.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Діючі програми arrow ОСВІТА М. ОХТИРКА НА 2016-2018 РОКИ
ОСВІТА М. ОХТИРКА НА 2016-2018 РОКИ
06.06.16

Додаток

до рішення сесії

від 08.12.2015_ № 59-МР

 

  

 

  ПРОГРАМА

«ОСВІТА М. ОХТИРКА

НА 2016-2018 РОКИ»

 

 

Паспорт

міської програми «Освіта м.  Охтирка на 2016-2018 роки»

(далі - Програма)

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти Охтирської міської ради

2

Розробник Програми

Відділ освіти Охтирської міської ради

3

Співрозробники Програми

Дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади освіти міста

4

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Охтирської міської ради

5

Учасники Програми

Відділ освіти Охтирської міської ради, дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади освіти міста

6

Термін реалізації Програми

2016-2018 роки

7

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Обласний, міський, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

8

 

 

 

 

8.1

8.2

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

кошти міського бюджету

кошти інших джерел

                       42576,5  тис. гривень

 

 

 

 

38352,2 тис. гривень

4224,3 тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма «Освіта м. Охтирка на  2016-2018 роки»

Освіта – одна з найважливіших сфер у житті держави. Вона є відображенням рівня її розвитку. Планомірність розвитку цієї галузі є пріоритетним завданням держави та органів управління освітою на місцях.
Діяльність закладів та установ освіти міста  спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження  якісних і кількісних параметрів мережі навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу.
         У місті функціонує 9 дошкільних, 10 загальноосвітніх навчальних заклади у яких навчається 6 859 дітей та 2 позашкільних навчальних заклади.         Програма враховує позитивний досвід попередніх періодів і виходить із того, що в місті : 
- сформовано мережу навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної;
- упроваджено мультимедійні технології в освітній процес; 
- підвищено якість освіти в навчальних закладах;
- створено заклад нового типу Центр розвитку дитини «Калинка».
      Програма враховує положення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015; Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014.
Створення в кожному навчальному закладі сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів, формування здорової особистості – головне завдання, що  стоїть перед органами місцевого самоврядування, закладами освіти міста.
Відділом освіти, навчальними закладами міста проводиться робота із залучення якомога більшої кількості учнів до харчування. 
На виконання міської Програми «Удосконалення системи організації харчування у навчально-виховних закладах м. Охтирка на 2016-2018 роки» уживаються заходи щодо оновлення та переоснащення харчоблоків сучасним холодильним і технологічним обладнанням. 
Гострою залишається проблема забезпечення медичних кабінетів загальноосвітніх шкіл. Поточні ремонти, оновлення матеріальної бази кабінетів здійснюється за залучені кошти.
Забезпечення якісною і доступною дошкільною освітою, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян міста Охтирки. У місті функціонують 9 дошкільних навчальних закладів, з них - 1 Центр розвитку дитини «Калинка».
Усього різними формами дошкільної освіти  у 2015 році в місті охоплено 2268 дітей, що становить 96 % дітей від їх загальної кількості, у тому числі 100% дітей п’ятирічного віку.
У дошкільних навчальних закладах міста Охтирки працює 6 груп компенсуючого типу: 5 груп – для дітей з мовленнєвими вадами та 1 група  для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, де виховується 88 дітей. У групах організовано навчально-виховний процес у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувальною роботою. 
  Потребує покращення навчально-методична та матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів.
У 2015 – 2016 навчальному році у 10 загальноосвітніх навчальних закладах міста  навчаються 4591 учень.
З метою реалізації рівного доступу до якісної освіти організовано індивідуальну форму навчання, екстернат, забезпечено реалізацію програми «Шкільний автобус». 19 школярів міста, які проживають за межею пішохідної доступності, підвозяться шкільним автобусом Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 до місця навчання та у зворотному напрямі.
Важливим інструментом розширення доступу до якісної освіти є впровадження в освітню систему інформаційно-комунікаційних технологій. Умовою набуття знань з ІКТ є оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним обладнанням. Усі загальноосвітні школи І-ІІ та І-ІІІ ступенів міста забезпечені комп’ютерною технікою, у кожному  навчальному закладі обладнані комп’ютерні класи. Забезпеченість комп’ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів складає 71,6 % (у наявності 199 комп’ютерів, потреба – 278). У кожній школі є комп’ютерний клас, у двох загальноосвітніх навчальних закладах (ЗОШ №№ 4,5) – по 2 комп’ютерні класи. У шести школах створено комп’ютерні комплекси, загальна потреба в них по місту складає 16 одиниць. Усі навчальні заклади міста Охтирки мають веб-сайти, електронні скриньки та підключені до Всесвітньої мережі Інтернет. У 2015 році придбано 14 персональних комп’ютерів  на 98,5 тис.  гривень. 
Кожен навчальний заклад має мультимедійне обладнання для демонстрації презентацій, фото та  відеоматеріалів.  
Актуальним залишається питання  оновлення сучасною комп’ютерною технікою загальноосвітніх шкіл міста для ефективної  реалізації комп’ютерної грамотності серед учнів. 
Середній показник забезпечення загальноосвітніх шкіл навчальним обладнанням зріс і становить 69,6 % від потреби, але є недостатнім, особливо в умовах запровадження допрофільного та профільного навчання.
У міському інформаційному банку даних «Обдарованість», який щорічно поновлюється, у 2015 році зареєстровано 196 учнів  міста. Серед них переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад, міжнародних, Всеукраїнських, обласних спортивних змагань, конкурсів, слухачі Сумського територіального відділення Малої академії наук України, вихованці гуртків та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів.
З метою виявлення інтелектуально обдарованої молоді в місті щороку проводяться І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін, І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, конкурси, фестивалі тощо. 
На базі Охтирської гімназії та ОМЦПО-МАН функціонують 2 наукові товариства учнів, де виховують майбутніх вчених. 
Разом з тим актуальними залишаються питання нормативно-правового та науково-методичного забезпечення організації роботи з обдарованою молоддю, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, які працюють з даною категорією учнів.
Позашкільна освіта в місті представлена двома закладами – Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа та Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук.
У місті щороку збільшується чисельність працівників психологічної служби. У дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах працює 26 спеціалістів, що становить 100 % від потреби. 
За останні роки поліпшився якісний склад педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів. Фахову вищу педагогічну освіту мають 32 % педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, іншу вищу педагогічну освіту – 18 %, повну вищу педагогічну освіту – 95,5 % – загальноосвітніх навчальних закладів.
Станом на 01.12.2015 в освітній галузі  міста  діють наступні програми: міська Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки. 
Разом з тим, ураховуючи реформування освітньої галузі, впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій, потребує модернізації система підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників міста.

2. Мета Програми

Метою Програми є запровадження у навчальних закладах здоров’язберігаючих технологій, розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, створення умов для надання якісних освітніх послуг.
3. Шляхи та засоби розв’язання проблем, 
обсяги та джерела фінансування, термін дії Програми

Забезпечення інноваційного розвитку освіти, переходу на новий рівень надання якісних освітніх послуг можливе за рахунок: 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей, учнівської молоді;
формування в дітей, учнівської молоді навичок здорового способу життя;
забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів;
розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямками діяльності;
упровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій;
застосування інноваційного підходу до навчально-виховного процесу, що передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та конструктивне входження в сучасні суспільні процеси і досягнення високого рівня самореалізації;
упровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;
надання загальноосвітнім навчальним закладам доступу до швидкісного Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для ефективного доступу до освітніх ресурсів;
підвищення ефективності роботи з обдарованою молоддю;
запровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу в усіх ланках освітньої галузі;
удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 30864,2 тис. гривень, у тому числі: з обласного              бюджету – 13520 тис. гривень, міського бюджету  – 14060,9 тис. гривень, інших джерел фінансування – 3283,3 тис. гривень. Видатки на фінансування Програми здійснюються  в межах коштів, передбачених на утримання галузі освіти міста.
Термін дії Програми  складає 2016-2018 роки.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття освіти;
збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом усього періоду перебування в закладах освіти;
забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів;
зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних дисциплін;
оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
створення умов для реалізації освітніх потреб  обдарованої молоді;
забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
упровадження нових форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

5. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та очікуваний результат наведено в додатку.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ освіти Охтирської міської ради та надає узагальнену інформацію про стан виконання Програми Охтирській міській раді та Департаменту освіти і науки України в Сумській області.

7.  Ресурсне забезпечення Програми

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

У тому числі, за роками,

тис. грн.

2016

2017

2018

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

42576,5

12371,4

14252,7

15952,4

міський бюджет

38352,2.

11276,9

12784,4

14290,9

позабюджетні кошти

4224,3 

1094,5

1468,3

1661,5

 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

З нагоди Дня молоді управління молоді та спорту Сумської ОДА запускає проект «Запитай у мене особисто»
Детальніше...
 
 28 червня 2018 року о 10.00.  у приміщенні  КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля» відбудеться тематичний захід з нагоди Дня Конституції України.

 
ТОВ «Інститут Укржитлоексплуатація» 02-06 липня 2018 року в м. Одесі проводить семінар  з метою обговорення практичних аспектів реалізації ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та проектів нормативно- правових актів, що розроблені на виконання цього Закону.
 
Відповідно до листа Ради голів державних адміністрацій від 07.06.2018 № 05-02/118  у рамках співпраці з Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство Торгівлі США, для фахівців з України за напрямом «Регіональний економічний розвиток » відкривається нова програма бізнес стажування
 
За пропозицією голови комісії засідання постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства відбудеться об 11:00 год. 20.06.2018
Детальніше...
 
22 червня 2018 року о 9.30  біля  братської могили радянських воїнів (міський  парк пл. Соборна)  відбудеться тематичний захід, присвячений дню скорботи і вшануванню  пам’яті жертв війни в Україні.