.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
26.01.18

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 

     1. _7500000_ _Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради_________________________
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. _7510000_ _Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради_________________________
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. _7510180_  _0111_  _ «Керівництво і управління у відповідній сфері  у містах, селищах,  селах» _____ 
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2024,4

21,3

2045,7

1973,6

21,2

1994,8

-50,8

-0,1

-50,9

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загаль-

ний

фонд

спеці-

альний фонд

разом

загаль-

ний

фонд

спеці-

альний фонд

разом

загаль-

ний

фонд

спеці-

альний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

7510180

0111

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Здійснення управлінням фінансів та економіки Охтирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та економіки

2024,4

21,3

2045,7

1973,6

21,2

1994,8

-50,8

-0,1

-50,9

Економія бюджетних коштів при застосуванні системи публічних закупівель Prozorro, при проведенні поточного ремонту покрівлі орендовано-го приміщення, оплаті енергоносіїв  

 

 

 

Усього

2024,4

21,3

2045,7

1973,6

21,2

1994,8

-50,8

-0,1

-50,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

7510180

Завдання 1: Здійснення управлінням фінансів та економіки Охтирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та економіки

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць,

з них прибиральник службових приміщень

Од.

Штатний розпис

16,75

0,75

16,75

0,75

 

 

 

Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми

Тис.грн.

Кошторис

2045,7

1994,8

-50,9

 

 

Площа приміщення

Кв.м

Договір оренди нежитлового приміщення

281,7

281,7

 

 

Примітка: Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні системи публічних закупівель Prozorro (придбання комп`ютерної техніки) та при проведенні поточного ремонту покрівлі орендованого приміщення, оплаті енергоносіїв  

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих  контрольних завдань, листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

2310

1653

-657

 

 

Кількість виконаних контрольних завдань, підготовлених листів

Од.

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

2720

2144

-576

 

 

Кількість підготовлених документів

Од.

 

2972

2887

-85

 

 

Кількість погоджених документів

Од.

 

2502

2426

-76

 

 

Кількість перевірок

Од.

Квартальні плани роботи

67

59

-8

 

 

Кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь

Од.

Річні плани роботи

181

261

80

Примітка: Відхилення пояснюється зменшенням кількості отриманих контрольних завдань, листів та звернень

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції на одну посадову особу місцевого самоврядування

Од.

Розрахунок

314

237

-77

 

 

Кількість оформлених та погоджених документів на одну посадову особу місцевого самоврядування

Од.

Розрахунок

342

332

-10

 

 

Кількість перевірок на одну посадову особу місцевого самоврядування

Од.

Розрахунок

4

4

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Тис.грн.

Розрахунок

122,1

119,1

-3,0

 

Примітка: Відхилення пояснюється зменшенням кількості отриманих контрольних завдань, листів, звернень та економією бюджетних коштів

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, контрольних завдань до загальної кількості отриманих

%

Розрахунок

100

100

 

 

 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених

%

Розрахунок

100

100

 

Примітка: Контрольні завдання виконані в повному обсязі, підготовлені відповіді на отримані листи та звернення

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік та проведеними видатками пояснюється, зокрема, наявністю економії коштів за деякими напрямками видатків за загальним та спеціальним фондами

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Начальник управління фінансів та економіки

Охтирської міської ради                                             __________         __Н.М.Шаркова__________
                                                                                                                                 (підпис)                         (ініціали та прізвище)

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

господарського забезпечення, головний бухгалтер __________         __О.І.Баранченко_________
                                                                                                                                  (підпис)                         (ініціали та прізвище)      

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік