.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Торгівля arrow Розпорядження голови ОДА "Про затвердження заходів з мінімізації впливу...
Розпорядження голови ОДА "Про затвердження заходів з мінімізації впливу...
05.02.09

До відома суб'єктів підприємницької діяльності!

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради надає для використання в роботі розпорядження голови ОДА « Про затвердження заходів з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку Сумської області та створення робочої групи з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні» від 25.11.2008р. № 795.

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 25.11.2008 № 795

м. Суми

Про затвердження заходів з мінімізації впливу негативних

наслідків світової фінансової кризи на економіку Сумської

області та створення робочої групи з питань стабілізації

економічної ситуації в регіоні

Відповідно до вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року "Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України", з метою забезпечення роботи з мінімізації негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на економіку Сумської області:

1. Утворити робочу групу з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні (далі – робоча група) згідно з додатком 2.

3. Затвердити заходи з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку Сумської області (далі – заходи) згідно з додатком 3.

4. Виконавцям заходів надавати робочій групі щомісяця до 10 числа інформацію про проведену роботу по їх реалізації.

5. Членам робочої групи проводити щомісяця до 20 числа відповідну роботу з аналізу ефективності реалізації заходів та інформувати з зазначеного питання т.в.о. голови обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Цупра О.М.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної

державної адміністрації М.І. Лаврик


Додаток 1

до розпорядження голови

обласної державної

адміністрації

від 25.11.2008 № 795

СКЛАД

робочої групи з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні

Цупро
Олександр Миколайович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи

Сітак
Олександр Михайлович

-

начальник головного управління економіки обласної державної адміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Андрієнко
Микола Павлович

-

виконавчий директор обласної організації роботодавців "Сумський регіон" (за згодою)

Гусєв
Микола Євгенович

-

голова державної податкової адміністрації в області (за згодою)

Єсепчук
Валентина Василівна

-

голова обласної ради профспілок (за згодою)

Івченко
Володимир Миколайович

-

начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Косодій
Тетяна Володимирівна

-

начальник територіальної державної інспекції праці в області – головний державний інспектор праці

Крестенков
Сергій Георгійович

-

начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Підлісний
Володимир Ілліч

-

директор обласного центру зайнятості (за згодою)

Радченко
Ольга Миколаївна

-

начальник управління Національного банку України в області (за згодою)

Цвинтарна
Валентина Олександрівна

-

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Шаповал
Валентина Михайлівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації

О.М. Андронов

Додаток 2

до розпорядження голови

обласної державної

адміністрації

від 25.11.2008 № 795

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні

1. Робоча група з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні (далі – робоча група) є колегіальним дорадчим органом, утвореним головою обласної державної адміністрації для координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо проведення роботи з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку області .

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основним завданням робочої групи є здійснення в межах повноважень, наданих З аконом України "Про місцеві державні адміністрації", координації виконання затверджених заходів з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку Сумської області, а також проведення аналізу економічної ситуації в області.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

має право залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції;

має право одержувати статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності щодо соціально-економічного розвитку області;

проводить моніторинг, аналіз ситуації, надає висновки щодо впливу світової фінансової кризи на економіку області ;

готує пропозиції щодо реагування на можливі негативні тенденції розвитку економіки регіону;

за результатами проведеної роботи інформує голову обласної державної адміністрації, вносить йому пропозиції щодо вжиття заходів з мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку області .

5. Діяльність робочої групи здійснюється на громадських засадах у формі засідань.

6. Засідання робочої групи проводяться в разі потреби за рішенням голови робочої групи.

7. Робочу групу очолює заступник голови обласної державної адміністрації.

8. До складу робочої групи входять керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, представники організацій роботодавців області та профспілок (за згодою).

9. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

10. Рішення робочої групи оформляються у вигляді протоколів засідань робочої групи.

Заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації О.М. Андронов

Додаток 3

до розпорядження голови

обласної державної

адміністрації

від 25.11.2008 № 795

Заходи

з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку Сумської області

 

 

 

1.

Прискорити завершення процедури санації ДНВП "Фото-маш" (місто Шостка), державного підприємства заводу "Штурм" (Буринський район),
ВАТ "Середино-Будський завод металургійного обладнання" (Середино-Будський район) та державного підприємства "Будильський експериментальний завод" (Лебединський район)

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, обласний сектор з питань банкрутства Мінекономіки України

2.

Провести інвентаризацію інвестиційних проектів, що реалізуються в області, визначити причини, що призводять до зволікання з їх реалізацією, та направити відповідні звернення до центральних органів виконавчої влади для вжиття заходів.

Забезпечити адміністративний супровід вказаних проектів шляхом створення відповідних робочих груп

До 10 грудня 2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

3.

Визначити в області ряд великих інфраструктурних проектів, опрацювати питання щодо їх реалізації з іноземними фінансовими корпораціями, забезпечити адміністративний супровід таких проектів.

Направити відповідні пропозиції до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства економіки України

До 5 грудня 2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

4.

Розробити і затвердити заходи по розширенню внутрішньо-регіонального ринку споживання промислової продукції місцевого виробництва

До 1 грудня

2008 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

5.

Провести робочу нараду щодо цінової ситуації на бензин та дизпаливо за участю керівників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку нафтопродуктів області

До 5 грудня 2008 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації

6.

У період тимчасового зниження темпів виробництва, товарообігу спрямовувати зусилля на впровадження суб’єктами господарювання заходів з енергозбереження

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

7.

Підготувати звернення до Національного банку України з пропозиціями щодо здійснення банківськими установами області пролонгації кредитних договорів, отриманих суб’єктами господарювання (зокрема, сільгоспвиробниками та будівельними організаціями) на попередніх умовах із забезпеченням збереження відсоткових ставок

До
27 листопада

2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління Національного банку України в області

8.

Розглянути питання щодо можливості передачі в концесію об’єктів житлово-комунального господарства області (у тому числі теплових мереж) для здійснення їх реконструкції під відповідні гарантії держави та можливих концесіонерів

До 5 грудня 2008 року

Органи місцевого самоврядування, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства, головне управління економіки облдержадміністрації

9.

Активізувати процедуру впровадження інвестиційних проектів по видобутку корисних копалин на території Путивльського, Глухівського, Середино-Будського та Охтирського районів. Розглянути можливість використання родовищ на підставі договорів про спільну діяльність між сільськими (селищними) радами та суб’єктами підприємництва

2008-2009 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації

10.

Розглянути можливість реалізації на базі Шосткинського агролісгоспу пілотного проекту з виготовлення паливних брикетів з відходів деревини за рахунок коштів ОКП "Сумиоблагроліс" та обласного бюджету.

Розпочати процес переведення систем теплопостачання закладів бюджетної сфери на вказані альтернативні види палива

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації,

ОКП "Сумиоблагроліс"

11.

Забезпечити стовідсотково потребу місцевих товаровиробників у необробленій деревині відповідно до укладених угод про співпрацю

Постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації, обласне управління лісового та мисливського господарства,
ОКП "Сумиоблагроліс"

12.

Забезпечити збільшення частки поглибленої переробки деревини, у тому числі за рахунок нарощування обсягів та розширення асортименту товарів народного споживання з подальшою реалізацією на регіональному споживчому ринку

Грудень
2008 року-2009 рік

Обласне управління лісового та мисливського господарства,
ОКП "Сумиоблагроліс", головне управління економіки облдержадміністрації (координація)

13.

Здійснити аналіз залишків готової продукції на складах суб’єктів господарювання області та внести пропозиції щодо її реалізації на внутрішньому ринку

До 5 грудня 2008 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

14.

Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України про внесення змін до законодавства, згідно з якими не буде здійснюватися нарахування податку на прибуток на продукцію, яка ще перебуває на складах товаровиробника і
не є реалізованою

До
27 листопада

2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, державна податкова адміністрація в області

15.

Ініціювати перед Міністерством аграрної політики України питання збільшення обсягів закупівлі зерна через регіональне представництво Аграрного фонду області, залучення до нього додаткових фінансових ресурсів, проведення своєчасного та повного розрахунку

До
27 листопада

2008 року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

16.

Рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг у регіональних товаровиробників

Листопад-грудень 2008 року – 2009 рік

Головні розпорядники бюджетних коштів

17.

Опрацювати можливість придбання інвесторами непрацюючих сільгоспприміщень (ферм, тваринницьких комплексів, овочесховищ тощо) з одночасною орендою відповідних земельних ділянок як джерела додаткових надходжень до місцевих бюджетів

До кінця
2008 року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

18.

Впровадити механізм кредитування переробними підприємствами молочнотоварних комплексів на придбання (лізинг) високотехнологічного обладнання, що підвищить якість сировини

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

19.

Підготувати до підписання угоду щодо обсягів поставок та оптово-відпускних цін на продукцію та план забезпечення у 2009 році місцевих сільгосппідприємств мінеральними добривами виробництва ВАТ "Сумихім-пром" під урожай 2009 року

До 10 грудня 2008 року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

20.

Активізувати проведення щотижневих ярмарків з продажу сільгосппродукції регіональних виробників на рівні районних центрів та міст обласного підпорядкування

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

21.

Переглянути та внести зміни до існуючих програм на 2009 рік з метою визначення обсягу, форм та умов підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу за рахунок бюджетних коштів

До 5 грудня 2008 року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

22.

Активізувати вільний продаж земельних ділянок на аукціонах для реалізації інвестиційних проектів

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління земельних ресурсів в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

23.

Інформувати про продукцію місцевих переробних підприємств торговельні заклади області та інших регіонів України

Постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Сумська торгово-промислова палата, райдержадміністрації, міськвиконкоми

24.

Організувати участь суб’єктів господарювання області в міжнародних виставкових заходах

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Сумська торгово-промислова палата, райдержадміністрації

25.

Організувати поширення інформації про продукцію регіональних товаровиробників через торгово-економічні місії представництв дипломатичних установ України за кордоном

До 15 грудня 2008 року,
надалі – щокварталу до 10 числа наступного за звітним періодом

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Сумська торгово-промислова палата, райдержадміністрації

26.

Розглянути питання про стандартизацію продукції місцевих товаровиробників відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі в секторі малого та середнього бізнесу, та переглянути вартість робіт зі стандартизації в бік зменшення

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, ДП "Сумистандарт-метрологія"

27.

Розробити пропозиції щодо збільшення, відновлення або започаткування виробництва аграрної продукції та продовольчих товарів, потреба в яких на регіональному споживчому ринку задовольняється виробниками та постачальниками з інших регіонів України або за рахунок імпорту

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації,райдержадміністрації

28.

Провести роботу з розширення мережі торговельних представництв місцевих виробників продовольчих товарів (магазинів, відділів у магазинах, кіосків на ринках). Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати їм вільні приміщення за пільговою орендною ставкою, пільги зі сплати місцевих податків, ринкового збору тощо

До 1 січня 2009 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

29.

При відкритті нових закладів торгівлі, насамперед великих форматів, з інших регіонів України укладати відповідні угоди, у яких обумовлювати обов’язкову наявність продуктів харчування місцевих виробників та контролювати виконання вказаних домовленостей

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

30.

Активізувати проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію товарів на території області.

Посилити контроль за якістю продукції, увезеної з-за меж області для реалізації в торговельній мережі регіону

Постійно

Обласне управління у справах захисту прав споживачів, обласна санітарно-епідеміологічна станція, головне управління ветеринарної медицини в області, державне підприємство "Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", державна податкова адміністрація в області, державна інспекція з контролю за цінами в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

31.

Опрацювати питання зі створення у складі головного управління економіки облдержадміністрації структурного підрозділу, на який покласти функцію контролю за проведенням державних закупівель бюджетними установами області

До 1 грудня 2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

32.

Забезпечити постійну участь у тендерах на постачання бюджетним закладам області продуктів харчування безпосередніх виробників аграрної продукції, продовольчих товарів міст і районів

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головні розпорядники бюджетних коштів, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

33.

Провести перевірку обґрунтованості та відповідності сучасним вимогам цін на продукти харчування та інші товарно-матеріальні цінності, придбання яких здійснюється на тендерній основі. У разі потреби внести зміни до відповідних договорів на їх закупівлю. Головному управлінню економіки облдержадміністрації взяти на контроль проведення цієї роботи

До 5 грудня 2008 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів

34.

Збільшити частку видатків бюджетів усіх рівнів інвестиційного спрямування, зокрема для фінансування об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області, здійснення благоустрою територій населених пунктів з використанням матеріалів місцевого виробництва

Грудень
2008 року-2009 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

35.

При здійсненні видатків бюджетів усіх рівнів на будівництво, капітальні ремонти та реконструкцію об’єктів у першу чергу проводити фінансування об’єктів із впровадженням енергозберігаючих заходів з урахуванням місцевих видів палива

Постійно

Головні розпорядники бюджетних коштів, райдержадміністрації, міськвиконкоми,
Фонд сприяння розвитку енергозберігаючих технологій

36.

Внести пропозиції Міністерству фінансів України та Міністерству праці та соціальної політики України щодо включення кандидатур від області до складу робочих груп з питань формування принципів Державного бюджету України на 2009 рік та скасування пільг окремим групам громадян

До
27 листопада 2008 року

Головне фінансове управління облдержадміністрації, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

37.

Проводити моніторинг повернення з Державного бюджету України платникам податку на додану вартість заявлених до відшкодування сум податку, що підтверджені перевірками.

У разі встановлення фактів безпідставного неповернення сум податку направляти звернення до Кабінету Міністрів України щодо відшкодування ПДВ

Постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації, державна податкова адміністрація в області

38.

Забезпечити жорсткий контроль за економією бюджетних коштів та спрямовувати їх виключно на першочергові видатки відповідно до вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.11.2008 № 755 "Про заходи із забезпечення режиму жорсткої економії бюджетних коштів"

Постійно

Управління Державного казначейства України в області, головні розпорядники бюджетних коштів

39.

Забезпечити в межах повноважень виконання планових обсягів доходів до державного та місцевих бюджетів, а також скорочення існуючої недоїмки не менше, ніж на 10% щомісяця

Постійно

Державна податкова адміністрація в області, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

40.

Розробити новий порядок кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, який би передбачав виключення еквіваленту вартості живої ваги худоби при здійсненні розрахунків за одержаними кредитами у 2009 році

До кінця
2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласне комунальне підприємство "Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості", райдержадміністрації

41.

Забезпечити повне освоєння коштів субвенцій з державного бюджету, цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у складі спеціального фонду обласного бюджету та інших коштів місцевих бюджетів, направлених на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

При потребі залучати місцеві субпідрядні організації до будівництва об’єктів, які фінансуються за рахунок цих коштів

Грудень

2008 року

Головні розпорядники бюджетних коштів

42.

Забезпечити проведення інвентаризації незавершених об’єктів житлового будівництва, визначити ступінь їх готовності та обсяг необхідних капітальних вкладень для добудови

До 10 грудня

2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

43.

Визначити будівельні підприємства, яким для завершення і введення в експлуатацію житлових будинків необхідне залучення кредитних ресурсів від банківських установ області, а також банківські установи, які для здійснення іпотечного кредитування потребують рефінансування Національного банку України. Відповідні пропозиції направити Міністерству регіонального розвитку та будівництва України

До 10 грудня 2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

44.

При формуванні переліків об’єктів капітальних вкладень на 2009 рік забезпечити спрямування бюджетних коштів на виготовлення проектної документації на об’єкти першочергової потреби.

Для об’єктів, ступінь готовності яких становить не нижче 70%, внести пропозиції по завершенню будівництва з визначенням джерел фінансування, у разі їх відсутності провести роботу з пошуку інвесторів

До кінця
2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації

45.

При формуванні планів капітальних вкладень на 2009 рік передбачати фінансування за рахунок бюджетних коштів виключно на завершення будівництва підвідних газопроводів

2009 рік

Райдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації

46.

Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо розроблення законопроекту та проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо дерегулювання господарської (підприємницької) діяльності

До 10 грудня 2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

47.

Збільшити програмні видатки обласного бюджету на надання суб’єктам малого підприємництва фінансової допомоги для реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними для області напрямками.

Запровадити механізм такої підтримки на рівні районів та міст обласного підпорядкування шляхом створення місцевих фондів підтримки підприємництва

2009 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації, комунальна установа "Сумський обласний фонд підтримки підприємництва", райдержадміністрації, міськвиконкоми

48.

Провести відстеження регуляторних актів та оновлення їх реєстрів у містах і районах області з метою оптимізації розмірів ставок податків (зборів) та інших платежів, послаблення регуляторного тиску, формування сприятливого підприємницького середовища

Грудень
2008 року-2009 рік

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

49.

Дозвільним органам оптимізувати процедуру видачі суб’єктам підприємницької діяльності дозвільних документів

Грудень
2008 року-2009 рік

Обласні дозвільні органи, райдержадміністрації

50.

Забезпечити залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах (зокрема, на об’єктах будівництва), перенавчання на робітничі та інші витребувані на регіональному ринку праці професії

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний центр зайнятості

51.

Забезпечити проведення співбесід з роботодавцями щодо недопущення скорочення працюючих та зниження продуктивного рівня зайнятості за участю представників органів виконавчої влади за поданими підприємствами (установами, організаціями) заявками про вивільнення працівників (унаслідок скорочення, реорганізації)

Постійно

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна організація роботодавців "Сумський регіон", обласна рада профспілок

52.

Проводити перевірки дотримання роботодавцями вимог законодавства щодо своєчасної та не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці найманим працівникам

Грудень 2008 року – 2009 рік

Територіальна державна інспекція праці в області, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

53.

Посилити контроль за додержанням вимог законодавства з праці, у тому числі на підприємствах, де спостерігається вивільнення працівників

Постійно

Територіальна державна інспекція праці в області

54.

Розробити план створення додаткових дотаційних робочих місць на підприємствах області для працевлаштування безробітних

До 20 грудня 2008 року

Обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

55.

При наданні одноразової допомоги безробітним на відкриття власної справи орієнтувати їх до подальшої діяльності на споживчому ринку області

Постійно

Обласний центр зайнятості, головне управління економіки облдержадміністрації

56.

Активізувати роботу з проведення

інформаційно-консультаційних заходів щодо розвитку підприємницької

діяльності на території області

Грудень 2008 року-2009 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації

57.

Забезпечити облік та прогнозування реальних обсягів витрат на виплату пенсій з урахуванням кількості вивільнених працівників, а також врахування додаткових витрат бюджетом Пенсійного фонду

До кінця
2008 року

Головне управління Пенсійного фонду в області

58.

Провести робочу нараду за участю місцевих товаровиробників і керівників підприємств оптової та роздрібної торгівлі з метою надання преференцій у реалізації продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку області

До 1 грудня

2008 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

59.

Забезпечити жорсткий контроль за непродуктивними видатками при проведенні фінансування цільових програм та проектів. Опрацювати питання щодо скорочення видатків адміністрування таких програм та проектів

Постійно

Головні розпорядники бюджетних коштів, головне управління економіки облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

60.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування визначити переліки об’єктів комунального майна з метою їх приватизації протягом 2009 року та подальшим спрямуванням одержаних коштів на реалізацію стратегічних для області інвестиційних проектів і розбудови інфраструктури регіону

До 20 грудня 2008 року

Управління комунального майна обласної ради, сільські, селищні ради, райдержадміністрації (координація і контроль), міськвиконкоми

61.

Привести розміри орендної плати за користування поверхневими водними об'єктами у відповідність з вимогами Тимчасового порядку надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об’єктами та гідроспорудами (майном), затвердженого рішенням обласної ради від 29.09.2006

Грудень
2008 року-2009 рік

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

62.

Провести розширену нараду за участю представників роботодавців, профспілок, органів виконавчої влади з метою обговорення заходів та спільних дій щодо зменшення негативного впливу світової фінансової кризи на економіку області

Перша декада грудня
2008 року

Робоча група з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні

63.

Запровадити спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами проведення робочою групою з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні нарад щодо зменшення негативних наслідків фінансової кризи на економіку області

Щодекади

Робоча група з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації О.М. Андронов

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.08.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік