,1%; працюють у сфері промисловості – 12,6%; будівництво -5%; надають комунальні, індивідуальні, громадські послуги – 5,9%; у сфері транспорту та зв’язку – 4,2%; готельного та ресторанного бізнесу – 2,1%; сільського господарства – 1,3%; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 1,3%.

Характерною особливістю діяльності малого підприємництва в місті Охтирка, як в цілому в Сумській області, залишається його орієнтація на торговельну діяльність. Сфера торгівлі залишається привабливою для суб’єктів господарювання через невелику чисельність працюючих та швидку обіговість коштів.

· Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Реалізація державної регуляторної політики.

На нарадах, засіданнях координаційних рад з питань розвитку підприємництва, з громадськими організаціями підприємців міста обговорюються нормативно-правові акти та їх проекти, що стосуються підприємницької діяльності.

У лютому 2009 року було заслухано звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради (рішення Охтирської міської ради від 26.02.2009 року №689-МР «Звіт міського голови міста Охтирка про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради»).

Проводилось обговорення «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами).

Питання щодо здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі у виконавчих органів Охтирської міської ради.

У відділах та управліннях Охтирської міської ради визначені посадові особи, на яких покладені повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики в межах їх компетенції.

Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

Постійно на сторінці сайту Охтирської міської ради ( www . misto . okhtyrka . net ) оприлюднюються власні регуляторні акти з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та терміни проведення заходів по відстеженню їх результативності. Також прийняті регуляторні акти публікуються у друкованих засобах масової інформації (газета «Город А», «Лідер») та їх проекти узгоджуються з Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання місцевими органами виконавчої влади затверджені плани підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік, а саме:

- рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 15.10.2008 року №273 „Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік”, яким заплановано підготувати у 2009 році 6 проектів регуляторних актів та з наступними доповненнями - 4 проекти;

- рішення Охтирської міської ради від 28.10.2008 року №586-МР „Про затвердження плану діяльності Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік”, яким заплановано підготувати 2 проекти регуляторних актів та з наступними доповненнями - 20 проектів. Також передбачено відстеження результативності 20 діючих регуляторних актів. За звітний період здійснено відстеження 9 регуляторних актів. Всього станом на 01.11.2009 року діє 51 регуляторний акт (з них 31 міської ради та 20 виконавчого комітету Охтирської міської ради).

На виконання планів діяльності з підготовки регуляторних актів протягом 11 місяців 2009 року:

- підготовлено та прийнято 17 проектів регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу (згідно з планом міської ради);

- підготовлено та прийнято 3 проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу (згідно з планом виконавчого комітету Охтирської міської ради)

Здійснено роботу з планування підготовки проектів регуляторних актів у 2010 році, а саме: прийнято відповідні рішення міської ради від 24.11.2009 року №870-МР «Про затвердження плану діяльності Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік» та рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 18.11.2009 року №236 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік». Заплановано у 2010 році підготувати та прийняти 14 проектів регуляторних актів (7 міської ради та 7 виконавчого комітету Охтирської міської ради).

З метою підвищення професійного рівня спеціалісти управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, відповідальні за провадження державної регуляторної політики, брали участь у тренінгах з питань здійснення регуляторної політики, які відбулися в м. Суми.

Протягом останніх років в місті спостерігається сприятливий податковий режим для встановлення та ефективного функціонування малого підприємництва.

Рішенням Охтирської міської ради від 04.12.2008 року №621-МР „Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування обліку та звітності” з 01.01.2009 року встановлено ставки оподаткування за видами підприємницької діяльності. Середній розмір ставки єдиного податку складає 116,5 грн. Проводиться робота по впорядкуванню ставок єдиного податку згідно державного класифікатора.

Рішенням Охтирської міської ради від 30.11.2006 року №128 „Про розмір фіксованого податку з доходів громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи” встановлено з 01.01.2007 року розмір фіксованого податку в сумі – 60 грн.

Рішенням Охтирської міської ради від 04.12.2008 року №632-МР „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” встановлено з 01.01.2009 року вартість торгового патенту на види діяльності та з надання послуг, середній розмір якого складає – 121 грн.

Рішенням Охтирської міської ради від 04.12.2008 року №622- МР „Про місцеві податки та збори” встановлено ставки місцевих податків і зборів, середній розмір яких складає 2,4 грн.

· Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Заходами програми передбачено фінансову підтримку суб’єктів малого підприємництва та громадських організацій підприємців. У 2009 році на реалізацію заходів Програми з міського бюджету було виділено 30 тис. грн.

Відповідно до рішення Охтирської міської ради від 18.09.2007 року №365-МР «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва (юридичними та фізичними особами) міста для реалізації інвестиційних проектів 17.07.2009 року планувалось провести конкурс серед суб’єктів малого підприємництва міста. У зв’язку з тим, що на адресу управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради не надійшло жодної заяви від суб’єктів підприємницької діяльності, конкурс не відбувся. Існує проблема участі суб’єктів господарювання в конкурсі – це напрямок кредитування. В договорі на кредитування частіше за все зазначається, що кредит надається на споживчі потреби, а не на здійснення підприємницької діяльності. Також суб’єкти господарювання залучають кредити для здійснення своєї господарської діяльності в іноземній валюті, що суперечить умовам конкурсу. Крім цього, має негативний вплив на розвиток підприємництва й фінансова криза.

За рахунок коштів Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки проводилась зйомка серії тематичних програм для приватних підприємців міста «Знай свої права». Телепередачі спрямовані на обговорення податкового, бухгалтерського та юридичного характеру із залученням фахівців та проводяться головою Охтирської профспілки працівників кооперації та інших форм підприємництва – Васюхно Л.В. З червня- листопада 2009 року проведено 4 телепередачі.

Створено фільм про роботу міської організації роботодавців «Діалог» з підтримки малого підприємництва в місті.

В рамках VI Міжнародної універсальної виставки міжрегіональної та

зовнішньоекономічної співпраці «Слобожанський міст-2009», що організована Сумською торгово-промисловою палатою та Сумською облдержадміністрацією, відбулися зустрічі на рівні адміністрацій і ділових кіл України, зарубіжних країн. В даному заході активно брали участь суб’єкти підприємницької діяльності. Ними були представлені такі вироби, як продукт для ландшафтного дизайну та декоративного садівництва, вишиванки, художня ковка та металопрокат, бісероплетіння, сувенірна продукція. Дані вироби цікаві для представлення національних традицій та культури, а також сприяння розвитку туризму.

· Ресурсне та інформаційне забезпечення та подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва

Здійснюється робота з інвентаризації вільних приміщень, незадіяних виробничих площ, а також земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону. Інформація про відомості щодо вільних виробничих площ та земельних ділянок щокварталу поновлюється та розміщується на офіційному сайті Охтирської міської ради та надається для розповсюдження серед суб’єктів господарювання у відділ реєстраційно-дозвільних процедур Охтирської міської ради. Станом на 01.11.2009 року суб’єктам малого підприємництва пропонується в оренду 7 вільних площ торговельного призначення загальною площею 0,1009 га та 9 об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Охтирка, які підлягають приватизації, загальною площею 1089,2 кв. м, а також 7 земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності площею 0,6 га.

Видача дозвільних документів проводиться за принципом організаційної єдності. Підписано Меморандум про співпрацю з дозвільними органами міста. Суб’єкти господарювання мають можливість отримати вичерпну інформацію щодо процедури оформлення отримання документів дозвільного характеру, строки видачі.

Станом на 01.12.2009 року до відділу реєстраційно-дозвільних процедур Охтирської міської ради за консультаціями звернулося 208 осіб, письмово подали заяви 176 осіб, відпрацьовано 169 документів дозвільного характеру, 7 особам відмовлено у видачі документа дозвільного характеру.

Станом на 01.12.2009 рік у м. Охтирка функціонують 21 філія комерційних банків, товарна біржа, три філії страхових компаній (Охтирське міське відділення НАСК «Оранта», САТЗТ «Ворскла», ЗАТ Страхова компанія «Еталон»), 3 кредитні спілки (кредитна спілка «Довіра», кредитна спілка «Народний кредит», кредитна спілка «Акорд»), чотири громадських організацій підприємців (Охтирська профспілка працівників кооперації та інших форм підприємництва, громадська організація спілки підприємців Охтирщини «Координатор», міська організація роботодавців «Діалог», Охтирська Асоціація приватних перевізників пасажирів та вантажів «Сигнал»). У III кварталі 2009 року розпочав свою діяльність Охтирський міський благодійний фонд підтримки підприємництва.

В приміщенні управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради працює інформаційно-консультаційний центр, який обладнаний, має комп’ютерну техніку, пресу, проведено мережу Інтернет, телефонну лінію (тел. 6-30-66).

У 2009 році здійснювалась робота щодо функціонування веб-сайту з питань економіки та малого підприємництва міста. Зміст цього сайту передбачає інформаційну допомогу суб’єктам господарювання, а також відео спілкування в режимі «online» під час проведення нарад, семінарів тощо.

Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності щоденно з 8.00-17.00 год. (п’ятниця з 8.00-16.00 год.), крім суботи та неділі, працює телефонна „гаряча лінія” з питань підприємництва (тел. 4-15-16).

З метою дієвого реагування на події, які відбуваються у сфері підприємництва, забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання, реалізації державної регуляторної політики, створення правових, економічних, організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн, з 2000 року в місті функціонує координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Охтирської міської ради.

До складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва увійшло 20 осіб, з яких 12 осіб – представники громадських організацій підприємців та суб’єкти малого підприємництва, 8 осіб - представники органів місцевого самоврядування та інших установ та організацій міста.

Засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва проводяться щокварталу або додатково, відповідно до затвердженого плану роботи. За звітний період проведено 6 засідань координаційної ради, на яких розглянуто 24 питання.

З метою ефективного впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року №518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» та розпорядження голови облдержадміністрації від 02.07.2009 року №362 «Про утворення місцевих галузевих рад підприємців в області» в місті створено 2 місцеві ради підприємців. Надійшли звернення суб’єктів підприємницької діяльності щодо створення в місті місцевої галузевої ради підприємців з питань транспорту та місцевої галузевої ради підприємців з питань реклами та комунікації. Місцем проведення організаційних зборів підприємців, а в подальшому засідань місцевої ради підприємців, визначено приміщення інформаційно - консультаційного центру (вул. Петровського,3). З моменту створення місцевих рад проведено 1 засідання місцевої галузевої ради підприємців з питань транспорту.

З метою підвищення конкурентноспроможності серед суб’єктів господарювання та виготовленої ними продукції, (товарів, робіт, послуг), обміну досвідом та пошуку ділових партнерів вони залучаються до участі в ярмарках, виставках, семінарах, конкурсах.

З початку року в місті проведено 8 ярмарків за участю місцевих підприємств торгівлі, ресторанного господарства, товаровиробників.

Стало традицією щороку відзначати кращих підприємців міста, тому 18.07.2009 року відбувся міський конкурс на звання «Кращий підприємець міста 2009 року». Конкурс проводився за 11 номінаціями відповідно до розпорядження міського голови від 01.06.2009 року №71-р „Про проведення міського конкурсу на звання „Кращий підприємець міста 2009 року”.

За результатами конкурсу визначено переможцями 21 суб'єкта підприємницької діяльності.

Спільно з міською організацію роботодавців «Діалог» було організовано виставку – продаж, яка відбулась під час проведення урочистих заходів з нагоди «Дня підприємця». Жителі міста та гості мали змогу побачити різноманітність товарів місцевих товаровиробників сфери торгівлі та обслуговування.

У 2009 році за активну діяльність та підтримку малого підприємництва нагороджено грамотою Держкомпідприємництва України Сілантьєва Т.Б. – голову міської організації роботодавців «Діалог».

· Підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва

Охтирським міськрайонним центром зайнятості залучається до роботи у сфері підприємницької діяльності незайняте населення, в тому числі жінки, молодь, жителі сільської місцевості.

Протягом 2009 року проведено 553 семінари, з них 2 семінари з питань розвитку підприємницької діяльності, в яких брали участь 11 осіб, 23 семінари для молоді – 258 осіб.

Аналізуючи виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки, можна відмітити - всі заходи практично виконані. Але існують і проблеми, що стримують розвиток малого підприємництва міста. Наприклад,

- недостатня кількість офісних та виробничих приміщень, високий рівень орендної плати;

- недосконалість ринку консультаційно-правових послуг;

- недостатній рівень професійно-освітньої підготовки кадрів для підприємництва;

- низький рівень міжнародного співробітництва.

Також існують причини, які потребують вирішення на державному рівні. Вдосконалення податкового законодавства, розвиток фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва, спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру, модернізація економіки та розширення можливостей міжнародного співробітництва.

Начальник управління економіки та інвестиційної політики                                  Т.В. Кравченко

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 21.01.2019 по 27.01.2019

Детальніше...
 
За пропозицією голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та ігвестицій засідання комісії перенесено на 14.00 год. 23.01.2019 
 
25 січня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету
Детальніше...
 

23 січня 2019 о 15.00 в приміщенні районного будинку культури відділом молоді та спорту організовано міський конкурс КВН на "Кубок міського голови".

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до яскравого дійства від майстрів шкільного дотепного гумору, влучного слова та гарного настрою.

 
22 січня о 14.30 у сквері біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться маніфестація "Шлях до соборності", присвячена Дню Соборності України 
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради 3 14.01.2019 по 19.01.2019
 
Детальніше...