.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка за 2017 рік
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка за 2017 рік
09.02.18
Протягом 2017 року виконавчими органами міської ради, установами, підприємствами та організаціями міста усіх форм власності  проводилася цілеспрямована робота з реалізації завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 №595-МР  «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2017 рік»

Заходи, які здійснювалися в місті, сприяли забезпеченню стабільного функціонування систем життєдіяльності міста та вирішенню найбільш гострих соціально-економічних проблем. 
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 
січень-листопад  2017  року збільшився на 4,3% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і склав 5900970,6 тис. гривень (16,8% до реалізованої  продукції по Сумській області), що в розрахунку на 1 жителя міста становить 122,1 тис. грн.  
Автомобільним транспортом за 2017 рік перевезено 36,5 тис. тонн вантажів, що на 53,5%  більше обсягів перевезень 2016 року,  вантажооборот  збільшився на 43,6 %.
В місті ведеться робота щодо створення сприятливих умов для інвестиційної привабливості міста.
У рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Охтирка  визначена одним з переможців конкурсу з відбору  міст України, що запроваджуватимуть механізм залучення громадськості до бюджетного процесу. У співпраці з  Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) та  Черкаською благодійною організацією ЛЖВ  «Від серця до серця» протягом 2017 року місту надавалася методологічна, технічна та промоційна підтримка у процесах популяризації бюджету участі. Впроваджено електронну систему «Громадський проект» для автоматизації усіх етапів громадського бюджету від подання проектів до електронного голосування та звітності про реалізацію проектів. У системі було зареєстровано 33 проекти. За результатами голосування мешканців міста визнано переможцями 7 проектів на загальну суму 1976,0 тис. грн., які будуть реалізовані у 2018 році. 
З метою створення умов для залучення інвестицій, сприяння економічному зростанню та створенню робочих місць, налагодження партнерських відносин з приватним сектором і громадянським суспільством  міська рада приєдналася до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».
З метою використання можливості залучення міжнародної технічної допомоги  надіслана заявка для отримання міжнародної технічної допомоги по 4 проектам на загальну суму  32,4 млн. грн.
Для інформування офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest про наявні інвестиційні проекти та вільні земельні ділянки направлено інформацію про 4 вільні земельні ділянки типу Greenfield.
За  9 місяців  2017 року  освоєно капітальних інвестицій  на суму 37991    тис. грн., що  становить 116,8 % до відповідного періоду попереднього року. У розрахунку на одного жителя освоєно 789,6  грн.
Протягом 9 місяців 2017 року  введено в експлуатацію 1902 кв. м загальної площі житла, що становить 105,7% до відповідного періоду попереднього року.
За 2017 рік підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 109825,0 тис. грн. (8,9% до загального обсягу робіт по Сумській області,   90,2 % до 2016 року). 
Протягом  2017 року  розпочали роботу 40 об’єктів споживчого ринку та сфери послуг, у тому числі 22 магазини та 1 кіоск з роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, 7 магазинів  та 1 кіоск з роздрібної торгівлі продовольчими товарами загальною торговельною площею 1721,2 кв метрів; 4 заклади ресторанного господарства на 87 посадочних місць, 5 закладів  побутового обслуговування населення. 
Станом на  01.01.2018  на споживчому ринку міста функціонують  412 закладів з роздрібної торгівлі, з них  217 магазинів  та 5 кіосків з продажу непродовольчих товарів, 102 магазини  та 26 кіосків з продажу продовольчих товарів, 53  магазини та  9 кіосків з продажу змішаних товарів. У місті діють 16 складів - магазинів, 24 заклади ресторанного господарства на 1754 посадочних місць та 97 об’єктів побутового обслуговування населення.
З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування за низькими цінами в місті з початку року проведено 8 виставково-ярмаркових заходів.
Впродовж 2017 року заходи щодо розвитку підприємництва здійснювалися відповідно до затвердженої Програми розвитку малого підприємництва м.Охтирка на 2017-2018 роки та спрямовані на створення належних умов для ефективного використання потенціалу підприємництва.
За 2017 рік в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань по місту Охтирка зареєструвались 33 юридичних особи та 369 фізичних осіб – підприємців, припинили свою діяльність відповідно 29 та 393 особи.
Через Центр надання адміністративних послуг Охтирської міської ради  надається 95 адміністративних послуг, серед яких 59 послуг, що належить до повноважень структурних підрозділів міської ради та 36 послуг, що належать до повноважень територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
За 2017 рік  прийнято 13360  вхідних пакетів документів щодо надання адміністративних послуг, видано 13070 результатів адміністративних послуг. 
У загальному обсязі прийнятих вхідних пакетів документів 71,3 % складають звернення з надання адміністративних послуг з питань державної реєстрації; 8,9% заяв щодо надання  адміністративних послуг міграційною службо; 8,9 % - з питань надання відомостей з Держгеокадастру; 6,1% щодо надання адміністративних послуг відділом земельних відносин міської ради. 
У 2017 році до Охтирської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості  з питань працевлаштування  звернулось  1610 осіб, в т.ч. жінки - 978, молодь до 35 років – 686 осіб, інвалідів – 58 осіб. 
За направленням служби зайнятості у 2017 році працевлаштовано 971 незайнятий громадянин, з них  жінки - 600, молодь до 35 років – 436 осіб, інвалідів – 10 осіб.   
Станом на 01.01.2018  на фіксованому ринку праці перебувало 741 незайнятий громадянин, з них мали статус безробітного  534 особи; отримують допомогу по безробіттю 434 особи.
Номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників  за ІІІ квартал 2017  року  по місту склала  7002 грн., що  на 31,7 % більше у  порівнянні з відповідним періодом 2016 року та на 13,0 %  вище за середній   рівень по області (середня заробітна плата по Сумській області за ІІІ квартал 2017  року становить 6199  грн.).  
За статистичними даними станом на 1 січня 2018 року заборгованість із заробітної плати  по місту  відсутня. 
До бюджету міста  за 2017 рік зараховано коштів всього на суму 493759,0 тис.грн. (100,8% виконання річного плану), у тому числі по загальному фонду  479 945,9  тис. грн. (100,5%), по спеціальному фонду -  13813,1 тис.грн. (111,4%).
Річний план по власним доходам загального фонду виконано на 103,4%, перевиконання становить 4868,0 тис.грн. У порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися на 26914,8 тис.грн., або на 22,0%.
Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах становить 68,6%). Зараховано зазначеного податку на суму 102366,7тис.грн., що становить 103,6% до річного плану. В порівнянні з 2016 роком надходження податку та збору на доходи фізичних осіб  збільшились на 20471,4 тис.грн., або на 25,0%. Зростання надходжень виникло в основному внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. 
Виконання бюджету по видатках за 2017 рік становить 500286,3 тис.грн. (99,4%),  з них по загальному фонду – 453992,0 тис.грн. (99,0%), по спеціальному фонду –  46294,3 тис.грн. (90,6%).
Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення - 49,2%, на освіту – 23,4%, на охорону здоров’я – 17,7%,  на культуру – 2,3%.
У 2017 році   через електронну систему  «ProZorro»  укладено 157 договорів  на  суму 34537,4  тис.грн. (103 договори  на суму 4481,5 тис.грн. – допорогові  закупівлі через електронну систему «ProZorro»,  54 договори  на суму 30055,9  тис.грн. – відкриті торги),  що складає  51,7 % від загальної суми  укладених договорів.  За укладеними договорами отримана економія в сумі 2097,8 тис. грн., що становить 5,7 % від суми видатків. Найбільшу економію отримав  відділ  освіти міської ради у сумі 1252,7 тис. грн., що складає 59,7 %  від загальної економії коштів. 
Станом на 01.01.2018 року недоїмка по податках та зборах до бюджету міста (в контингенті) становить 3654,9  тис. грн. (без урахування суми боргу по підприємствах-банкрутах), протягом 2017 року збільшилась на 105,8 тис. грн.,  або на 3,0 %.
Податковий борг по боржниках, які знаходяться в стані банкрутства, з початку року збільшився на 67,5 тис. грн., або  1,5%  і склав 4468,9  тис. грн.
У сфері земельних відносин проводилася робота щодо посилення контролю за використанням земель територіальної громади міста. 
Станом на 01.01.2018 кількість діючих договорів оренди земельних ділянок становить 622.  За звітний період укладено 133 договори оренди землі, з них зареєстровано – 121, крім того укладено 11 договорів по нововідведеним земельним ділянкам, які оформили документи в результаті проведених заходів по здійсненню самоврядного контролю, що надало змогу забезпечити додаткові надходження до бюджету міста в сумі 162,0 тис. грн. протягом 2017 року.
 До бюджету міста за рішенням суду стягнуто 134,8 тис. грн. за використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства.
 Відповідно до міської програми оновлення містобудівної 
документації міста Охтирки на 2017-2020 роки вперше виготовлено 
цифрові плани масштабу 1:2000 в системі координат УСК-2000 на територію 
міста для розробки схем та проектних рішень, внесення змін до генерального плану м. Охтирка, що дасть можливість забезпечити відведенння нових  земельних ділянок охтирчанам.
Протягом 2017 року  бюджетними закладами міста впроваджувалися заходи з енергозбереження.
У КЗ «Охтирська ЦРЛ»  проведений ремонт жіночої консультації з заміною та утепленням  покрівлі,  виконані роботи з утеплення наземного трубопроводу системи теплопостачання від наркологічного до інфекційного відділення, заміни ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади.  
Під час капітального ремонту І поверху дитячої музичної школи  проведені роботи з утеплення стін, заміни радіаторів опалення. Замінена електропроводка та світильники на енергозберігаючі. 
КУ «Охтирський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» у 2017 році під час капітального ремонту адміністративного приміщення центру (приміщення колишньої вечірньої (змінної) школи) були  проведені  роботи по утепленню фасаду та даху будівлі, улаштуванню системи опалення, встановлені металопластикові двері та віконні блоки.
У спортивній залі  ЗОШ № 1, ДНЗ «Калинка»  замінені вікна на металопластикові.
 У рамках реалізації урядової програми з енергозбереження філія Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк» проводили кредитування населення та ОСББ на придбання котлів  на альтернативних видах палива  та впровадження різних енергоефективних заходів з відшкодуванням частини кредиту за рахунок держави. У 2017 році  в місті за цією програмою видано 173 кредитів. Придбано енергозберігаюче обладнання та проведені роботи з енергозбереження у власних оселях населення на суму 370,9 тис. грн. 
Відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка у сфері  житлово-комунального господарства проведені роботи з поточного аварійного ремонту вулично-дорожньої мережі гарячою асфальтобетонною сумішшю загальною площею 1804,78 кв. м   та  струменевим методом –  2599 кв. м. Виконано роботи з поточного ремонту дорожнього покриття гарячою асфальтобетонною сумішшю (картами) на перехресті вулиць Сумської-Батюка-Левченка, де улаштовано 795 кв.м нового асфальтобетонного покриття.
Виконано капітальний ремонт тротуару по вул. А. Шаталова,  вул. Армійська та вул. Сумська загальною площею 2488,1 кв.м. Продовжуються роботи з капітального ремонту площі Успенська (з улаштуванням колесовідбійної огорожі).
Проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у 6 багатоповерхових житлових будинках. 
Завершені роботи з капітального ремонту дороги по пров. Сумський.
Продовжуються роботи по облаштуванню територій скверу на площі Соборна та двох міських парків.   Встановлені контактні скульптури (малі архітектурні форми), ліхтарі, лави відпочинку, урни для сміття, вазони, продовжуються роботи по мощенню доріжок  тротуарною плиткою. У міському парку відкрито  фонтан. 
Організовано роботу громадського безкоштовного туалету.
На  території мікрорайону «Дачний» облаштовано   майданчик для торгівлі продукцією,  вирощеною на власних присадибних ділянках.
Завершено реконструкцію міської водогінної мережі по вул. Гафановича загальною протяжністю 1129 погонних метрів. Виконані роботи з капітального ремонту системи водогону по пров. Шевченка, пров. Достоєвського протяжністю 300 погонних метрів.
Проведено  капітальний ремонт дахів  5 житлових будинків по вул. Снайпера,48, вул. Ярославського,1, вул. Перемоги, 8-а, вул.Батюка,49  та  пров. Дачний,3.
Виконане експертне обстеження, капітальний ремонт та отримано дозвіл на подальшу експлуатацію 21 одиниці  ліфтів у багатоквартирних житлових будинках.
Придбано трактор "Беларус -82.1" з відвалом для чищення снігу на дорогах у зимовий період.
Діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища спрямована на реалізацію завдань по стабілізації та покращенню стану довкілля.
У 2017 році залучені кошти обласного фонду  охорони навколишнього природного середовища у сумі 1500,0  тис. грн. на реалізацію проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м.Охтирка з виготовленням проектно-кошторисної документації». Проведено обстеження  очисних споруд і обладнання, виконано комплекс геологічно-вишукувальних робіт. Роботи тривають. 
З метою приведення до належного технічного стану та вирішення проблеми підтоплення проведено роботи щодо ремонту системи ливневої каналізації на вул. Шевченка, Парковій,  пров. Григорія Чикала. 
У соціальній та гуманітарній сферах продовжувалась робота по наданню своєчасних та якісних послуг.
Державну підтримку у місті станом на 01.01.2018 року отримує 16815 родин. Серед отримувачів різних видів державних соціальних допомог 1875 сімей з дітьми, 485 малозабезпечених сімей, 511 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, 13170 сімей - отримувачів житлових субсидій (68,8 % від загальної кількості сімей в місті), 5 прийомних сімей, в яких виховується дев’ятеро дітей, грошове забезпечення яким нараховується вчасно. За 2017 рік нараховано соціальних виплат на загальну суму 215865,5 тис. грн.
«Мобільним соціальним офісом» проведено 24 виїзних прийомів громадян, на яких надано консультацію 360 мешканцям міста.
У  КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення» станом на 01.01.2018   перебуває   на  обліку 1371 осіб. Надані соціальні послуги  1371 особі похилого віку та інвалідам, з них 498 особам  у  відділенні соціальної допомоги вдома.  Отримали адаптаційні послуги  560 осіб, надано благодійну допомогу 676 підопічним на  суму  46,1 тис. грн.
Протягом 2017 року 75 дітей  пройшли реабілітацію  в КУ «Охтирський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів». Надано  673 послуги  з масажу,   1808 послуг з лікувальної фізичної культури.
З метою  своєчасного виявлення та надання реабілітаційної  допомоги, працівниками  Центру  проведено   обстеження  24 сімей, у яких виховуються діти з вадами здоров’я. 
У Сумському ОЦСРДІ комплекс реабілітаційних послуг отримали 14 дітей.
Комунальні медичні заклади міста у 2017 році фінансувалися за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету та коштів міського бюджету. За 2017 рік  заклади охорони здоров’я   профінансовані  на суму 76998,41 тис. грн. (КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» - 72337,2 тис. грн., КЗ «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» - 3915,8  тис.грн.;  КЗ  «Охтирський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 745,4 тис. грн.) 
Для надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню  придбано медикаментів на  суму 4768,3 тис. грн., у тому  числі  для відділення гемодіалізу – 3578,2 тис.грн. 
Пільгові рецепти профінансовані в сумі    670,4  тис. грн.  
Надані послуги по  зубопротезуванню 66 особам  пільгової категорії громадян  за рахунок коштів міського бюджету у сумі 137,56  тис. грн.
На забезпечення препаратами інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет профінансовано 2260,9 тис. грн. Відповідно до Урядової програми «Доступні ліки» укладено договори з трьома аптечними закладами міста по відшкодуванню витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується. За 2017 рік лікарями виписано 16545 рецептів, оплату проведено за 14263 рецепти на суму 814,3 тис. грн.
За рахунок надходжень до лікарняної каси медичну допомогу отримала 538 осіб  на суму 278,6  тис. грн.
Забезпечено дитячим харчуванням дітей із малозабезпечених сімей на суму 152,2 тис. грн.
Відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку у 2017 році введено  в експлуатацію  ліфти поліклінічного і терапевтичного  відділень, виконано капітальний ремонт даху жіночої консультації та І поверху  педіатричного відділення   КЗ «Охтирська центральна районна лікарня». 
Придбано апарат дентальний рентгенівський (внутріоральний HF Owandy-RX 2 бездротовий таймер), візіограф ONE №1, стоматологічну установку, апарат штучного дихання та вентиляції легенів ЮВЕНТ – Т,  комплекс рентгенівський діагностичний КРД 50.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з міського бюджету (8000,0 тис. грн.) продовжується будівництво головного корпусу КЗ «Охтирська  центральна районна лікарня». Завершуються роботи по влаштуванню каналізаційного колектора, який приєднає приміщення лікарні до міської  централізованої каналізаційної системи. Виконуються роботи з монтажу електропроводки, системи опалення, телефонізації приміщень п'ятого поверху добудови лікарні, будівля повністю оснащена пожежною сигналізацією, змонтовано два ліфти, підготовлені до монтажу ліфтів ще три шахти. 
За рахунок коштів бюджету міста  на загальну суму 6944,0 тис. грн.  придбано сучасне медичне обладнання для відділень новобудови КЗ «Охтирська  центральна районна лікарня». 
З метою створення належних умов навчання дітей  проводилася робота щодо  покращення матеріально-технічної бази  закладів освіти та підготовки їх до роботи у 2017-2018 навчальному році. Виконані роботи по укладанню тротуарного покриття в ЗОШ № 8 й асфальтованого покриття в ЗОШ № 4, 6, 9. Завершено реконструкцію покрівлі будівлі ДНЗ "Орлятко";  проведено капітальний ремонт даху, окремих приміщень та  мережі теплотраси в ДНЗ "Теремок"; збудовано туалет в ЗОШ №4.  Завершено реконструкцію спортивного майданчика під футбольне поле зі штучним покриттям в Охтирській  гімназії.
Завершені роботи з поточного ремонту хокейної коробки за адресою пров. Харківський, 3.
Протягом року проведено 32 міських спортивно-масових заходів для дітей та дорослих.
Спортсмени міста брали участь у 16 обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту.  
З метою забезпечення змістовного дозвілля мешканців міста у 2017  році  проведено 143 культурно-мистецькі масові заходи  для  66,9 тис. осіб,  у тому числі 70 заходів для 15,8 тис. дітей.  
Творчі колективи та окремі виконавці закладів культури брали участь у 14 міжнародних, 19 всеукраїнських,  10 обласних  та 5 регіональних конкурсах, фестивалях та здобули 130 перемог.
У КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей»  протягом року організовано проведення  21 виставки, у тому числі  виставка із фондів Сумського обласного художнього музею ім. Н.Онацького «Костянтин Власовський. Художник у провінції». 
КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей» відвідали  8,6 тис.осіб, проведено 186 екскурсій по музею, 45 прогулянок містом, прочитано 79 лекцій.
Щомісячно здійснюється виплата стипендії міської ради 4 творчим громадянам міста та 6 талановитим учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 
У рамках реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста проведено  капітальний ремонт  І поверху Охтирської дитячої музичної школи імені  П.С. Білинника.
У КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей» проведено інженерно-геологічне вишукування, поточний ремонт покрівлі, оновлено експозиції.
Отримано від НГВУ «Охтирканафтогаз» експонати та експозиційне обладнання музею історії нафтовиків. 
З метою забезпечення правопорядку та безпеки громадян у громадських місцях за рахунок коштів міського бюджету  придбано і встановлено 14 камер відеоспостереження. 
Протягом 2017 року впроваджувалася Програма забезпечення виконання  депутатських повноважень за пропозиціями виборців і власних ініціатив депутатів  Охтирської міської ради.  На реалізацію заходів спрямовано  коштів міського бюджету на суму  2227,3 тис. грн. 
 За пропозиціями депутатів міської ради проведено  поточний ремонт  каналізаційної системи в підвалах житлового будинку за адресою вул. Паркова,1,  даху житлових  будинків за адресою  пров. Штагера, 2, вул. Київська,101 та  вул. Павлова, 6,  поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж у 3 житлових  багатоквартирних будинках, теплової мережі у будинку  за адресою вул. Київська, 96 та вул. Паркова,1. Придбано  світильники для освітлення місць загального користування в житловому будинку по  вул. Київська,97. Завершено підсипку проїжджої частини дороги по пров. Шовковичний та частково влаштовано тверде покриття внутрішньодворового проїзду за адресою пров. Правдинський, 15 та пров. Дніпропетровський, 10. Виконано поточний ремонт системи водовідведення по вул. Полтавська, відновлено освітлення хокейної коробки за адресою пров. Лісний,3; встановлені лавочки біля 6 багатоквартирних житлових будинків по вул. Широка,  вул. Шевченка,  пров. Григорія Чикала, вул. Перемоги. Відремонтовано паркан по вул. Є.Ткаченка, обладнано автобусну зупинку по  вул. Гоголя, встановлені контейнери для збору пластикових пляшок. 
Встановлено 10 дитячих та 4 спортивних майданчиків на прибудинкових територіях, . Також були влаштовані  спортивні тренажерні майданчики на території  ЗОШ  № 5, 8;  замінені  віконні рами  у спортивній залі ЗОШ № 1,  в окремих приміщеннях ДНЗ "Калинка", ЗОШ № 3, 6;  проведена реконструкція системи опалення   ЗОШ  № 2;  відремонтовано  медичний кабінет ЗОШ І-ІІ ступенів № 6. Придбано холодильник для ЗОШ №6,  мультимедійне обладнання для ДНЗ "Струмочок", меблі  для ДНЗ "Сонечко",  два телевізори та  спортивний інвентар для ЗОШ №3,  електроінструмент  для ЗОШ №3, №8,  спортивний інвентар та взуття  для Охтирської дитячо-юнацької спортивної школи, вогнегасники для ЗОШ №5 та  №8,  музичний комплекс  для  ЗОШ №4,  книги для Охтирської  міської  бібліотечної системи, оргтехніка для музичної та художньої шкіл, медичне обладнання  для КЗ «Охтирська центральна районна лікарня».
Всього на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік у сфері житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення  передбачено та уточнено обсяг фінансування в бюджеті розвитку на суму 38514,7 тис. грн.  Станом на 01.01.2018 головними розпорядниками  освоєні   кошти  у сумі 32512,9 тис. грн.,  що становить 84,4 %  річних призначень.  
Не виконані, заплановані Програмою економічного і соціального розвитку міста,   роботи  з капітального  ремонту  даху  ЦРД «Калинка» (у 2017 році виготовлена проектно-кошторисна документація  та проведена експертиза (51,0 тис. грн.);  капітального ремонту дороги по вул. 8-Березня та тротуару по  вул. Гоголя; капітального ремонту адміністративного приміщення  за адресою  пл. Успенська,1; будівництва 2-х футбольних полів зі штучним покриттям за адресами: вул. Незалежності, 31А  та пров. Штагера. 9.  
Об’єкти, які не вдалося завершити у 2017 році, включені до Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2018 рік, яка затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 №1000-МР.
 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік