.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Протокол засідання робочої групи з питань підготовки проекту бюджету міста на 2019 рік
Протокол засідання робочої групи з питань підготовки проекту бюджету міста на 2019 рік
05.10.18

Протокол

 

 

25.09.2018                                                 м. Охтирка                                              № 2    


 засідання робочої групи  з питань підготовки

проекту  бюджету міста на 2019 рік

                         

Головує:

Бондаренко Олена Костянтинівна – заступник міського голови

 

Присутні:

Заступник голови комісії – Шаркова Н.М., начальник управління фінансів та економіки

Секретар комісії – Акименко І.А., начальник бюджетного відділу управління фінансів та економіки

 

Члени робочої групи (за списком):

Акименко І.А., начальник бюджетного відділу управління фінансів та економіки;

Бобарикіна Л.П., начальник відділу культури і туризму;

Коваленко О.В., начальник відділу охорони здоров’я;

Малікіна О.І., начальник управління соціального захисту населення;

Тронь А.В., начальник відділу освіти;

Демиденко В.О., начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

 

Представники бюджетних установ:

Зінченко Н.В., Кулик В.Ю.

 

Порядок денний:

1. Про виконання протоколу засідання робочої групи з питань підготовки проекту бюджету міста  на 2019 рік від 28.08.2018 та рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 № 96  «Про підготовку проекту бюджету міста на 2019 рік».

2. Особливості формування бюджету міста на 2019 рік.

 

Вступне слово: заступник міського голови Бондаренко О.К.

Процес формування проекту  бюджету на 2019 рік вступив в активну стадію.

На даний час отримано інформацію про обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», схвалені постановою Кабінету Міністрів України 14 вересня 2018 року №741, та подані на розгляд Верховної Ради України (реєстр №9000 від 15.09.2018).

Листами Міністерства фінансів України від 19.09.2018 №05110-14-21/24422 та №05110-14-8/24531 доведені розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, методики їх визначення, організаційно – методологічні вимоги та інші показники щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік.

Обговорення пропозицій до програми економічного і соціального розвитку міста та до проекту  бюджету міста на 2019 рік пройшло  12 вересня поточного року. При обговоренні зазначено, що громадськість має можливість надати пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста через головних розпорядників бюджетних коштів.

Рішенням міської ради від 22.12.2016 №559-МР  затверджено Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Охтирки  (зі змінами внесеними згідно з рішенням Охтирської міської ради від 27.02.2018 № 1060-МР «Про внесення змін  до  Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) м. Охтирка».

 

 

 

По 1 питанню слухали Шаркову Н.М., начальника управління фінансів та економіки.

Головними розпорядникам бюджетних коштів по строку 05.09.2018 до управління фінансів та економіки надані розрахунки потреби бюджетних асигнувань загального фонду та спеціального фонду. На даний час управлінням фінансів та економіки аналізуються отримані від головних розпорядників розрахунки потреби коштів

Головні розпорядники бюджетних коштів надали до управління фінансів та економіки Охтирської міської ради попередні розрахунки прогнозу власних надходжень бюджетних установ на 2019 рік за доходами та видатками. Розрахунки складені на підставі вартості та кількості платних послуг відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». При плануванні доходної частини спеціального фонду враховано фактичне надходження коштів бюджетних установ за 8 місяців 2018 року - 8 244,7 тис.грн. при річному плані – 11 029,4 тис.грн. (74,8% виконання).   Прогнозна сума надходжень на наступний рік – 12 738,5 тис.грн., збільшення на 15,5% до затвердженого обсягу на поточний рік.

Напрями використання власних надходжень заплановано у відповідності до п. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України.

До спеціального фонду бюджетних установ міста надходять кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (ККДБ 25010000), в т.ч. плата за оренду майна бюджетних установ (ККДБ 25010300) та кошти від реалізації в установленому порядку майна (ККДБ 25010400).

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (ККБД 25010100).

Із прогнозного обсягу по даному коду доходів – 12 270,8 тис.грн. найбільшу суму займає батьківська плата за харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл та дітей в дошкільних начальних закладах на суму 8 297,7 тис.грн. (67,6% доходів по ККДБ 25010100). Платні послуги надаватимуть КЗ «Охтирська ЦРЛ» - 1 781,7тис.грн., КЗ «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» - 1 380,5 тис.грн., школи естетичного виховання – 627,7 тис.грн., КЗ «Охтирський МЦКіД» - 128,7 тис.грн., КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення» - 37,2 тис.грн та КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей» -17,3 тис.грн.

Кошти   заплановано направити на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, з них на продукти харчування –8 297,7 тис.грн., на  заробітну плату – 3 312,9 тис.грн., оплату комунальних послуг –128,8 тис.грн., медикаменти – 322, 8 тис.грн., придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 91,3 тис.грн., оплата інших послуг, крім комунальних – 68,7 тис.грн. , інші поточні видатки – 48,6 тис.грн.

Плату за оренду майна бюджетні установи передбачають отримати на суму 465,8 тис.грн. та використати на оплату інших послуг, крім комунальних – 199,1 тис.грн., придбання матеріалів – 97,3 тис.грн., оплату комунальних послуг – 83,4 тис.грн., сплату податку на землю  та ПДВ – 57,7 тис.грн., придбання предметів довгострокового користування – 14,4 тис.грн.,  медикаменти –13,9 тис.грн.

Надходження від реалізації майна на суму 2,0 тис.грн.  планується направити на поточні витрати, які необхідні для належного функціонування установ.

Бюджетним регламентом встановлено  до 15 вересня розробити форми бюджетних запитів та Інструкцію щодо їх заповнення. Управлінням фінансів та економіки наказом від 14.09.2018    № 76-ОД затверджена Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки (з застосуванням програмно-цільового методу) та доведена до головних розпорядників.

Головні розпорядники бюджетних коштів продовжують опрацьовувати розрахунки потреби бюджетних асигнувань по спеціальному фонду (бюджету розвитку), також проводять аналіз діючих міських програм на 2019 рік та проектів оновлених програм. На даний час управлінням фінансів та економіки аналізуються отримані від головних розпорядників розрахунки потреби коштів та пропозицій змін та уточнень до міських програм на 2019 рік.

За обрахунками прогнозний  обсяг доходів у 2019 році  складе  173,9 млн.грн., а  потреба в коштах на здійснення видатків 298,4 млн.грн., в тому числі видатки:

-          загального фонду -  182,8 млн.грн.,

-          спеціального фонду – 115,6 млн.грн.

 

По 2 питанню слухали Шаркову Н.М., начальника управління фінансів та економіки

 

За результатами схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України 14 вересня 2018 року  проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від Міністерства  фінансів України отримано листи від 19.09.2018 № 05110-14-21/24422 та №05110-14-8/24531 щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік.

В  наступному році не буде здійснюватися вилучення коштів з міського бюджету до державного бюджету тобто реверсна дотація відсутня, в 2018 році обсяг реверсної дотації складає – 966,9 тис. грн. Базова дотація також відсутня – її отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності менше 0,9.

         Обсяг освітньої субвенції на 2019 рік визначено на основі формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя і складає 57 084,1 тис. грн., що більше за обсяг поточного року на 11 214,7тис.грн, або 24,4%, план 2018 року – 45 869,4 тис. грн.

Як і у 2018 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Обсяг медичної субвенції на 2019 рік затверджений у сумі  – 35 542,5 тис. грн., який враховує видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню, що більше обсягу поточного року на 10,7%.  ( 2018рік - 32 117,1 тис. грн.)

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги. У зв’язку з реформуванням медичної галузі, а саме створення комунального некомерційного підприємства ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» видатки на надання первинної медичної допомоги будуть фінансуватися через Національну службу здоров’я України (договір від 15.08.2018р.).

Як і в поточному році, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я здійснюватимуться за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.

Обсяг субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення на сьогоднішній день не доведений до міських бюджетів, але слід зазначити, що згідно «Пояснювальної записки до проекту Державного бюджету України на 2019 рік в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів» в наступному році очікується зменшення витрат на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у порівнянні з поточним роком. Загальний обсяг видатків на цю мету визначено в умовах поточного року з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми.

 

 

Вирішили:

1.                  Управлінню фінансів та економіки:

-  провести з головними розпорядниками (розпорядниками нижчого рівня) заслуховування щодо обгрунтування потреби в бюджетних асигнуваннях, доцільності включення її до проекту кошторисів на 2019 рік згідно графіку:

- 16.10.2018 – виконавчий комітет, управління фінансів та економіки; відділ культури (розпорядники нижчого рівня);

- 18.10.2018 – відділ освіти; управління соціального захисту населення (розпорядники нижчого рівня); відділ охорони здоров’я (розпорядники нижчого рівня);

- 19.10.2018 – управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

2.                  Головним розпорядникам:

- до 02 жовтня розмістити на офіційному сайті міської ради проекти рішень міських програм, термін дії яких закінчується в 2018 році, та проекти про внесення змін в діючі програми в частині обсягу фінансування заходів.

-  в термін до 08 жовтня 2018 року надати до управління фінансів та економіки бюджетні запити з детальними розрахунками та пояснювальною запискою.

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік
 
Управління соціального захисту населення Охтирської міської  ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору прийняття рішень відділу соціальних виплат

Детальніше...