.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Запобігання проявам корупції arrow Запобігання проявам корупції arrow Зміни в Антикорупційному законодавстві
Зміни в Антикорупційному законодавстві
28.03.16
26 квітня 2015 року вступив в силу Закон України № 1700 від 14 жовтня 2014 року «Про запобігання корупції». Закон «Про запобігання корупції» став основним антикорупційним актом України. Він запровадив систему протидії корупції та визначив основні принципи забезпечення антикорупційної стратегії держави.

Про Корупційні правопорушення

Новий Закон закріпив заборону для державних службовців використовувати свої службові повноваження та пов'язані з ними можливості для одержання неправомірної вигоди (Стаття 22). Така заборона містилася раніше у Законі «Про засади запобігання і протидії корупції».

Заборона державним службовцям вимагати, просити, одержувати подарунки для себе або для близьких осіб також була передбачена у Законі «Про засади запобігання і протидії корупції». Відмінність положень нового Закону про подарунки для державних службовців полягає у тому, що було підвищено максимально дозволену вартість подарунків, які можуть одержувати державні службовці (частина 2 Статті 23). Так, відтепер вони можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо їх вартість не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Новим положенням законодавства є обов’язок державних службовців відмовлятися від пропозицій з надання їм неправомірної вигоди. У випадку одержання такої пропозиції державний службовець повинен відмовитися від неї; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо (у тому числі з числа співробітників) та письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

В основному антикорупційному законі відтепер існує цілий розділ, який визначає вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (Розділ V). Закон розвинув положення про конфлікт інтересів, які раніше містилися у Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції». Державний службовець повинен:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про існування реального (що виник) чи потенційного конфлікту (може виникнути) інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Агентство чи інший компетентний орган.

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

- вживати заходів для врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Якщо безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення з посади працівника, щодо якого виник конфлікт інтересів, стало відомо про наявність конфлікту інтересів підлеглої особи, він зобов'язаний вжити заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, які можуть передбачати:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.

- застосування зовнішнього контролю за виконанням відповідного завдання або вчиненням певних дій чи прийняттям рішень.

- обмеження доступу державного службовця до певної інформації.

-  перегляду обсягу його службових повноважень.

- переведення державного службовця на іншу посаду.

- звільнення (Стаття 29).

Важливе значення для декорумпізації державної служби матимуть нові положення Закону про правила етичної поведінки державних службовців (Розділ VI), які зобов’язують чиновників:

- дотримуватися вимог Закону та етичних норм поведінки (Стаття 38).

- діяти виключно в інтересах держави (Стаття 39)

- зберігати політичну нейтральність (Стаття 40).

- діяти неупереджено, компетентно та об’єктивно (Статті 41, 42).

- зберігати конфіденційність інформації (Стаття 43).

- утримуватись від виконання незаконних рішень чи доручень (Стаття 44).

Закон розвинув положення про фінансовий контроль, які раніше містилися у Законі

«Про засади запобігання і протидії і корупції», об’єднавши їх у Розділі VIII. Детально визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації, порядок обліку і оприлюднення декларацій, їх контролю й перевірки

 

Нові санкції за правопорушення

Закон України «Про запобігання корупції» підвищив адміністративні санкції за корупційні правопорушення і виклав низку статей Кодексу про адміністративні правопорушення (далі – «КпАП») у новій редакції.

Зокрема, проголошено, що порушення обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною

діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики спорту) або підприємницькою діяльністю тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на сьогодні – від 5100 до 8500 грн.) з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом (Стаття 172-4 КпАП).

                Порушення обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), які належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 - 8500 грн.) з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. Повторно вчинені правопорушення (якщо щодо них було застосоване адміністративне стягнення протягом року) тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 13600 грн.) з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

                Змінами до Статті 172-5 КпАП передбачено підвищення санкцій за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Віднині таке порушення тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн.) з конфіскацією подарунку. Якщо правопорушення вчинене повторно протягом року (і особу було піддано адміністративному стягненню), правопорушник карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 6800 грн.) з конфіскацією подарунку та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

                Закон «Про запобігання корупції» підвищив санкції за порушення вимог фінансового контролю (Стаття 172-6 КпАП). Несвоєчасне подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 грн.). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн.). Якщо такі дії вчинені повторно протягом року, вони караються накладенням штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

У Статті 172-7 КпАП передбачено нові санкції за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн.). Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 6800 грн.). Повторно вчинені вищезазначені дії караються накладенням штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 – 13600 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Відповідальність за незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень, передбачена Статтею 172-8 КпАП. Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підвищено санкції за невжиття посадовою чи службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення. Це правопорушення карається накладенням штрафу від 125 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2125 – 4250 грн.). Повторно вчинене правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 250 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 – 6800 грн.)

Законом «Про запобігання корупції» запроваджена відповідальність за невиконання вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом включення до КпАП Статті 188-46. Відповідно до неї, невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень антикорупційного законодавства, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної або неповної інформації караються накладенням штрафу у розмірі від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 4250 грн.). Якщо таке правопорушення вчинене повторно протягом року, воно карається накладенням штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (3400 – 5100 грн.)

Внесено важливі зміни до Кримінального кодексу України (далі - КК). Загалом вони спрямовані на посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з неправомірною вигодою. Зазначені зміни посилюють покарання, пов’язані з обмеженням особистої свободи осіб, які вчиняють корупційні злочини.

Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями:

- 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

- 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем),

- 308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем),

- 312 (Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем),

- 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням),

- 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів),

- 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження),

- 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем),

у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями:

210 (Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням),

354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації),

364 (Зловживання владою або службовим становищем),

364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми),

365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги),

368-369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, Незаконне збагачення, Зловживання впливом та інші ) цього Кодексу.

При вчиненні означених злочинів у період після 25.01.15 р. не буде допускатися звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з:  дійовим каяттям;  примиренням винного з потерпілим;  передачею особи на поруки;  зміною обстановки.

Також не буде допускатися призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, у порядку, визначеному ст. 69 КК.

Незалежно від тяжкості злочину особа, яка вчинила корупційний злочин, не буде звільнятися від покарання за «бездоганну поведінку і сумлінне ставлення до праці» у порядку, передбаченому ст. 74 КК.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням, можливість застосування якого передбачена ст.ст. 75 і 79 КК, для осіб, які вчинили корупційні злочини, також стане неможливим.

Кримінальний кодекс України доповнено Статтею 366-1, яка визначає відповідальність за декларування недостовірної інформації. Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації карається позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Новації антикорупційного законодавства свідчать про позитивні зрушення на шляху до декорумпізації українського суспільства. Революційні зміни мають на меті комплексне реформування системи протидії корупції, відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав, і гармонізують законодавство України з європейськими стандартами.

Заступник керівника Охтирської місцевої прокуратури Шилов В.В.
 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.08.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік