.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Інформація управління фінансів про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2008 року
Інформація управління фінансів про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2008 року
16.07.08

Інформація управління фінансів Охтирської міської ради

про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2008 року

Звітність по виконанню бюджету складена в порівнянні з річними призначеннями.

Доходна частина бюджету міста на 2008 рік затверджена в сумі 88164,9 тис.грн. Загальна сума доходів міського бюджету за 1 півріччя 2008 року склала 43817,7 тис.грн., рівень виконання річного плану – 49,7%. Проти відповідного періоду минулого року загальні надходження збільшилися на 35,1%, або на 11397,2 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2008 року становить 41606,5 тис.грн., в тому числі надходження від платників податків і зборів 19851,1 тис.грн. та надходження від державного бюджету дотацій та субвенцій – 21755,4 тис.грн.

Основний податок - податок з доходів фізичних осіб, який становить 80,6% у структурі надходжень від платників, надійшов на суму 16007,3 тис.грн. при річному плані 37007,0 тис.грн., або 43,2%. Найбільші надходження податку від:

- НГВУ „Охтирканафтогаз” - 4752,0 тис.грн. (31,5 % загальної суми надходжень податку з доходів найманих працівників);

- Управління бурових робіт - 1759,9 тис.грн. (11,7 %);

- ТОВ ФК «Нафтовик» - 1091,9 тис.грн. (7,2 %);

- Філія ВАТ „Охтирський сиркомбінат” – 407,9 тис.грн. (2,7%);

- ДП „Охтирський КХП” -282,6 тис.грн. (1,9%);

- ВАТ „Охтирський пивзавод – 277,5 тис.грн. (1,8%);

- ВАТ „Сумигаз” Охтирський УЕГГ – 220,1 тис.грн. (1,5%);

- Охтирська філія ТОВ „Правекс-Брок” - 195,7 тис.грн. (1,3%);

- Полтавське тампонажне управління ВАТ „Укрнафта” - 177,4 тис.грн. (1,2%).

Проти 1 півріччя 2007 року надходження податку збільшилися на 33,3% за рахунок збільшення фонду оплати праці підприємств, на що впливає зростання розміру мінімальної заробітної плати. Суб”єкти господарювання збільшили сплату податку на 31,3%, бюджетні установи–на 55,0% (в зв’язку з запровадженням єдиної тарифної сітки в оплаті праці окремих галузей бюджетної сфери, підвищення розмірів посадових окладів педагогічним працівникам та працівникам закладів культури), підприємці (фізичні особи) збільшили на 37,9%, військовослужбовці – на 19,4%.

Крім податку з доходів фізичних осіб, значну частину надходжень (6,0 %) забезпечує плата за землю. За звітний період плата за землю надійшла на суму 1192,4 тис., або 76,4% річного плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 512,1 тис.грн., або на 75,3%. Збільшення надходжень пройшло по орендній платі з юридичних осіб (в 2,1 рази) та по орендній платі з фізичних осіб (на 66,6%) за рахунок впорядкування ставок орендної плати за землю.

Плата за придбання торгового патенту зарахована в сумі 920,2 тис.грн., річний план виконано на 71,7%. Проти минулого року надходження зросли на 65,8% за рахунок збільшення надходжень по гральному бізнесу на 85,9%. Плата за торговий патент по гральному бізнесу становить 777,6 тис.грн. і складає 84,4% в загальній сумі плати за торговий патент.

Суб”єкти малого підприємництва сплатили єдиного податку на суму 846,4 тис.грн., або 45,4% до річного плану. В порівнянні з 1 півріччям 2007 року надходження збільшилися на 15,1% за рахунок збільшення кількості платників.

Місцевих податків і зборів надійшло 336,2 тис. грн., або 45,2 % від річного плану , в тому числі ринкового збору стягнено - 241,9 тис. грн. Місцеві податки в основному складаються з ринкового збору, який зараховано в сумі 241,9 тис.грн., (питома вага його загальній сумі місцевих податків – 71,9%), та комунального податку, якого сплачено 92,7 тис.грн. (питома вага в місцевих податках – 27,5%). Місцеві податки і збори надійшли на рівні 1 півріччя 2007 року. Питома вага місцевих податків у складі власних і закріплених доходів (надходжень від платників) незначна -1,7%.

Підприємства комунальної власності (їх налічується шість - КП „Охтирське міське бюро технічної інвентаризації”, КП „Благоустрій”, комунальне підприємство шкільного харчування „Мрія”, КП „Охтирське міське архітектурно-планувальне бюро”, Центральна районна аптека № 4, КП „Телерадіокомпанія „Охтирка”) сплатили податок на прибуток 9,7 тис.грн.(40,4% річного завдання). Ці підприємства також сплачують частину чистого прибутку, нормативи відрахувань затверджено в розмірі 20%. За звітний період надійшло 9,1 тис.грн.(48,1% річного плану).

В 2008 році до бюджету міста надходять кошти за розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів. Банки визначено в результаті проведення конкурсу серед 10 учасників конкурсу. На депозитних рахунках знаходяться 4000,0 тис.грн.: 3000,0 тис.грн. – в безбалансовому відділенні № 21 філії „Відділення Промінвестбанку в м.Суми” та 1000,0 тис.грн. в Охтирському відділення №1 ЗАТ КБ „Приватбанк”. Надходження відсотків за розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів в 1 півріччі 2008 року становлять 261,8 тис.грн.

Плата за оренду майна комунальної власності зарахована в сумі 91,8 тис.грн. (82,7% річного плану). Проти 1 півріччя 2007 року надходження збільшилися в 2,7 рази внаслідок приведення ставок орендної плати у відповідність до розмірів, що затверджені рішенням міської ради від 18.09.2007 № 360-МР.

До спеціального фонду міського бюджету в звітному періоді надійшло 2211,2 тис.грн., з них до бюджету розвитку зараховано 318,5 тис.грн., які надійшли від продажу земельних ділянок на суму 214,0 тис.грн. та приватизації майна комунальної власності – 104,5 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ (складова частина спец фонду) становлять 1303,4 тис.грн.

До цільового фонду міської ради надійшло 49,9 тис.грн., з них надходження від розміщення реклами - 4,5 тис.грн. та залучення коштів замовників будівництва – 45,4 тис.грн.

Видаткова частина бюджету на 2008 рік затверджена в сумі 90016,5 тис.грн., загальний фонд – 84923,5 тис.грн., спеціальний фонд – 5093,0 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках станом на 01.07 . 2008 року становить – 41583,4 тис.грн.(46,2 % річних призначень), з них по загальному фонду 39543,3 тис.грн.(46,6 %), по спеціальному – 2040,1 тис. грн.(40,1 %).

В першу чергу, згідно чинного законодавства забезпечу ю ться асигнуваннями захищені статті та першочергові витрати бюджету.

У структурі видаткової частини за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, за звітний період 2008 року вони склали 23461,1 тис. грн., затверджено на рік – 48383,9 тис.грн., частка яких в обсязі видатків складає 59,3 %, виконання – 48,5 % до затверджених річних призначень. Виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ проводилась без порушення термінів виплати заробітної плати.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – затверджено на рік 1339,6 тис.грн., виконано – 367,4 тис.грн., або 27,4 % до річних призначень , питома вага в обсязі видатків складає 0,9%.

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 2260,0 тис.грн., виконання за звітний період складає 997,8 тис. грн., або 44,2 % до затверджених річних призначень та частка яких в обсязі видатків складає 2,5 %.

Видатки на відрядження за звітний період профінансовано на суму 180,2 тис.грн, при затверджених 276,5 тис.грн., що складає 65,2 % до річних призначень.

Затверджено видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік в сумі 4116,5 тис.грн., виконання становить 3046,9 тис.грн., частка яких в обсязі видатків складає 7,7 %, або 74,0 % до затверджених асигнувань на 2008 рік. Оплата за комунальні послуги та енергоносії проводилась згідно помісячного плану асигнувань та в повному обсязі.

Капітальні видатки затверджено на рік на суму 4297,43 тис.грн., з них на придбання основного капіталу – 4252,43 тис.грн. та капітальні трансферти населення – 45,0 тис.грн. Станом на 01.07.2008 року профінансовано на придбання основного капіталу – 347,5 тис.грн.(8,2 % до річних призначень) та капітальні трансферти населенню – 6,0 тис.грн. (13,2 % до затверджених асигнувань на рік). Капітальні видатки направлені на:

- капітальний ремонт ліфтів та покрівлі житлового фонду на суму 107,7 тис.грн.,

- капітальний ремонт тепломережі дитячої консультації та педіатричного відділення – 57,0 тис.грн.,

- капітальний ремонт даху гімназії – 54,0 тис.грн.,

- реконструкція вузлів обліку газу ДНЗ „Струмочок” – 27,2 тис.грн..

- капітальний ремонт приміщення стоматполіклініки – 20,0 тис.грн.,

- придбання комп ’ ютерного класу – 19,9 тис.грн.,

- придбання автоклаву для стоматполіклініки – 19,9 тис.грн.,

- придбання комп ’ ютерної та копіювальної техніки для бюджетних установ міста - 16,0 тис.грн,

Фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, оплату на проведення розрахунків бюджетних установ за спожиті енергоносії, житлово-комунальні послуги і послуги зв’язку, медикаменти та харчування проводиться щомісячно в повному обсязі, заборгованість відсутня.

Ф інансування та виплата допомоги, призначеної відповідно до Законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” проводилось згідно помісячного плану асигнувань та в повному обсязі. Кредиторська заборгованість по виплаті державних соціальних допомог за 1 півріччя поточного року відсутня.

Начальник Н.М. Шаркова
 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Згідно з п. 5 статті 4  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у вільному доступі  для громадськості знаходиться звіт ПрАТ «Суми-надра» з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з розробки родовища піску «Озеро Соснове» в м. Охтирка Сумської області.
Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 21.01.2019 по 27.01.2019

Детальніше...
 
За пропозицією голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та ігвестицій засідання комісії перенесено на 14.00 год. 23.01.2019 
 
25 січня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету
Детальніше...
 

23 січня 2019 о 15.00 в приміщенні районного будинку культури відділом молоді та спорту організовано міський конкурс КВН на "Кубок міського голови".

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до яскравого дійства від майстрів шкільного дотепного гумору, влучного слова та гарного настрою.

 
22 січня о 14.30 у сквері біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться маніфестація "Шлях до соборності", присвячена Дню Соборності України