.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Різне arrow Голодомор 1932-1933 років arrow Список партійних і радянських керівників, керівних співробітників ОДПУ
Список партійних і радянських керівників, керівних співробітників ОДПУ
11.11.08

Список

партійних і радянських керівників, керівних співробітників ОДПУ та ДПУ УСРР,

а також документів, що стали організаційно-правовою підставою для проведення

в Україні політики Голодомору-Геноциду та репресій

№ з/п

П.І.Б.

Посада на момент підписання документу

Найменування документу

Стислий коментар

Кому адресувалися директиви

1

Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович

Генеральний секретар ЦК ВКП(б)

№ 9. Витяг із протоколу засідання політбюро ЦК ВКП(б) про затвердження інструкції Верховного суду та ОДПУ щодо застосування постанов ЦВК та Раднаркому СРСР. 16 вересня 1932 р .

З документом надсилалася Інструкція про застосування постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р., т.зв. Закону про п’ять колосків

Членам ЦКК ВКП(б), заступнику Голови ОДПУ СРСР Балицькому В.А. (обов’язково для виконання керівними та оперативними співробітниками ДПУ УСРР, яких у 1932-1933 роках налічувалося близько 1200 осіб)

№ 31. Таємний лист керівникам партійних і радянських органів щодо хлібозаготівель в Оріхівському районі України. 7 грудня 1932 р .

Блискавична реакція “вождя” на надіслані Головою ДПУ УСРР Реденсом С.Ф. в секретний відділ ЦК ВКП(б) матеріали слідства у справі опору хлібозаготівлям в Оріхівському р-ні Дніпропетровської області

Всім членам і кандидатам ЦК та ЦКК, секретарям обкомів, крайкомів, національних ЦК, всім секретарям райкомів та головам райвиконкомів, всім членам-партійцям Колегії Наркомзему СРСР. Орієнтував на посилення репресій щодо т. зв. ворогів з партійним квитком у кишені

2

Вінокуров Олександр Миколайович

Голова Верховного суду (ВС) СРСР

№ 9 (додаток). Інструкція Верховного суду СРСР, прокурора ВС СРСР і ОДПУ про застосування постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. 13 вересня 1932 р .

Щодо застосування постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р., т.зв. Закону про п’ять колосків.

ВС СРСР та Прокуратурі ВС СРСР, НКЮ союзних республік, головам крайових (обласних) судів, крайовим (обласним) прокурорам, головам та прокурорам лінійних судів, районним прокурорам. Голові ДПУ України, повноважним представникам ОДПУ, ДТВ ОДПУ, начальникам оперсекторів

3

Ягода Генріх (Єнох) Григорович (Гершенович)

Заступник Голови ОДПУ

№ 11. Директивна записка по ВЧ-зв’язку заступника Голови ОДПУ керівництву Постійного Представництва (ПП) ОДПУ по Криму про посилення боротьби із розкрадачами державної і суспільної власності 25 вересня 1932 р.

Щодо активізації боротьби з розкрадачами державної і суспільної власності на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. Містить вимогу “забезпечити необхідну силу репресії”

ПП ОДПУ по Криму (всього у ПП ОДПУ по Криму працювало близько 150 осіб)

4

Балицький Всеволод Аполонович

Повноважний представник ОДПУ по УСРР, заступник Голови ОДПУ, очолював комісію з введення паспортів у СРСР

№ 47. З оперативного наказу № 2 по ДПУ УСРР. 13 лютого 1933 р.

Перед органами ДПУ ставилося завдання “терміново посилити темпи слідства, забезпечивши у найкоротший строк повну ліквідацію к[онтр]-р[еволюційного] повстанського підпілля”

Всім органам ДПУ УСРР. Наказ зобов’язував керівників та оперативних співробітників органів ДПУ УСРР посилити репресивні заходи.

5

Прокоф’єв Георгій Євгенович

Заступник Голови ОДПУ СРСР

№ 48. Директива всім ПП ОДПУ щодо продовження виявлення членів “контрреволюційної організації” в сільському господарстві. 14 лютого 1933 р.

Директива вимагає вжити негайних заходів щодо виявлення членів “контрреволюційної організації” в сільському господарстві.

Всім Постійним Представництвам ОДПУ, у тому числі ПП ОДПУ в Криму

6

Реденс Станіслав Францович

Голова ДПУ УСРР

№ 2. Зведення ДПУ УСРР про настрої і протидію партійців та комсомольців під час хлібозаготівель. 20 листопада 1932 р.;

Узагальнена інформація щодо т.зв. правоопортуністичних настроїв серед місцевих партійних, радянських і господарських керівників

Першому секретарю ЦК КП(б)У Косіору С.В. На супровідних листах і в кінці документів є власноручні підписи Голови ДПУ УСРР Реденса С.Ф.

№ 17. Доповідна записка про заходи з проведення операції проти “куркульсько-петлюрівських та контрреволюційних елементів”. 22 листопада 1932 р.;

Щодо проведення операції проти “куркульсько-петлюрівських та контрреволюційних елементів”

№ 27. Оперативний бюлетень ДПУ УСРР щодо боротьби із “сільською контрреволюцією”. 5 грудня 1932 р.;

Щодо заходів по боротьбі з “сільською контрреволюцією”

№ 33. Супровідний лист голови ДПУ УСРР з інформаційним зведенням про боротьбу із “саботажем хлібозаготівель” у колгоспах. 8 грудня 1932 р.

Оперативний бюлетень ДПУ УСРР щодо справ, пов’язаних із “саботажем хлібозаготівель”

7

Карлсон Карл Мартинович (Едуард Іванович)

Заступник Голови ДПУ УСРР

№ 1. Записка ДПУ УСРР про організаційно-господарський стан колгоспів за матеріалами агентурного вивчення їхньої діяльності за 1931 р. 29 березня 1932 р .

Містяться відомості щодо скрутного організаційно-господарського стану колгоспів, відсутність матеріально-технічного забезпечення та низьку продуктивність праці у колгоспах

Голові ВУРПС, заступнику голови РНК УСРР Сухомлину К.В.

8

Леонюк Хома Акімович

Заступник Голови ДПУ УСРР

№ 32. Довідка про осіб, засуджених за справами, заведеними органами ДПУ УСРР та міліції у серпні-листопаді 1932 р. у зв’язку із хлібозаготівлями. 8 грудня 1932 р.

Документ свідчить про кількість осіб, засуджених за справами, заведеними органами ДПУ УСРР у ході хлібозаготівельної кампанії 1932 р.

Довідка для використання у звітності перед вищими інстанціями.

9

Миронов(Каган)Лев Григорович

Начальник Економічного управління (ЕКУ) ОДПУ

№ 50. З обвинувального висновку у справі про контрреволюційну змову у сільському господарстві. Квітень 1933 р.

Містить відомості щодо розкриття “контрреволюційної організації у сільському господарстві”, філіали якої нібито були організовані в усіх сільськогосподарських районах СРСР

Орієнтування щодо посилення оперативно-розшукової роботи органами ДПУ.

10

Салинь Едуард Петрович

Повноважний представник (ПП) ОДПУ по Криму

№ 5. Директива керівництва ПП ОДПУ в Криму про заходи з протидії вивезенню хліба за межі Криму. 26 лютого1932 р.

Шодо заходів з протидії вивезенню надлишків хліба за межі Криму з спекулятивною метою

Начальникам райвідділень, уповноваженим ПП ОДПУ по Криму, начальнику ГУ РКМ щодо посилення каральних заходів проти “мішечників”

№ 10. Циркуляр Економічного відділу ПП ОДПУ по Криму про боротьбу із розкраданням державного та суспільного майна 23 вересня 1932 р.

Вказує на необхідність неухильного виконання Інструкції про застосування постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р.

Всім начальникам міських та райвідділень, райуповноваженим ОДПУ по Криму

11

Тимофєєв Михайло Михайлович

Начальник Харківського облвідділу ДПУ УСРР

№ 16. Службова записка з довідкою Харківського облвідділу ДПУ УСРР про заарештованих та таких, що підлягали арешту, працівників колгоспного апарату 21 листопада 1932 р.

Містить відомості щодо арештів працівників колгоспного апарату на Харківщині. Документ свідчить про те, що С. Косіор особисто давав вказівки про арешти серед керівного апарату колгоспів.

Косіору С.В.

12

Кацнельсон Зиновій Борисович

Начальник Харківського облвідділу ДПУ УСРР

№ 51. Особистий лист Голові ДПУ УСРР Балицькому В.А. 5 червня 1933 р.

Щодо поширення голоду в Харківській області та м. Харкові

Балицькому В.А. ( з 21.02.1933 р. по 10.07.34 р.

Повноважний представник ОДПУ по УСРР та Голова ДПУ УСРР)

13

Камінський Яків Зельманович

Заступник начальника Одеського облвідділу ДПУ УСРР

№ 49. З обвинувального висновку у справі “контрреволюційної шкідницької організації у сільському господарстві Одеської області”. 7 квітня 1933 р.

Щодо т.зв. “шкідництва” у сільському господарстві Одеської області

14

Козельський

(Голованівський)

Борис Володимирович

Т.в.о. начальника Секретно-політичного відділу (СПВ) ДПУ УСРР

№ 7. З листа керівництва СПВ ДПУ УСРР начальнику СПВ ОДПУ Г. Молчанову 10 вересня 1932 р.

Щодо намагання українських науковців поінформувати М. Грушевського про голод в УСРР

Начальнику СПВ ОДПУ Молчанову Г.А.

15

Пустовойтов Сергій Аполонович

Т.в.о. начальника 2-го відділення СПВ ДПУ УСРР

№ 7. З листа керівництва СПВ ДПУ УСРР начальнику СПВ ОДПУ Г. Молчанову 10 вересня 1932 р.

Щодо намагання українських науковців поінформувати М. Грушевського про голод в УСРР

Начальнику СПВ ОДПУ Молчанову Г.А.

16

Букшпан Михайло Маркович

Начальник Обліково-статистичного відділу ДПУ УСРР

№ 14. Аналіз цифрових даних щодо оперативної роботи органів ДПУ УСРР по сільському терору за час з 1-го січня 1932 р. по 1 листопада 1932 р. 8 грудня 1932 р.

Статистичні дані про боротьбу органів ДПУ УСРР з “сільським терором”.

Балицькому В.А., Реденсу С.Ф., Леплевському І.М., Карлсону К.М., Леонюку Х.А., Кривцю Ю.Х., Галицькому

№ 21. Довідка про осіб, заарештованих органами ДПУ УСРР у серпні-листопаді 1932 р. у зв’язку із хлібозаготівлями. Листопад 1932 р.

Щодо заарештованих у зв’язку із хлібозаготівлями учасників “контрреволюційного руху в минулому”

№ 39. Довідка про рух справ та осіб, заарештованих у ході операції в органах ДПУ УСРР 30 грудня 1932 р.

Щодо руху справ і заарештованих внаслідок операції ДПУ на селі

Постишеву П.П. (з січня 1933 р. – 2-й секретар ЦК КП(б)У)

17

Друскіс Франц Семенович

Начальник Транспортного відділу (ТВ) ДПУ УСРР

№ 3. Спецповідомлення ТВ ДПУ УСРР про антипартійні й антирадянські прояви партійців на транспорті. 13 грудня1932 р.

Щодо антипартійних проявів серед членів КП(б)У на транспорті

Заступнику Голови ОДПУ Балицькому В.А., Реденсу С.Ф., Карлсону К.М., начальнику Оперативного відділу ОДПУ Леплевському І.М., начальнику ТВ ОДПУ Прохорову Т.А.

18

Кривець Юхим Хомич

Начальник СПВ ДПУ УСРР

№ 18. Лист щодо “саботажу хлібозаготівель” керівниками Оріхівського району. 23 листопада 1932 р.

Щодо “саботажу хлібозаготівель” партійними та господарськими керівниками Оріхівського району Дніпропетровської області

Реденсу С.Ф.

19

Іванівський (Гібшман) Ізраїль Давидович

Начальник ЕКВ ПП ОДПУ в Криму

№ 19. Директива керівництва ЕКВ ПП ОДПУ в Криму начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ в Криму щодо контролю за виконанням директиви про заборону радгоспам продавати м’ясо та масло. 25 листопада 1932 р.

Щодо контролю за виконанням директиви про заборону радгоспам Криму продавати м’ясо та масло.

Начальникам міських, райвідділень та райуповноваженим ОДПУ

Список керівників і співробітників місцевих органів Державного політичного управління УСРР,

а також документів, пов’язаних з діяльністю цих осіб під час проведення в Україні

політики Голодомору та репресій

№ з/п

П.І.Б.

Посада за документом

Найменування документу

Зміст документу

А д ресат документу

1.

Буланов Георгій Георгійович

Начальник Пирятинського районного відділення Харківського обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Пи-рятинського райвідділення Харківського облвідділу ДПУ УСРР у справі Ігнатухи Д.М. та інших мешканців с. Кряч-ківка Пирятинського району Харківської області. 15 жовтня 1932 р. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 6. – Спр. 75215-фп. – Арк. 33-36.

Обвинувачення Ігнатухи Д.М. та ще п’яти селян у проведенні антирадянської агітації проти хлібозаготівель та інших заходів влади на селі з клопотанням про застосування до них “заходів соціального захисту”. За постановою Судової Трійки при Колегії ДПУ УСРР від 06.12.1932 р. Ігнатуха Д.М. та інші обвинувачені були ув’язнені на терміни від 5 до 10 років. Реабілітовані у 1989 р.

Судова Трійка при Колегії ДПУ УСРР.

2.

Готліб Арон Якубович

Начальник Новобузького районного відділення Одеського обласного відділу ДПУ УСРР.

Постанова про направлення Новобузькому дільничному прокурору слідчої справи на обвинувачених Кас ’ яненка С.Г. і Кас’яненка Г.К., мешканців с. Ново-Петрівка Новобузького району Одеської області. 18 квітня 1933 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75350-фп. – Арк. 21.

Обвинувачення селян Кас’яненка С.Г. і Кас’яненка Г.К. в антирадянській агітації, спрямованій на зрив хлібозаготівель, а також у приховуванні хліба (див. обвинувальний висновок – арк. 22-23). За вироком Новобузького районного народного суду Одеської області від 9 квітня 1933 р. Кас’яненко С.Г. і Кас’яненко Г.К. засуджені до 7 та 8 років позбавлення волі з поразкою у правах на 5 років. Реабілітовані 23.03.1990 р.

Дільничний прокурор Новобузького району Одеської області.

3.

Задорожний (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні [1] [1][1])

Начальник Недригайлівського районного відділення Чернігівського обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Недригайлівського районного відділення ДПУ УСРР у справі Римаря К.Ф., мешканця с. Сміле Недригайлівського району Чернігівської області. 25 січня 1933 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75219-фп. – Арк. 18-18 зворот.

Обвинувачення селянина Римаря К.Ф. в проведенні агітації проти колективізації та хлібозаготівель (стверджував, що влада “весь хліб забере, а люди помруть з голоду”) з клопотанням про притягнення його до кримінальної відповідальності. За вироком народного суду Недригайлівського району від 05.02.1933 р. та ухвалою Чернігівського обласного суду від 11.04.1933 р. Римар К.Ф. засуджений до 6 років позбавлення волі у виправно-трудових таборах. Реабілітований 23.07.1990 р.

Дільничний прокурор Недригайлівського району Чернігівської області.

4.

Самофалов Іван Нестерович

Начальник Краснопіль-ського районного відділення Харківського обласного відділу ДПУ УСРР.

Розпорядження начальника Краснопільського райвідділення Харківського облвідділу ДПУ УСРР щодо здійснення оперативних та репресивних заходів із забезпечення хлібозаготівель. 31 грудня 1932 р. ГДА СБУ. – Ф. 64. – Спр. 38. – Арк. 35.

Документ зобов’язував оперативного співробітника районного органу ДПУ УСРР провести оперативні заходи з метою виявлення місць зберігання прихованого селянами хліба і провести репресії щодо “спекулянтів та саботажників” у Краснопільському районі Харківської області.

Помічник оперуповноваженого Краснопільського районного відділення Харківського обласного відділу ДПУ УСРР Голованов П.І.

5.

Труфанов (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Начальник Конотопського районного відділення Чернігівського обласного відділу ДПУ УСР.

Постанова про направлення Конотопському районному прокурору слідчої справи на обвинуваченого Яценка Й.А., мешканця с. Бочечки Конотопського району Чернігівської області. 30 листопада 1932 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75500-фп. – Арк. 9.

Обвинувачення селянина Яценка Й.А. у ворожому ставленні до радянської влади, невиконанні плану здачі хліба державі та його приховуванні. За вироком народного суду Конотопського району від 23 грудня 1932 р. Яценка Й.А. засуджено до 8 років позбавлення волі. Реабілітований 25.02.1991 р.

Прокурор Конотопсько-го району Чернігівської області.

6.

Хасюк Лев Ілліч

Заступник начальника Політичного відділу Осіновської машинно-тракторної станції (МТС) Ново-Псковського району Донецької області.

Доповідна записка про взаємовідносини Політвідділу Осіновської МТС з апаратом Ново-Псковського районного відділення Донецького обласного відділу ДПУ УСРР. 5 червня 1933 р. ГДА СБУ. – Ф. 64. – Спр. 2344. – Арк. 20-23, 28.

Документ містить відомості про конфлікти у середовищі співробітників ДПУ у зв’язку із проведенням репресій та виконанням за будь-яку ціну плану хлібозаготівель у Ново-Псковському районі Донецької області.

Начальник Донецького обласного відділу ДПУ УСРР Іванов В.Т., помічник начальника Секретно-політичного відділу (СПВ) ОДПУ, начальник СПВ ДПУ УСРР.

7.

Романов (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Оперативний уповноважений Особливого відділу Чернігівського обласного відділу ДПУ УСРР.

Постанова про початок слідства та обрання міри запобігання стосовно Римаря К.Ф., мешканця с. Сміле Недригайлівського району Чернігівської області. 18 грудня 1932 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75219-фп. – Арк. 1-1 зворот.

Обвинувачення селянина Римаря К.Ф. в проведенні агітації проти хлібозаготівель. За вироком народного суду Недригайлівсь-кого району від 05.02.1933 р. та ухвалою Чернігівського обласного суду від 11.04.1933 р. Римар К.Ф. засуджений до 6 років позбавлення волі у виправно-трудо-вих таборах. Реабілітований 23.07.1990 р.

Районний прокурор та начальник Райміліції Недригайлівського району Чернігівської області.

8.

Ніколаєв (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Районний уповноважений Марковського районного відділення Донецького обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Марковського районного відділення Донецького обласного відділу ДПУ УСРР у справі Колесника І.С., мешканця с. Марковка Марковського району Донецької області. 5 травня 1933 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75236-фп. – Арк. 18-19.

Обвинувачення селянина Колесника І.С. в антирадянській агітації та “ розкладанні колгоспу ” з клопотанням про його висилання до Північного Краю терміном на 10 років. 15 червня 1933 р., перебуваючи під арештом, обвинувачений Колесник І.Т. помер у Марковській районній лікарні (див. лист Марковського райапарату ДПУ до Донецького облвідділу ДПУ – арк. 21). Реабілітований 15.08.1994 р.

Судова Трійка при Колегії ДПУ УСРР.

Начальник Обліково-до-відкового відділення Донецького обласного відділу ДПУ УСРР.

9.

Скуридін (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Районний уповноважений Ново-Миколаївсь-кого районного відділення Дніпропетровської обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Ново-Миколаєвського райвідділ-лення Дніпропетровського облвідділу ДПУ УСРР у справі Омельченка Д.З., мешканця с. Ново-Миколаївка Ново-Ми-колаївського району Дніпропетровської області. 13 грудня 1932 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75 321 -фп. – Арк. 3-6.

Обвинувачення Омельченка Д.З., голови сільськогосподарської артілі “Інтернаціо-нал”, у “розбазарюванні колгоспного хліба та сприянні зриву хлібозаготівель”. За вироком виїзної сесії Дніпропетровського обласного суду від 04.01.1933 р. Омельченко Д.З. засуджений до розстрілу. Реабілітований за постановою Пленуму Верховного Суду України від 17.01.1992 р.

Виїзна сесія Дніпропетровського обласного суду.

10.

Богомаз (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Уповноважений Пирятинського районного відділення Харківсько-го обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Пи-рятинського районного відділення Харківського обласного відділу ДПУ УСРР у справі Ігнатухи Д.М. та інших п’яти мешканців с. Крячківка Пиря-тинського району Харківської області. 15 жовтня 1932 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75215-фп. – Арк. 33-36.

Обвинувачення Ігнатухи Д.М. та інших п’яти селян у проведенні антирадянської агітації проти хлібозаготівель та інших заходів влади на селі з клопотанням про застосування до них “заходів соціального захисту”. За постановою Судової Трійки при Колегії ДПУ УСРР від 06.12.1932 р. Ігнатуха Д.М. та інші обвинувачені заз-нали покарання – від 5 до 10 років ув’язнення. Реабілітовані у 1989 р.

Судова Трійка при Колегії ДПУ УСРР.

11.

Логвинов Петро Дмитрович

Уповноважений Ново-Миколаївського районного відділення Одеського обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Ново-Миколаївського районного відділення Одеського відділу ДПУ УСРР у справі Омельченка Д.З., мешканця с. Ново-Миколаївка Ново-Миколаївсь-кого району Дніпропетровської області. 13 грудня 1932 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75321-фп. – Арк. 3-6.

Обвинувачення Омельченка Д.З., голови сільськогосподарської артілі “Інтернаціо-нал”, у “розбазарюванні колгоспного хліба та сприянні зриву хлібозаготівель”. За вироком виїзної сесії Дніпропетровського обласного суду від 04.01.1933 р. Омельченко Д.З. засуджений до розстрілу. Реабілітований за постановою Пленуму Верховного Суду України від 17.01.1992 р.

Виїзна сесія Дніпропетровського обласного суду.

12.

Мозговой (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Уповноважений Новобузького районного відділення Одеського обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Но-вобузького райвідділення ДПУ УСРР у справі Кас’яненка С.Г. і Кас’яненка Г.К., мешканців с. Ново-Петрівка Новобузько-го району Одеської області. 21 квітня 1933 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75350-фп. – Арк. 22-23.

Обвинувачення селян Кас’яненка С.Г. і Кас’яненка Г.К. в антирадянській агітації, спрямованій на “розклад колгоспів”, зрив хлібозаготівель, а також у приховуванні хліба, з клопотанням про притягнення їх за це до кримінальної відповідальності. За вироком Новобузького районного народного суду Одеської області від 9 квітня 1933 р. Кас’яненко С.Г. і Кас’яненко Г.К. засуджені до 7 та 8 років позбавлення волі з поразкою у правах на 5 років. Реабілітовані 23.03.1990 р.

Дільничний прокурор Новобузького району Одеської області.

13.

Новиков (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Уповноважений Недригайлівського районного відділення Чернігівського обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Недригайлівського райвідділення Чернігівського обласного відділу ДПУ УСРР у справі Римаря К.Ф., мешканця с. Протасівки Недригайлівського району Чернігівської області. 3 січня 1933 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75219-фп. – Арк. 11.

Обвинувачення селянина Римаря К.Ф. в проведенні агітації проти колективізації та хлібозаготівель (стверджував, що “влада забрала у 1931 році весь хліб, люди з голоду пухнуть”) з клопотанням про притягнення його до кримінальної відповідальності. За вироком народного суду Недригайлівського району від 05.02.1933 р. та ухвалою Чернігівського обласного суду від 11.04.1933 р. Римар К.Ф. засуджений до 6 років позбавлення волі у виправно-трудо-вих таборах. Реабілітований 23.07.1990 р.

Дільничний прокурор Недригайлівського району Чернігівської області.

14.

Прохоренко (відомості про ім ’ я та по-батькові відсутні)

Уповноважений Конотопського районного відділення Чернігівського обласного відділу ДПУ УСРР.

Постанова про направлення слідчої справи на обвинуваченого Яценка Й.А. Конотопському районному прокурору. 30 листопада 1932 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75500-фп. – Арк. 9.

Обвинувачення селянина Яценка Й.А. у ворожому ставленні до радянської влади, невиконанні плану здачі хліба державі та його приховуванні. За вироком народного суду Конотопського району від 23 грудня 1932 р. Яценка Й.А. засуджено до 8 років позбавлення волі. Реабілітований 25.02.1991

Прокурор Конотопського району Чернігівської області.

15.

Брюховецький (відомості про ім ’ я та по-бать-кові відсутні)

Помічник уповноваженого Марковського рай-відділення Донецького обласного відділу ДПУ УСРР.

Обвинувальний висновок Марковського районного відділення Донецького обласного відділу ДПУ УСРР у справі Колесника І.С., мешканця с. Марковка Марковського району Донецької області. 5 травня 1933 р. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75236-фп. – Арк. 18-19.

Обвинувачення селянина Колесника І.С. в антирадянській агітації та “ розкладанні колгоспу ” з клопотанням про його висилання до Північного Краю терміном на 10 років. 15 червня 1933 р., перебуваючи під арештом, обвинувачений Колесник І.Т. помер у Марковській районній лікарні (див. лист Марковського райапарату ДПУ до Донецького облвідділу ДПУ – арк. 21) . Реабілітований 15.08.1994 р.

Судова Трійка при Колегії ДПУ УСРР. Начальник Обліково-до-відкового відділення Донецького обласного відділу ДПУ УСРР.

http://ssu.kmu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=80407&cat_id=80404


 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Сумська обласна державна адміністрація Державна установа "Сумський обласний контактний центр" повідомляє: 21 квітня 2019 року з метою забезпечення вирішення невідкладних питань та запобігання вчиненню порушень на виборчих дільницях працює безкоштовна телефонна "гаряча лінія" 0800301501 (з 7.00 до 20.30)
 
Запрошуємо  мешканців та гостей міста відвідати з 20 квітня 2019 року по 5 травня 2019 року у місті Охтирка по пров. Харківському Великодню виставку – продаж хлібобулочних, кондитерських виробів, сувенірної продукції, пасхальної атрибутики та  квітів
Детальніше...
 
Національна академія державного управління при Президентові України запрошує взяти участь в міжнародній навчальній програмі «Управління об’єктами нерухомості» (Real Estate Management) з 22 липня по 2 серпня 2019 року в Університеті Ла Коруньї, Іспанія
 
Детальніше...
 
Нагадуємо, що члени ініціативної групи по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Охтирської міської ради визначили 24 квітня 2019 року датою проведення установчих зборів, що відбудуться в залі засідань міської ради за адресою вулиця Незалежності,11 о 17.00
 
За пропозицією голови постійної комісії з питань містобудування, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища засідання комісії перенесено на 09.30 годину 18.04.2019
 
Національна академія державного управління запрошує на навчання посадовців місцевого самоврядування
Детальніше...