.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
26.01.18

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 

     1. _7500000_ _Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради_____________
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. _7510000_ _Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради_____________
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. _7517450_  _0411_  _«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»_____ 
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50,0

0,0

50,0

19,7

0,0

19,7

-30,3

0,0

-30,3

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загаль-

ний

фонд

спеці-

альний фонд

разом

загаль-

ний

фонд

спеці-

альний фонд

разом

загаль-

ний

фонд

спеці-

альний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

7517450

0411

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Створення сприятливих умов для провадження на території міста діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва шляхом формування дієвої системи умов, стимулів і мотивацій до реалізації економічного потенціалу регіону.

50,0

0,0

50,0

19,7

0,0

19,7

-30,3

0,0

-30,3

Відхилення відбулося за рахунок того, що громадські організації не подавали заявок на впровадження соціально-значимих проектів; протягом року не проводилося підвищення кваліфікації з даного питання, а також за рахунок економії коштів на проведення виставково-ярмаркових заходів та розміщенні інформації в ЗМІ

 

 

 

Усього

50,0

0,0

50,0

19,7

0,0

19,7

-30,3

0,0

-30,3

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа розвитку малого підприємництва м.Охтирка на 2017-2018 роки   

50,0

0,0

50,0

19,7

0,0

19,7

-30,3

0,0

-30,3

Відхилення відбулося за рахунок того, що громадські організації не подавали заявок на впровадження соціально-значимих проектів; протягом року не проводилося підвищення кваліфікації з даного питання, а також за рахунок економії коштів на проведення виставково-ярмаркових заходів та розміщенні інформації в ЗМІ

Усього

50,0

0,0

50,0

19,7

0,0

19,7

-30,3

0,0

-30,3

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

7517450

Завдання 1: Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва  

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми розвитку малого підприємництва

Тис.грн.

Кошторис

50,0

19,7

-30,3

Примітка: Відхилення відбулося за рахунок того, що громадські організації не подавали заявок на впровадження соціально-значимих проектів; протягом року не проводилося підвищення кваліфікації з даного питання, а також за рахунок економії коштів на проведення виставково-ярмаркових заходів та розміщенні інформації в ЗМІ

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва

Чол.

Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

1943

1924

-19

 

 

Кількість заходів реалізації програми розвитку малого підприємництва

Од.

Кошторис

16

14

-2

Примітка: Зменшення кількості суб’єктів малого підприємництва пояснюється зняттям їх з реєстрації, 2 заходи не виконано по причині низької активності громадських організацій міста та відсутністю програм підвищення кваліфікації з питань підприємництва.

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу

Тис.грн.

Розрахунок

7,1

1,4

- 5,7

Примітка: Зменшення середнього обсягу витрат на виконання одного заходу пояснюється невиконанням найбільш витратних заходів: фінансування проектів громадських організацій та проведення заходів з підвищення кваліфікації.

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком (2016 рік - 1,0 тис.грн.)

Рази

Розрахунок

7

в 1,4 рази більше

- 5,6

Примітка: Зменшення темпу зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком пояснюється невиконанням найбільш витратних заходів: фінансування проектів громадських організацій та проведення заходів з підвищення кваліфікації.

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про зменшення середнього обсягу витрат на виконання одного заходу за рахунок не виконання найбільш витратних заходів: фінансування проектів громадських організацій та проведення заходів з підвищення кваліфікації.

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Начальник управління фінансів та економіки

Охтирської міської ради                                             __________         __Н.М.Шаркова__________
                                                                                                                                 (підпис)                         (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

господарського забезпечення, головний бухгалтер __________         __О.І.Баранченко_________
                                                                                                                                  (підпис)                         (ініціали та прізвище)      

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

 Повідомляємо, що  у місті  Шанхай (Китайська Народна Республіка) з 05 до 10 листопада 2019 року проходитиме Друга Китайська  міжнародна імпортна виставка « СІІЕ – 2019»
Детальніше...
 
За пропозицією голови постійної комісії з питань гуманітарної політики та соціального захисту засідання комісії перенесено на 9.00 годину 22.02.2019
 
Парафії Спасо-Преображенська та Святителя-Димитрія Солунського Сумської Єпархії Православної Церкви Київського Патріархату приймає спонсорську допомогу на реставраційні роботи та їх документальне оформлення
Детальніше...
 
20 лютого 2019 о 8.00 годині біля пам'ятного знака Героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО відбудеться акція пам'яті "Їх дух незламний і безцінний подвиг"
 
Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути уважними та обережними
 
19 лютого 2019 року о 10.00 годині в приміщенні міської ради відбудеться зустріч  з представниками квартальних комітетів щодо інформування наслення про нагальні питання територіальної громади міста.