.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Про виконання бюджету міста за січень-серпень 2008 року
Про виконання бюджету міста за січень-серпень 2008 року
22.09.08

„Інформація управління фінансів про виконання бюджету міста

за січень-серпень 2008 року

Доходна частина бюджету міста на 2008 рік затверджена з урахуванням внесених змін в сумі 88517,4 тис. грн., в тому числі:

- по доходах загального фонду – 84182,6 тис. грн.:

- з них: власні і закріплені доходи – 43452,1 тис. грн.;

дотація вирівнювання з Державного бюджету – 19278,2 тис. грн.;

субвенції – 21278,33 тис. грн.;

- по доходах спеціального фонду - 4334811,00 грн.

Фактично за станом на 01.09.2008 зараховано в міський бюджет по загальному фонду 55468153 грн., по спеціальному – 1360078 грн., разом надійшло 56828231 грн., що становить 64,2 % до плану на рік.

Пояснення надходження доходів загального фонду приводимо в тисячах гривень в порівнянні з планом на звітний період.

Власні та закріплені доходи загального фонду міського бюджету надійшли на суму 26936,3 тис.грн. при завданні на січень-серпень 26513,8 тис.грн., або на 101,6 % до плану на звітний період.

Основний податок - податок з доходів фізичних осіб, зарахований на 98,5 % від передбаченого на звітний період: необхідно – 22261,3 тис.грн., фактично надійшло – 21937,2 тис.грн., недовиконання становить – 324,1тис.грн. На невиконання вплинуло менший темп росту по найбільшому платнику НГВУ „Охтирканафтогаз” (19,9% порівнянні з відповідним періодом минулого року), ніж заплановано макропоказниками по Україні – 20,9%). Питома вага надходжень зазначеного платника в загальній сумі податку з доходів найманих працівників – 31,1%.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшились на 5021,6 тис.грн., або на 29,7%.

Плата за землю надійшла на суму 1658,3 тис. грн. при плані 1289,8 тис.грн. Перевиконання по платі за землю становить 368,5 тис.грн., або 28,6 %. Перевиконання пов”язано із укладенням додаткових угод по 24 орендарям в зв”язку із збільшенням ставки орендної плати з 1% до 3%, в результаті надходження за звітний період зросли на 227,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 688,7 тис.грн., або на 71,0 %.

Плата за придбання торгового патенту зарахована в сумі 974,2 тис.грн. при завданні на звітний період 704,1 тис.грн. з перевиконанням на 38,4%, що склалося за рахунок значних надходжень по торговому патенту за здійснення операцій з надання послуг в сфері грального бізнесу – 786,4 тис.грн.(план - 513,3 тис.грн.).

Підприємства комунальної власності сплатили податок на прибуток 16,1 тис.грн. при завданні на 8 місяців - 11,2 тис.грн., перевиконання плану звітного періоду 43,9%. Ці підприємства також сплачують частину чистого прибутку, нормативи відрахувань затверджено в розмірі 20%. За звітний період надійшло 19,0 тис.грн., завданням передбачено 11,1 тис.грн., перевиконання 70,4%. Найбільше коштів по зазначених платежах сплачено комунальним підприємством „Охтирське міське бюро технічної інвентаризації” - 27,2 тис. грн.(10,3 тис.грн. та 17,0 тис.грн. відповідно). Від КПШХ „Мрія” надійшло до міського бюджету 5,4 тис.грн. (3,5 тис.грн. та 1,9 тис.грн. відповідно). КП „Благоустрій” сплатило 1,7 тис.грн. податку на прибуток.

За розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів надійшло коштів на суму 397,6 тис.грн., заплановано на звітний період – 320,4 тис.грн., перевиконання становить 24,1% за рахунок збільшення процентної ставки банків в зв”язку із підвищенням облікової ставки Нацбанку України.

Плата за оренду майна комунальної власності надійшла з перевиконанням на 73,2%: заплановано на 8 місяців – 73,4 тис.грн., фактично надійшло 127,1 тис.грн. внаслідок приведення ставок орендної плати у відповідність до розмірів, що затверджені рішенням міської ради від 18.09.2007 № 360-МР.

Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету, зарахована на суму 15144,9 тис. грн., що складає 117,8 % від запланованого на звітний період, перевиконання становить 2292,9 тис.грн.

До спеціального фонду (без урахування власних надходжень бюджетних установ) надійшло коштів на суму 1360,1 тис.грн., в т.ч.:

- податок з власників транспортних засобів – 847,0 тис.грн. (77,0 % річного завдання) та плата за придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів – 10,4 тис.грн. (69,3 % плану на рік). Вказані кошти направляються на ремонт і утримання автомобільних доріг міста;

- збір за забруднення навколишнього природного середовища – 37,2 тис.грн.(93,1 % річного плану), які використовуються на реконструкцію міського сміттєзвалища;

- надходження до бюджету розвитку – 391,8 тис.грн. (60,3 % річного завдання), в т.ч. надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 169,5 тис. грн.; надходження від продажу землі – 222,3 тис.грн

- ц ільов ий фонд, утворен ий міською радою – 73,4 тис. грн. (99,8% річних призначень). До цільового фонду надійшли кошти від замовників будівництва – 57,0 тис.грн., за продаж деревини з міського парку відпочинку – 10,9 тис.грн. та кошти від розміщення реклами – 5,5 тис.грн.

Видаткова частина бюджету на 2008 рік затверджена в сумі 92088,4 тис.грн., загальний фонд – 86409,6 тис.грн., спеціальний фонд – 5678,8 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках станом на 01.0 9 .2008 року становить – 55666,0 тис.грн.( 60,4 % річних призначень), з них по загальному фонду 52622,3 тис.грн.( 60,9 %), по спеціальному – 3043,7 тис. грн.( 53,6 %).

В першу чергу, згідно чинного законодавства забезпечується асигнуваннями захищені статті та першочергові витрати бюджету.

У структурі видаткової частини за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, за звітний період 2008 року вони склали 30995,9 тис. грн., затверджено на рік – 48342,5 тис.грн., частка яких в обсязі видатків складає 58,9 %, виконання – 64,1 % до затверджених річних призначень.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ проводилась без порушення термінів виплати заробітної плати.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – затверджено на рік 1341,6 тис.грн., на звітний період – 636,7 тис.грн., виконано – 621,4 тис.грн., або 46,3 % до річних призначень , або 97,6 % до плану на період.

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 2258,0 тис.грн., виконання за звітний період складає 1273,8 тис. грн., або 56,4 % до затверджених річних призначень , або98% до планових призначень на звітний період та частка яких в обсязі видатків складає 2, 4 %.

Видатки на відрядження за звітний період профінансовано на суму 195,9 тис.грн, при затверджених 279,5 тис.грн., що складає 70,1 % до річних призначень. Значну суму видатків на відрядження займають видатки по відділу охорони здоров’я – 115,2 тис.грн. (58,8 %), відділу освіти 50,6 тис.грн. (25,8 %) та державне управління – 21,0 тис.грн.(10,7%).

Затверджено видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік в сумі 4118,4 тис.грн., виконання становить 3231,6 тис.грн., частка яких в обсязі видатків складає 6, 1 %, або 78,5 % до затверджених асигнувань на 2008 рік. Оплата за комунальні послуги та енергоносії проводилась згідно помісячного плану асигнувань та в повному обсязі.

Капітальні видатки затверджено на рік на суму 5632,3 тис.грн., з них на придбання основного капіталу – 4890,6 тис.грн. , капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 393,3 тис.грн., капітальні трансферти населення – 45,0 тис.грн. та капітальні трансферти до бюджету розвитку – 303,4 тис.грн. Станом на 01.0 9 .2008 року профінансовано на придбання основного капіталу – 1370,2 тис.грн.( 28,0 % до річних призначень) та капітальні трансферти населенню – 13,7 тис.грн. (30,5 % до затверджених асигнувань на рік).

Видатки використані:

- відділ освіти на суму 230,7 тис.грн., в т.ч.:

придбання комп’ютерного класу та комп’ютерної техніки – 29,8 тис.грн.,

капітальний ремонт даху гімназії – 84,0 тис.грн.,

реконструкція вузлів обліку газу ДНЗ „Струмочок” – 27,2 тис.грн.,

реконструкція теплозабезпечення ДНЗ „Орлятко” – 89,7 тис.грн.;

- відділ охорони здоров я на суму 755,8 тис.грн., в т.ч.:

придбання комп’ютерної, копіювальної техніки – 4,3 тис.грн.,

придбання автоклаву для стоматполіклініки – 19,9 тис.грн.,

придбання медобладнання та мамографу – 484,9 тис.грн.,

придбання холодильників для зберігання медикаментів – 1,3 тис.грн.

придбання ультразвукового сканеру – 55,0 тис.грн.,

капітальний ремонт тепломережі дитячої консультації та педіатричного відділення – 170,4 тис.грн.,

капітальний ремонт приміщення стоматполіклініки – 20,0 тис.грн.,

- житлово-комунальне господарство:

капітальний ремонт ліфтів та покрівлі житлового фонду – 284,5 тис.грн.;

Фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, оплату на проведення розрахунків бюджетних установ за спожиті енергоносії, житлово-комунальні послуги і послуги зв’язку, медикаменти та харчування проводиться щомісячно в повному обсязі, заборгованість відсутня. ”

Начальник Н.М.Шаркова

Морозова 22598

Лісникова 22852

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Охтирка
Детальніше...
 
Згідно з п. 5 статті 4  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у вільному доступі  для громадськості знаходиться звіт ПрАТ «Суми-надра» з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з розробки родовища піску «Озеро Соснове» в м. Охтирка Сумської області.
Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 21.01.2019 по 27.01.2019

Детальніше...
 
За пропозицією голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та ігвестицій засідання комісії перенесено на 14.00 год. 23.01.2019 
 
25 січня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету
Детальніше...
 

23 січня 2019 о 15.00 в приміщенні районного будинку культури відділом молоді та спорту організовано міський конкурс КВН на "Кубок міського голови".

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до яскравого дійства від майстрів шкільного дотепного гумору, влучного слова та гарного настрою.