.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Торгівля arrow Постанова КМУ "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"
Постанова КМУ "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"
10.11.08

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2008 р. № 955

Київ

Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські

засоби і вироби медичного призначення

Відповідно до Закону України “Про ціни і ціноутворення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити:

на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400 (Офіційний вісник України, 2006 p., № 13, ст. 898), граничні постачальницько-збутові надбавки (націнки) не вище ніж 15 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок та граничні торговельні (роздрібні) надбавки (націнки) не вище ніж 35 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок, крім лікарських засобів і виробів медичного призначення за переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 3 грудня 2001 р. № 480/294, на які встановлюються граничні постачальницько-збутові надбавки (націнки) не вище ніж 10 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок та граничні торговельні (роздрібні) надбавки (націнки) не вище ніж 15 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок;

на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, граничні торговельні та/або постачальницько-збутові надбавки (націнки) не вище ніж 10 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо передачі до сфери управління зазначеної Інспекції державних підприємств згідно з додатком.

4. Міністерству охорони здоров’я подати у двотижневий строк пропозиції про внесення до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1196), зміни, в яких, зокрема, передбачити, що:

експертиза реєстраційних матеріалів лікарських засобів проводиться в порядку, який встановлюється Міністерством;

копії матеріалів щодо методів контролю якості лікарського засобу передаються Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів.

5. Міністерству економіки разом з Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів розробити механізм контролю за дотриманням суб’єктами господарювання встановлених цією постановою надбавок (націнок), передбачивши, зокрема, запровадження декларування виробником або імпортером оптової ціни (митної вартості) лікарських засобів і виробів медичного призначення, що включені до переліків, зазначених у пункті 1 цієї постанови, та затвердити форму декларації.

6. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів:

забезпечити створення та ведення з 1 січня 2009 р. державного реєстру цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення як єдиної інформаційної бази даних, що формується за повідомним принципом на підставі зазначеної у пункті 5 цієї постанови копії декларації;

затвердити порядок ведення зазначеного реєстру;

разом з Державною митною службою вжити заходів для здійснення контролю за правильністю визначення країн походження та митної вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення, що ввозяться на митну територію України.

7. Державній інспекції з контролю за цінами під час здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін вжити передбачених законодавством заходів для приведення суб’єктами господарювання цін у відповідність з цією постановою.

8. Державній митній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів та Державній інспекції з контролю за цінами інформацію про ввезені лікарські засоби і вироби медичного призначення за формою, погодженою з Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2008 р. № 955

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (ЗП України, 1996 p., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 p., число 29, с. 32; 2001 р., № 47, ст. 2073; 2002 р., № 8, ст. 344, № 11, ст. 511, № 52, ст. 2396; 2004 р., № 42, ст. 2757, № 52, ст. 3452; 2005 р., № 17, ст. 903; 2006 р., № 20, ст. 1463; 2007 р., № 46, ст. 1882, № 73, ст. 2718; 2008 р., № 25, ст. 795) абзац шостий пункту 12 виключити.

2. У пункті 25 графи “Орган ліцензування” переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 46, ст. 2001; 2005 р., № 34, ст. 2033), слова “Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення” замінити словами “Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів”.

3. У пункті 5 Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 6, ст. 226; 2003 р., № 31, ст. 1605; 2004 р., № 19, ст. 1319), слова “Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення” замінити словами “Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів”.

4. В абзацах шостому пункту 6 і п’ятому пункту 33 Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 58 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 4, ст. 118, № 51, ст. 1605; 2004 р., № 19, ст. 1319; 2008 р., № 51, ст. 1692), слова “Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення” замінити словами “Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів”.

5. В абзаці третьому пункту 2 розділу 2 Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004—2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. № 1162 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 31, ст. 1618), слова “МОЗ, зокрема Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, що належить до сфери його управління” замінити словами “Держлікінспекція”.

6. У Положенні про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 “Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 72, ст. 2421):

1) в абзаці третьому пункту 1 слова “у сфері ліцензування” замінити словами “у сфері ліцензування, виробництва”;

2) у пункті 4:

у підпункті 8 слово “реалізацію” замінити словом “торгівлю”;

підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) здійснює державний контроль якості лікарських засобів та виробів медичного призначення, які закуповуються за бюджетні кошти;”;

доповнити пункт підпунктами такого змісту:

“361) проводить відповідно до законодавства роботу із сертифікації і атестації оптової та роздрібної торгівлі, виробництва лікарських засобів і медичної продукції;

362) установлює загальні вимоги до матеріально-технічної бази підприємств, що виготовляють медичну продукцію, забезпечує виробничий контроль її якості;”;

3) доповнити пункт 8 після слів “лікарських засобів в” словами “Автономній Республіці Крим,”.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. N 955

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що передаються до сфери управління Держлікінспекції

Державний навчальний центр з належної виробничої/дистриб'юторської практики, м. Київ

Науково-експертний фармакопейний центр, м. Харків

Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів, м. Київ

Науково-експертний інститут лікарських засобів і виробів медичного призначення, м. Київ

Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія

Обласна контрольно-аналітична лабораторія лікарських засобів, м. Львів

Державний науковий центр лікарських засобів, м. Харків

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" опублікована та набула чинності 6 листопада 2008 року (публікація в газеті "Урядовий кур’єр" 06.11.2008 року №208).

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.08.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік