.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Протокол обговорення пропозицій
Протокол обговорення пропозицій
26.09.18
Протокол обговорення пропозицій до програми економічного і соціального розвитку міста та  до проекту бюджету міста на 2019 рік 12.09.2018  
Протокол
обговорення пропозицій до програми
 економічного і соціального
 розвитку міста та  до проекту
 бюджету міста на 2019 рік
12.09.2018          м. Охтирка          15-00
 
Головує: 
Бондаренко Олена Костянтинівна – заступник міського голови

Присутні: 
Акименко І.А.- начальник бюджетного відділу управління фінансів та економіки Охтирської міської ради;
Бондаренко С.І.. - депутат міської ради;
Морозова Т.В. - начальник відділу прогнозування доходів, фінансів виробничої сфери, фінансового контролю та аудиту управління фінансів та економіки Охтирської міської ради;
Радченко Т.Г.- голова Громадської ради при виконавчому комітеті Охтирської міської ради;
Слізченко  О.М. - депутат міської ради;
Шаркова Н.М. – начальник управління фінансів та економіки Охтирської міської ради;
Шевченко Т.П. -  головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів та економіки Охтирської міської  ради, секретар громадських слухань та обговорення.
Представники відділів та управлінь Охтирської міської ради – головні розпорядники коштів – Тронь А.В., Коваленко О.В., Зінченко Н.В., Бобарикіна Л.П., Конвісар Л.В.
Представники громадськості запрошені до участі в  обговоренні пропозицій до програми
 економічного і соціального розвитку міста та  до проекту бюджету міста на 2019 рік.

Порядок денний:
1. Інформація щодо програми економічного і соціального розвитку міста.
2. Про формування  міського бюджету на 2019 рік. 

Вступне слово: Бондаренко О.К.- заступник міського голови.
Обговорення пропозицій до проекту програми економічного і соціального розвитку міста та до проекту бюджету міста на 2019 рік проводяться на виконання Бюджетного регламенту Охтирської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29.09.2015 № 1551-МР.  
Процес формування бюджету міста на наступний рік розпочато з прийняття рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 № 96 «Про підготовку проекту бюджету міста на 2019 рік». Рішенням виконкому  утворено робочу групу, до складу якої входять головні розпорядники бюджетних коштів, голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку на інвестицій. Завданнями робочої групи є формування дохідної та видаткової частини бюджету міста на наступний рік та 2020-2021 роки.
Схвалити проект бюджету міста на 2019 рік виконавчим комітетом та затвердити його міською радою необхідно до 25 грудня поточного року, як передбачено ст. 77 Бюджетного кодексу України. 
Перше засідання робочої групи відбулося 28 серпня поточного року, наступні заплановано на останній вівторок місяця о 15 годині в приміщенні виконавчого комітету. Графік проведення засідань робочої групи розміщено 26.07.2018 на сайті міської ради в розділі «Економіка» - Бюджет». Інформація про засідання робочої групи розміщена  на сайті міської ради і надалі буде висвітлюватися в зазначеному розділі. 
Про проведення  обговорень громадськості міста повідомлено по проводовому радіо в чотирьох програмах: 5, 6, 7 та 11 вересня 2018 року та на офіційному сайті Охтирської міської ради – 3 вересня 2018 року.

По 1 питанню слухали Шаркову Н.М. 
Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку    м. Охтирка на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017  №1000-МР,  знаходиться на постійному контролі. 
Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради проводить  моніторинг стану виконання заходів Програми.
Відповідальні виконавці щотижня на апаратних нарадах при міському голові звітують про стан виконання заходів Програми.
Громадськість міста мала змогу знайомитись з інформацією про виконання бюджету:
- на офіційному сайті міської ради (щомісячно розміщується інформація);
- по проводовому радіо – про виконання за 2017 рік;
- безпосередньо в залі виконкому 15 березня 2018 року при проведенні публічного представленні головними розпорядниками інформації про виконання бюджету міста за 2017 рік.

Виконання бюджету за останній звітний період - 8 місяців поточного року по доходах становить 368319,8 тис.грн., 68,5% річного плану та 97,3% плану звітного періоду. Власних доходів загального фонду надійшло 107814,6 тис.грн., план звітного періоду виконано на 98,1%, недоотримано 2076,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 11470,3 тис.грн., або на 11,9%. За підсумками перевиконання бюджету за 1 півріччя 2018 року в серпні місяці збільшено доходну та видаткову частину міського бюджету на 4021,0 тис.грн. 

Виконання бюджету по видатках за 8 місяців 2018 року становить 383 051,5 тис. грн. (67,8%), з них по загальному фонду – 351 691,9 тис. грн. (68,7%), по спеціальному фонду –  31 359,6 тис. грн. (59,8%).
Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу,  з них видатки на соціальний захист населення – 53,5%, на освіту – 23,7%, на охорону здоров’я – 14,9%. 

Бюджет міста в  2018 році сформований із застосуванням програмно-цільового методу. У бюджеті міста здійснюється фінансування 43 міських програм та громадського бюджету. Найбільш цікаві видатки для громадян видатки бюджету розвитку.
Станом на 01.09.2018 фактично профінансовані видатки  бюджету розвитку у сумі 23291,6 тис.грн. із затверджених (з урахуванням змін і доповнень) 40708,2 тис.грн. (перелік капітальних видатків в розрізі головних розпорядників додається). 

Головні розпорядники бюджетних коштів продовжують опрацьовувати розрахунки потреби бюджетних асигнувань по спеціального фонду (бюджету розвитку), також проводять аналіз діючих міських програм на 2019 рік. На даний час управлінням фінансів та економіки аналізуються отримані від головних розпорядників розрахунки потреби коштів та пропозицій змін та уточнень до міських програм на 2019 рік.
За обрахунками прогнозний  обсяг доходів у 2019 році  складе  173,9 млн.грн., а  потреба в коштах на здійснення видатків 298,4 млн.грн., в тому числі видатки загального фонду -  182,8 млн.грн., спеціального фонду – 115,6 млн.грн.

По 2 питанню слухали Шаркову Н.М. 
Основними документами, що покладені в основу формування показників бюджету на 2019 рік, є:
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки»,
- постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки»,
- лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік».
         Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки,  схвалені постановою КМУ від 11.07.2018 № 546 за першим (базовим) сценарієм . Перший сценарій (базовий) є продовженням сценарію І прогнозу, який закладено до державного бюджету 2018 року, основою якого є здійснення реформ, закріплених у Середньостроковому плані пріорітетних дій Уряду  до 2020 року, стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року,  Експортній стратегії тощо.

З метою отримання прогнозу надходжень основного податку – податку на доходи фізичних осіб управлінням фінансів та економіки направлено запити до 30 найбільших платників,  які забезпечили 65,3% надходжень податку з найманих працівників та 39,3% власних доходів загального фонду за 1 півріччя поточного року. Перелік платників затверджено додатком 3 до зазначеного рішення виконкому. Згідно отриманих даних  загальний відсоток зростання  ПДФО в 2019 році до очікуваних в  2018 році – 3,0%.  Низький відсоток зростання обумовлено тим, що найбільший платник – НГВУ «Охтирканафтогаз» (питома вага у сплаті податку на доходи фізичних осіб з найманих працівників за  8 місяців 2018 року – 41,3% та 24,7% у загальному обсязі власних доходів міського бюджету) надав прогноз надходжень  ПДФО на рівні 2018 року. 
Інші платники (без НГВУ «Охтирканафтогаз») надали прогноз збільшення ПДФО на 10,9% при відсотку зростання в 2019 році розміру мінімальної заробітної плати 12,1%. 
Перше прогнозування обсягу власних надходжень загального фонду на 2019 рік зазначено в  рішенні виконавчого комітету міської ради від 20.12.2017 № 187 «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет міста на 2018 рік» та прогнозу бюджету міста на 2019 і 2020 роки» в сумі 173964,1 тис.грн. та 182662,3 тис.грн. відповідно за роками. Обсяг доходів 2019 року визначено з розрахунку збільшення на 5,9% до плану власних доходів на 2018 рік (164272,1 тис.грн.). Очікувані доходи 2018 року – 168627,2 тис.грн., визначено їх з розрахунку фактичних надходжень станом на 01.09.2018 та питомої ваги доходів за 8 місяців у річному обсязі власних доходів за 3 попередні роки.  Прогноз наступного року обраховано на рівні граничного обсягу.
При складанні прогнозу наступного року враховано дані Головного управління Державної фіскальної служби України у Сумській області за податками, які адмініструє та контролює  податковий орган. 

Для формування видаткової частини бюджету на 2019 рік головними розпорядниками бюджетних коштів надані розрахунки потреби бюджетних асигнувань загального фонду в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.
Потреба на 2019 рік обрахована з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік, які доведені листом Міністерства фінансів України  від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік».  
При здійсненні розрахунків передбачено встановлення з 1 січня 2019 розмірів:

- мінімальної заробітної плати –4173 грн. (ріст до попереднього року – 12,1 %);
- розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 грн.  (ріст до попереднього року – 9 %).
При здійсненні розрахунків потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2019 рік застосовується в середньому коефіцієнт 1,1. Коефіцієнт запропоновано застосувати до обсягу видатків, які передбачені у бюджеті 2018 року зі змінами, в такому розмірі:
- оплата теплопостачання – 1,101;
- оплата водопостачання та водовідведення – 1,101;
- оплата електроенергії – 1,1;
- оплата природного газу – 0,997;
- оплата інших енергоносіїв – 1,101.

При розрахунку потреби в коштах інших видатків приймається до уваги індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,4 відсотка.
Міжбюджетні трансферти на даний час не доведені Мінфіном, будуть враховані після прийняття проекту Державного бюджету України. 

Рішенням міської ради від 22.12.2016 №559-МР  затверджено Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Охтирки  (зі змінами внесеними згідно з рішенням Охтирської міської ради від 27.02.2018 № 1060-МР «Про внесення змін  до  Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) м. Охтирка».
Рішенням міської ради від 27.02.2018  № 1060-МР затверджено основні параметри Бюджету участі на 2019 рік.
На офіційному сайті міської ради було встановлено спеціалізовану електронну платформу подання громадських проектів, голосування та контролю за їх реалізацією. 
 
З 10  по 25 вересня 2018 року  здійснюється голосування за проекти Бюджету участі  переможці серед яких будуть профінансовані з міського бюджету і виконуватимуться в 2019 році.   До голосування допущено 9 проектів.  Основні вимоги до проектів: щоб вони мали загальноміський характер та були загальнодоступними,  не мали незавершеного характеру, не суперечили діючим програмам розвитку міста. 
Відповідно до параметрів Бюджету участі, затверджених рішеннями міської ради від 27.02.2018,  з міського бюджету у 2019 році передбачається спрямувати  кошти в сумі 2000,0 тис. грн. на реалізацію громадських проектів,  у тому числі  великих проектів (вартістю від 200,0 тис. грн. до 400,0 тис. грн.) – 1200,0 тис. грн. малих  проектів  (вартістю до 200,0 тис. грн.) –  800,0 тис.грн.

Надані головними розпорядниками розрахунки потреби в асигнуваннях на 2019 рік опрацьовуються працівниками управління фінансів та економіки. 
Головним розпорядникам доведено завдання  щодо розроблення міських програм, термін дії яких закінчується в 2018 році. Ними складаються відповідні проекти рішень міської ради про затвердження міських програм. Пропозиції надані громадськістю повинні відповідати меті, завданню  міських програм.
На всіх стадіях бюджетного процесу (формування та виконання бюджету) громадяни міста мають право надавати пропозиції, зауваження щодо використання коштів міського бюджету та внесення змін до програми економічного та соціального розвитку міста.
Вся інформація щодо процесу формування бюджету міста на 2019 рік буде розміщуватися на офіційному сайті міської ради в розділі «Економіка» - «Бюджет».

В обговоренні прийняли участь: 
- Слізченко  О.М. - депутат міської ради,  поцікавився чи вчасно  у поточному році  здійснюється фінансування видатків по бюджету розвитку.
Відповідь: 
Шаркова Н.М. – проінформувала, що рахунки за виконані роботи по бюджету розвитку у місті фінансуються своєчасно, кредиторська заборгованість відсутня.
  -      Радченко Т.Г. – голова Громадської ради, запитала - яка середня заробітна плата по м. Охтирка  у працівників освіти та медицини.
Відповідь: 
          Шаркова Н.М. – повідомила, що середня заробітна плата працівників освіти нашого міста  складає – 6 736,92 грн.. та медичних працівників – 4 597,06  грн..
  -     Бондаренко С.І. - депутат міської ради, поцікавився який відсоток у загальній сумі  бюджету 2018 року  займають видатки на державне управління.
Відповідь:
 Шаркова Н.М. – повідомила, що видатки на державне управління у загальній сумі бюджету поточного року складають 4,1%.
-      Тронь А.В. – начальник відділу освіти,  запитав, чи на сьогоднішній день на рівні держави прийняті зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018р. №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» в частині підвищення з 1 вересня поточного року оплати праці інших педагогічних  та науково-педагогічних працівників.
Відповідь:
 Шаркова Н.М. – повідомила, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018р.  №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»  питання щодо підвищення з 1 вересня 2018року оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників  буде розглянуте за підсумками виконання  Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року. Згідно діючого законодавства звіт за перше півріччя буде затверджений лише у  вересні-жовні  поточного року, за його підсумками буде прийматися відповідне рішення.
Заключне слово: Бондаренко О.К.- заступник міського голови.
Підсумок громадських слухань та обговорень:
Громадськість має можливість надати пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста через головних розпорядників бюджетних коштів. Пропозиції повинні відповідати меті, завданню  міських програм.
Зміни в бюджетному законодавстві, положення проекту закону про Державний бюджет України на 2019 рік та пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів будуть враховуватися на наступних етапах складання проекту міського бюджету.
Вся інформація щодо процесу формування бюджету міста на 2019 рік буде розміщуватися на офіційному сайті міської ради в розділі «Економіка» - «Бюджет».
Головуючий,
заступник міського голови О.К.Бондаренко

Секретар робочої групи Т.П.Шевченко

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.08.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік