.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Торгівля arrow Роз"яснення постанови КМУ "Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби ...
Роз"яснення постанови КМУ "Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби ...
18.06.09

До відома суб’єктів господарювання!

У зв’язку із численними зверненнями суб’єктів господарювання та облдержадміністрацій стосовно надання роз’яснення застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" Мінекономіки, в межах повноважень, надає наступні роз’яснення.

Щодо чинності нормативно-правової бази в частині державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

З метою стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення".

Вищезазначена постанова зупинена з 5 грудня 2008 р. у зв'язку з набранням чинності Указу Президента України від 03.12.2008 № 1139/2008 "Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 827 і № 837, від 17 жовтня 2008 р. № 955 та від 19 листопада 2008 р. № 1022".

Проте ухвалою Конституційного Суду України від 11.02.2009 № 4-у/2009 дію постанов Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" та від 19.11.2008 № 1022 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955" відновлено з 11.02.2009.

Водночас з метою доопрацювання вищезазначеної постанови з урахуванням пропозицій суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку лікарських засобів, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", яка набрала чинності 15.04.2009 з моменту опублікування її в офіційному виданні-газеті "Урядовий кур'єр".

Отже, до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 (15.04.2009) діяла постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2008 № 955.

Щодо відповідності цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" затверджується Національний перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення, Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання та внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955.

Національний перелік передбачає 215 міжнародних непатентованих або загальноприйнятих назв діючої речовини (речовин), які підлягають державному регулюванню.

Організаційно-господарські зобов'язання суб'єктів можуть виникати з договору. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну (з урахуванням чи без урахування знижок), строк дії договору.

Ціна є істотною умовою господарського договору і зазначається в договорі у гривнях. Тому, на момент укладення договору, суб’єкти господарювання володіють повною інформацією про те, яку знижку їм буде надано в майбутньому.

Оптово-відпускна ціна є фактичною ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром. З метою недопущення порушення державної дисципліни цін, уникнення непорозумінь з контролюючими органами і забезпечення прозорості ціноутворення по всьому технологічному ланцюгу від виробника (імпортера) до кінцевого реалізатора кожен суб'єкт господарювання, який приймає участь у реалізації лікарських засобів повинен зазначати у первинних документах фактичну ціну продажу товару за якою проводяться розрахунки : оптово-відпускну ціну виробника або імпортера
(з урахуванням наданих знижок), закупівельну або роздрібну ціну одиниці товару.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про ціни і ціноутворення" передбачена відповідальність у вигляді економічних (штрафних) санкцій.

Посадові особи органів державного контролю за цінами при проведенні перевірок з питань додержання державної дисципліни цін наділені повноваженнями встановлювати відповідність цін, зазначених у первинних документах фактичним цінам виробників.

Щодо встановлення митної вартості

Термін "митна вартість або митна ціна" у вищезазначеному Порядку не застосовується.

Кабінетом Міністрів України видано постанови від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження" та від 09.04.2008 № 339 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів".

Згідно з пунктом 3 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження митна вартість товарів та метод її визначення декларуються під час митного оформлення таких товарів шляхом подання декларації митної вартості.

Пунктом 4 вищезазначеного Порядку визначено, що декларація митної вартості подається в усіх випадках митного оформлення товарів, крім переміщення через митний кордон України партії товарів, митна вартість якої не перевищує еквівалент 5 тис. євро тощо. Проте, абзацом восьмим цього пункту встановлено, що у зазначених випадках декларант може подавати декларацію митної вартості за власним бажанням.

Разом з тим, відповідно до статті 249 Митного кодексу України, митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків зборів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої особи за умови надання підтверджуючих документів.

Згідно з статтею 259 Митного кодексу України, митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень цього Кодексу.

При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються інші витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема:

- витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

- витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов’язані з їх транспортуванням або аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України.

Щодо середнього курсу гривні, встановленого на міжбанківському валютному ринку України по відношенню до іноземної валюти

Відповідно до пп.1 п.5 Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, формування цін на товар здійснюється суб'єктом господарювання за встановленими алгоритмами та з урахуванням одного із показників - середній курс гривні, встановлений на міжбанківському валютному ринку України на дату реалізації товару, до іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля товару.

Національний банк України відповідно до Закону України "Про Національний банк України" є особливим центральним органом державного управління, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці та, як уповноважений орган держави встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют і оприлюднює його.

На сайті Національного банку оприлюднюється інформація стосовно середньозваженого курсу гривні на міжбанківському валютному ринку України по відношенню до долара США.

Для забезпечення виконання вимог пункту 5 Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо якого запроваджено державне регулювання Мінекономіки звернулося до Національного банку з проханням щодо публікації на сайті НБУ середнього курсу гривні, встановленого на міжбанківському валютному ринку України, по відношенню до інших валют. До вирішення питання, зазначену інформацію можливо отримати в системі Інтернет на сайтах: http://finance.ua; http :// bin . com . ua ; http://currency.in.ua; http://ufs.com.ua.

Середній курс гривні на міжбанківському валютному ринку встановлюється за підсумками діяльності роботи міжбанківського валютного ринку наприкінці робочого дня. У зв’язку з цим, при формуванні цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення потрібно використовувати дані щодо середнього курсу гривні на міжбанківському валютному ринку останнього робочого дня, що передував дню реалізації товару. Курс гривні до іноземних валют, установлений в останній робочий день тижня або в передсвятковий день, починає діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший післясвятковий робочий день. При цьому банком встановлюється як курс купівлі валюти, так і курс продажу. При купівлі суб’єктами господарювання валюти в банках, використовується середній курс продажу банків.

Щодо застосування Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та встановлення надбавок

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03. 2009 № 333 внесено зміни, до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955, якою, зокрема, встановлено:

на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни;

на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни.

Основою для закупівлі закладами й установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів є Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за бюджетні кошти.

Відповідно до пункту 2 і 3 Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання г ранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб'єктами господарювання операцій з реалізації товару.

Гранична торговельна (роздрібна) надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб'єктом господарювання при реалізації товару через аптечну мережу.

Гранична постачальницько-збутова та гранична торговельна (роздрібна) надбавки є незалежними та використовуються при формуванні різних цін, а саме: закупівельної та роздрібної відповідно.

У разі, коли на фармацевтичному ринку України працює суб'єкт господарювання, що здійснює одночасно як оптову, так і роздрібну торгівлю лікарськими засобами і виробами медичного призначення, має відповідно ліцензії на здійснення оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і виробами медичного призначення, несе фінансові витрати на зберігання товару, утримання штату працівників, доставку та інші витрати, що пов'язані з відповідною діяльністю, веде окремий бухгалтерський облік за видами оптової та роздрібної діяльності, то здійснюються нарахування як постачальницько-збутових надбавок (для визначення закупівельної ціни), так і торговельних (роздрібних) надбавок (для визначення роздрібної ціни) в межах їх граничних рівнів.

Щодо встановлення рівня надбавок на лікарські засоби, які відпускаються аптечною мережею пільговим категоріям населення за рецептами

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок загальних асигнувань, що передбачаються відповідними бюджетами на охорону здоров'я.

Отже, придбання закладами охорони здоров'я лікарських засобів за бюджетні кошти включає і оплату ними лікарських засобів, відпущених аптечною мережею пільговим категоріям населення за рецептами, виданими цими закладами.

Оскільки вартість реалізованих населенню ліків за пільговими і безоплатними рецептами оплачується державними та комунальними закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти, тобто фактично придбання ліків здійснюється не населенням, а державними та комунальними медичними закладами, при формуванні цін на лікарські засоби аптечними установами необхідно використовувати граничну торговельну (роздрібну) надбавку не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни.

Заступник Міністра економіки України В. М. Пантелеєнко

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік